Opakujeme s druhákmi prvouku

Pracovný list na opakovanie prvouky s druhákmi
Pracovný list na opakovanie prvouky s druhákmi / Foto: Shutterstock

V nasledujúcom pracovnom liste sa nachádzajú úlohy, ktoré sú zamerané na opakovanie učiva z prvouky v druhom ročníku.

 

Celý pracovný list Opakujeme s druhákmi prvouku – si môžete stiahnuť aj s kľúčom odpovedí TU.

 

1. Poznáš správne telefónne čísla?

 

2. Odpovedaj na otázky.

Štát, v ktorom žijeme sa volá ________________________________________.

Obec ( mesto), v ktorej bývam sa volá _________________________________.

Aké sú symboly štátu? _____________________________________________.

Koľko má rok dní a koľko má mesiacov? ______________________________.

 

Jednotkou času je: A. liter             B. hodina           C. centimeter

 

Aké farby sú na vlajke Slovenskej republiky:

A.modrá, zelená, červená                                  

B. modrá, biela, červená

C. biela, červená, žltá

 

Oranžová na semafore znamená: A. Priprav sa!    B.Stoj!       C.Voľno!

 

3. Doplň názvy mesiacov.

 

4. Dopíš do viet, aké povolanie vykonávajú títo ľudia:

Chlieb a pečivo pečie       ______________ .

V škole učí žiakov            ______________ .

Šaty a nohavice šije          ______________ .

Stavia z tehál múry domu ______________ .

Lieči deti a dospelých       ______________ .

 

5. Značky správne vyfarbi. Priraď čiarou k značkám správne pomenovanie.

 

DAJ PREDNOSŤ V JAZDE , HLAVNÁ CESTA , PRIECHOD PRE CHODCOV, SVETELNÉ SIGNÁLY         

 

6. Dopíš správne pomenovania vyznačených častí kostry človeka:

  

stehenná kosť                                                                                                

rebrá

chrbti

lebka

ramenná kosť

 

7.Správne doplň chýbajúce zvieratká.

8. Zakrúžkuj správne slová.

A. živé súčasti pôdy sú - kameň,  krtko,  piesok,  dážďovka,  íl,  rastlina

B. neživé súčasti pôdy sú – sova,  voda,  ryba,  vzduch,  mačka,  hlina
 

9. Do viet napíš vhodne tieto slová.   (skupiny,  starnú,  rôzna)                                                                                            

Živočíchy počas svojho života rastú, vyvíjajú sa, dospievajú a  __________ .  Dĺžka ich života je ________ . Mnohé vytvárajú _________ - spoločenstvá .
 

10. Priraď k zvieratku správnu formu spoločenstva.

labute                         kŕdeľ

včely                           kolónia

mravce                       pár

jelene                         včelstvo

vlky                             stádo

husi                            svorka

Čítajte viac o téme: Prvouka
Zdieľať na facebooku