Opakovanie vybraných slov na začiatku školského roka

Opakovanie je matka múdrosti a vybrané slová patria k tým, ktoré by deti mali vedieť kedykoľvek.
Opakovanie je matka múdrosti a vybrané slová patria k tým, ktoré by deti mali vedieť kedykoľvek. / Zdroj: Shutterstock

Čím skôr sa dieťa naučí ovládať vybrané slová, tým lepšie pre neho. Ľahko sa to však povie, oveľa ťažšie  je naozaj si ich osvojiť. Je ich dosť veľa a ľahko si ich žiaci mýlia s inými slovami v našej slovnej zásobe. Najlepšou cestou k ich upevneniu je cesta opakovania. Veď nie nadarmo sa hovorí, že opakovanie je mataka múdrosti.

Na začiatku školského roka môžete štvrtákom zadať niektoré z nasledujúcich úloh.

1. Spoj čiarou, čo patrí k sebe.

bidlo                                          miesto na bývanie

biť                                              dopĺňať energiu napríklad v batérii

bydlo                                         kladivom na klinec

byť                                             tyč pre sliepky

dobíjať                                       útočiť na hrad

dobývať                                     dobrým človekom

 

2. Oprav chyby v texte.

Na jeseň biva sichravé počasie. Sinček nasipal síkorkám potravu. Strom vysichá. Na sýdlisku sme videli sikorki. Sity hladnému neverí. Sirový koláč  mám veľmi rád. Do vody si nalejem syrup. Umijeme si ruky. Vydeli pekný film. Vymisleli mu novú prezívku.

 

3. Doplň i, í / y, ý.

s__rota, v__chor,  úkr__t,  s__láci, nezap__r__  sa,  r__nčanie  skla, para  s__čí,  m_há  očami, b__linkový  čaj,  skr__ňa,  jedli   r__zoto, dlhé  hr__záky, je nam__slený, dve  m__núty,  v ob__lí,  studňa  v__s__chá, nev__dí kr_ky a ob_lie, s__nček, kom__nár, zm__ja,  str__ko, prep__chový, p__šťalka     , r__s, dob__tok, zm__z__k, r__bezle, neob__čajný, m__seľ

 

4. Napíš, z ktorých vybraných slov je dané slovo odvodené.

prepych - .................................  ryžové - ....................................   neobyčajne - ................................. bystrina - .................................  šmýkačka - .................................   pyštek - ........................................ syrokrém - .....................

 

5. Do porekadiel a prísloví dopíš správne slovo.

Aký otec, taký s_____ .

Čo oko ne_________ , srdce nebolí.

S________  hladnému neverí.

M________  sa, je ľudské.

Hnev a ja_______ drž na uzde.

Líška mení srsť, ale nie zv_______ .

Čo v__________  letí,  nízko padá.

Kto chce psa b_______ ,  palicu si nájde.

Ako sa do hory volá, tak sa z hory o__________ .

Za málo peňazí, málo muz___________ .

 

6.Vybrané slová vyfarbi žltou, príbuzné ružovou pastelkou.

7.  Doplň do viet vybrané slová podľa významu.

 

Môj otec má novú udicu, lebo je vášnivý ____________________ .

 

Traktor  nám ________________ záhradu .

 

Mama mi uvarila _____________________ čaj.

 

Mačka chytila _______________________.

Pes ______________________ na Mesiac.

Stará mama býva v Banskej _____________________.

 

8. Jedným vybraným alebo od neho utvoreným slovom odpovedz na otázku.

Čo vyplazuje pes v horúčave? .........................................................................

Ktoré zviera si na zimu robí zásoby potravy? ..................................................

Akým vlakom cestujeme na veľké vzdialenosti? .............................................

Ako sa volá zviera, ktoré nosí pancier? ............................................................

Aký čaj pijú chorí ľudia? ..................................................................................

 

9. Podčiarkni len správne napísané slová a potom ich spočítaj.

Počet správne napísaných slov napíš sem:

 

výherca,  kabínka,  živobitie,   umývačka,  kryčali,  myšlienka,  zvískli,  bytosť,

risovali,  príklady,  bryndzový,  pychľavý,  žmýkali,  vlnobitie,  prezymovali,

zamykajú,  krídla,  kobilky,  kríky,  obidlie,  vykonali,  vybíjaná

 

10. Zvýraznené slová vo vetách nahraď vybraným slovom. Vety prepíš.

Deti sa kĺzali na ľade.

_________________________________________________________

 

Pred jedlom si musím opláchnuť ruky.

___________________________________________

 

Vonku je nepríjemné počasie.

__________________________________________________

 

11. Doplň i,í/y,ý.

Doplň do viet byť alebo biť.

Chlapci sa začali ______.  Jurko chce ______ lekárom.

Doplň do viet my alebo mi.

Podaj  _____ pero! ____ sa musíme slušne správať.

Doplň do viet pysk alebo pisk.

Krava má obrovský  _________ .     V diaľke zaznel prenikavý __________.

Doplň do viet vír alebo výr.

V bútľavom strome driemal  __________. Vietor vytvoril na vodnej hladine __________ .

 

12. V každom riadku prečiarkni slovo, ktoré nepatria do skupiny slov.

a) bystrý, višňa, myš , ryba

b) pýcha, pijavica, pýr, kopyto

c) silon, signál, syn, sila

d) myš, umývadlo, minerálka, myšlienka

e) rýchlo, rizoto, ryža, ryba

f) prezývať, nazývať, zimomriavky, jazyk

 

13.Podčiarkni vo vetách vybrané slová.

Mamička rozprávala svojmu synovi bájku.  Havran kdesi uchytil kus syra. Lietadlo vyletí vysoko.  Strýko má rád ryžový nákyp. V sychravom počasí sme zbierali lístie. Videli sme vzdušný vír.  Vy sa učíte vybrané slová? Pri plote rastie vysoký pýr. Bylinkový čaj mám veľmi rád. Namydlil si ruky. Umyli aj umývadlo.

 

14. Vytvor z písmen tri vybrané slová

 

15. Vylúšti tajničku a dozvieš sa názov jednej dediny.

 


1. Čistí komíny
2. Iným slovom oblok
3. Opak slova pomalý
4. Krátka samohláska
5. Priezvisko autorky knihy pre deti Puf a Muf
6. Iným slovom obloha
7. Ženské krstné meno
8. Solúnski bratia sa volali Metod a ...
9. Súhrn všetkých písmen

Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku