Precvičovanie učiva zo slovenčiny pre 5. ročník: Podstatné mená – rod, číslo, pád vzor

Opakovanie slovenčiny pre piatakov
Opakovanie slovenčiny pre piatakov / Foto: Bigstock

Ak máte doma piatačku alebo piataka, tak v týchto dňoch sa pravdepodobne v škole učili podstatné mená. Piataci by mali ovládať vzory, pravopis a skloňovanie podstatných mien. V dnešnom opakovaní sa zameriame na vzory a rody. Keď chce dieťa určiť vzor podstatného mena, musí si najprv zistiť jeho  rod a potom si slovo povie v nominatíve singuláru a prípadne aj v nominatíve plurálu. Uvedomí si, či slovo končí na samohlásku alebo spoluhlásku. Ak sa končí na samohlásku, tak si všimne, či je pred ňou tvrdá, obojaká alebo mäkká spoluhláska. Takto ľahko určí vzor.

 

Celý pracovný list Opakovanie zo slovenčine pre 5. ročník - Podstatné mená – rod, číslo, pád vzor - si môžete stiahnuť TU.

 

Podstatné meno Rod Nominatív sg. a pl. Zakončenie Vzor
v izbe TÁ izba – ženský rod izba - izby Slovo končí na A, pred ktorým je obojaká spoluhláska. žena 
o sudcovi TEN sudca – mužský rod sudca-sudcovia Slovo končí na samohlásku A. hrdina

 

Vzory podstatných mien

 Podstatné mená skloňujeme podľa vzorov:

 

  • Podstatné mená mužského rodu skloňujeme podľa vzorov chlap, hrdina, dub, stroj.
  • Podstatné mená ženského rodu skloňujeme podľa vzorov žena, ulica, dlaň, kosť.
  • Podstatné mená stredného rodu skloňujeme podľa vzorov mesto, srdce, vysvedčenie, dievča.

 

Rody podstatných mien

Mužský – TEN (dom)

Ženský – TÁ (skala)

Stredný – TO (dieťa)

 

Číslo

Jednotné číslo – singulár

Množné číslo - plurál

 

Pády

1. pád - nominatív (N)

2. pád - genitív (G)

3. pád - datív (D)

4. pád - akuzatív (A)

6. pád - lokál (L)

7. pád - inštrumentál (I)

 

Cvičenia pre dieťa

1. Urč rod, číslo, pád vzor podstatných mien

Podstatné meno Rod Číslo Pád Vzor
s  vedcom        
v  obci        
od kolesa        
v mori        
husi        
na reťazi        
v okne        
kuchárka        
na polici        
so svedomím        
od stromov        

 

2. Slová zaraď do tabuľky podľa ich rodu: stôl, garáž, vrece, konár, dcéra, kreslo, žiak, noc, húsa, územie, radosť, ujo

  Mužský rod Ženský rod Stredný rod
       
       
       
       

 

Kľúč správnych odpovedí pre rodičov

Podstatné meno Rod Číslo Pád Vzor
s  vedcom mužský rod singulár inštrumentál chlap
v  obci ženský rod singulár lokál dlaň
od kolesa stredný rod singulár genitív mesto
v mori stredný rod singulár lokál srdce
husi ženský rod plurál nominatív kosť
na reťazi ženský rod singulár lokál dlaň
v okne stredný rod singulár lokál mesto
kuchárky ženský rod plurál nominatív žena
na policiach ženský rod plurál lokál ulica
so svedomím stredný rod singulár inštrumentál vysvedčenie
od stromov mužský rod plurál genitív dub

 

Mužský rod Ženský rod Stredný rod
stôl garáž vrece
konár dcéra kreslo
žiak noc húsa
ujo radosť územie
Čítajte viac o téme: Slovenský jazyk a literatúra
Zdieľať na facebooku