Opakujeme s prvákmi

  Foto: Bigstock

Možno si potrebujete so svojím prváčikom alebo prváčkou zopakovať učivo, ktoré sa doteraz naučil(a). Na toto opakovanie môžete využiť aj nasledujúce cvičenia.

 

Celý pracovný list Opakujeme s prvákmi - si môžete stiahnuť TU.

Cvičenia pre deti

1. Napíš, čo je na obrázku.

 

 

2. Prepíš vety.

Ja sa volám Ema.

_____________________________________________________

 

Aj  Martin má milé psy.

_____________________________________________________

 

3. Dvojice slov, ktoré patria k sebe vyfarbi rovnako.           

malý                                         vlasy

rovné                                      olej

malá                                         pes

olivový                                     hus

 

4.Rozdeľ slová na slabiky a počet slabík napíš pod slovo.

slovo rok more ryba Zuzana melóny
slabika          

 

5. Prepíš tlačené písmená.

písmeno s R ý T n Z Y t K r S z
prepis                        

 

6. Uhádni mená  a napíš ich písaným písmom.

7. Vyber správnu slabiku a dopíš ju do slova!

me                              to                       lá

 

lá____me,    vo____me,    ta____vi,

 

Prepíš  vzniknuté slová!

___________________     ____________________     __________________

 

8. Zmeň podčiarknutú hlásku tak, aby vzniklo nové slovo.

pes - _____________               pásy - ______________

káva - ____________               tak - _____________

lúpil - ____________                víla - _______________

 

9. Utvor správne  slová.

to au bus ________________                če dar ky __________________

hy to ba _________________                na di de ___________________ 

 

10. Doplň vynechané písmeno a slovo napíš.                                                                                                                 

PO____ LAD        _____________________ 

VO___ NÍK           _____________________

                                                                          

PAD___ K            ______________________

O___ MENA        ______________________

                                                                           

MYD___ O          _______________________

KNI___A             _______________________

                                                                            

11. Zakrúžkuj v slovách písmeno s mäkčeňom.

šaty, kráča, loď, život, dievča, košeľa, hrebeň, oči, čas

 

12. Do viet vyber správne slová a napíš ich.

Maliar maľuje    ______________                             ryby

Pekár pečie        _______________                            ľudí

Lekár lieči         _______________                            koláče

Rybár loví         _______________                            obrazy

 

13Čiarou rozdeľ slová na slabiky.

 

mama     sova     zavolala     Ivana     Eva     lovíme

                                                                               

14. Doplň písmená do slov.

 

15. Nakresli obrázok.

 

Kľúč správnych odpovedí nájdete v pracovnom liste na vytlačenie. 

 

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku