Články: Pre študentov
O projekte

 

Precvičovanie učiva zo slovenčiny pre 3. ročník - vybrané slová

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Bigstock
Opakovanie gramatiky pre tretiakov - vybrané slová / Foto: Bigstock

Zopakujte si s deťmi zo slovenčiny vybrané slová.

 

Tretiaci sa v 3. ročníku sa venujú predovšetkým osvojeniu vybraných slov. A tie je potrebné neustále s deťmi precvičovať. Aj keď sa už možno v škole venujú inej téme, vybrané slová je potrebné neustále opakovať, pretože len vďaka opakovaniu si ich vie dieťa dokonale osvojiť. V dnešnom pracovnom liste vám ponúkame niekoľko cvičení zameraných na vybrané slová. Ďalšie námety nájdete i v článku: Opakovanie vybraných slov na začiatku školského roka

 

Celý pracovný list Opakovanie zo slovenčiny pre 3. ročník - vybrané slová - si môžete stiahnuť TU.

 

Cvičenia pre dieťa

1.Doplň i, í / y, ý.

m__knúť sa od prekvapenia, pokr__tá strecha, pomalé plav__dlo, materinský jaz__k, pos__pať šm__kľavé cesty, v__soký muž, v__ťazstvo, v__žm__kať bielizeň, p__somka zo slovenského jaz__ka, nový príb__tok, dobrá šm__kačka, v__chrica, op__tať sa na niečo, r__m v básni, opatrná kob__la, zlom__seľná str__ga, b__strá v__dra, v__ťaz, jaz__čnica, chlapci sa b__li, zv__k

 

2. Z pomiešaných hlások zlož vybrané slová po M.

mýžkťa – __________________              mkťya – ____________________

tomý –     __________________              slepierym – __________________

yajvMa – __________________              ieťlmys – ____________________

 

3.Podčiarknuté vo vete nahraď vybraným slovom.

 

Otec kúpil pascu na drobné hlodavce.

________________________________________________________________

 

Brat sa pomýlil a začervenal sa.

________________________________________________________________

 

Od nervozity som si žul nechty.

________________________________________________________________

 

Bola vlhká a chladná jeseň.

________________________________________________________________

 

Naša práčka má program na odstreďovanie bielizne.

________________________________________________________________

 

4.Doplň i,í/y,ý.

Doplň do viet byť alebo biť.

Chlapci sa začali ______.  Janko chce ______ murárom.

 

Doplň do viet my alebo mi.

Podaj  _____ zošit! ____ sa musíme slušne správať.

 

Doplň do viet pysk alebo pisk.

Kôň má obrovský  _________ .     V lese zaznel prenikavý __________.

 

Doplň do viet vír alebo výr.

V bútľavom strome driemal  __________. Vietor vytvoril na vodnej hladine __________ .

 

Kľúč správnych odpovedí pre rodičov

1.Doplň i, í / y, ý.

myknúť sa od prekvapenia, pokrytá strecha, pomalé plavidlo, materinský jazyk, posýpať šmykľavé cesty, vysoký muž, víťazstvo, vyžmýkať bielizeň, písomka zo slovenského jazyka, nový príbytok, dobrá šmýkačka, víchrica, opýtať sa na niečo, rým v básni, opatrná kobyla, zlomyseľná striga, bystrá vydra, víťaz, jazyčnica, chlapci sa bili, zvyk

 

2. Z pomiešaných hlások zlož vybrané slová po M.

mýžkťa – žmýkať              mkťya – mykať

tomý –     mýto                  slepierym –priemysel

yajvMa – Myjava              ieťlmys – myslieť

 

3.Podčiarknuté vo vete nahraď vybraným slovom.

Otec kúpil pascu na drobné hlodavce. MYŠI

Brat sa pomýlil a začervenal sa. ZAPÝRIL SA

Od nervozity som si žul nechty. HRÝZOL

Bola vlhká a chladná jeseň. SYCHRAVÁ

Naša práčka má program na odstreďovanie bielizne. ŽMÝKANIE

 

4.Doplň i,í/y,ý.

Doplň do viet byť alebo biť.

Chlapci sa začali biť.  Janko chce byť murárom.

 

Doplň do viet my alebo mi.

Podaj  mi zošit! My sa musíme slušne správať.

 

Doplň do viet pysk alebo pisk.

Kôň má obrovský  pysk .     V lese zaznel prenikavý pisk.

 

Doplň do viet vír alebo výr.

V bútľavom strome driemal výr. Vietor vytvoril na vodnej hladine vír.


Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.