Chcete si splniť svoje sny? Začnite si formovať vytrvalosť

Mnohí úspešní ľudia sa  k úspechu dopracovali hlavne vďaka svojej vytrvalosti.
Mnohí úspešní ľudia sa k úspechu dopracovali hlavne vďaka svojej vytrvalosti. / Foto: Unsplash

Mnohí úspešní ľudia hovoria, že s k úspechu dopracovali hlavne vďaka svojej vytrvalosti. Každý človek si môže budovať duševnú silu a vytrvalosť. Ale tak ako budovanie fyzickej sily aj rozvíjanie duševného potenciálu si vyžaduje odhodlanie, jasný zámer a uplatňovanie niekoľkých osvedčených stratégií.

 

Mnohí ľudia sú presvedčení, že veľké úspechy pramenia z nejakého geniálneho vnuknutia.V skutočnosti však viacerí úspešní ľudia  len neúnavne hľadali a skúšali jedno riešenie za druhým. Vyskúšali viaceré možnosti, až kým sa nedostali tam, kde chceli. Boli totiž vytrvalí. Vytrvalosť je schopnosť zostať činný bez ohľadu na svoje pocity. Ak ste vytrvalí, pokračujete dokonca aj vtedy, keď máte pocit, že už ďalej nemôžete. Ak ostanete činní aj v ťažkej chvíli, nakoniec dosiahnete výsledky, ktoré môžu byť veľmi motivujúce. Vytrvalí ľudia sú tí, ktorí vnímajú porážku len ako niečo dočasné. Oni sa nikdy nezmieria so životným neúspechom. O tom, ako si môžete formovať vytrvalosť, píše vo svojej knihe Myšlením k bohatství spisovateľ Napoleon Hill. Autor píše, že vytrvalosť je stav mysle, a preto ju môžeme rozvíjať. Tiež píše, že čokoľvek si vie ľudská myseľ predstaviť a čomukoľvek vie uveriť, to človek môže dosiahnuť. Ak sa teda chcete postupne posúvať ku svojim cieľom a chcete si postupne plniť svoje predsavzatia a sny, mali by ste sa zmerať na nasledujúce skutočnosti:

 

Jasný cieľ a zámer

Nech je to čokoľvek, po čom v živote túžite, potrebujete plán, pomocou ktorého by ste to mohli uskutočniť. Potrebujete si stanoviť ciele, aby ste mali úplne jasno v tom, čo musíte spraviť pre ich dosiahnutie. Človek ak vie, čo presne chce, vytvára si tak základný predpoklad pre formovanie vytrvalosti. Keď ste správne motivovaní, dokážete prekonávať mnohé prekážky. Ciele, pre ktoré si sa rozhodli, si nezabudnite napísať. Konkrétny plán, aj keď je nedokonalý, človeka posúva k vytrvalosti. Spísané ciele musia byť jasné a čo najpodrobnejšie. Nestačí si napísať len, že chcem schudnúť. Musíte si rozpísať podrobné kroky, ktoré musíte absolvovať. Napríklad, akým spôsobom budete cvičiť, ako zmeníte stravu a podobne. Spíšte si teda do zoznamu všetky potrebné úlohy a kroky, ktoré vás na ceste za vašimi snami čakajú. Nevynechajte ani najmenší detail, nezabudnite na žiaden krok, bez ohľadu na to, ako bezvýznamný sa vám môže zdať. Potom, ako ste si zapísali všetko to, čo musíte na ceste za svojimi cieľmi vykonať, nastal čas, aby ste si ich upratali. Pekne si ich logicky usporiadajte podľa toho, ktoré sú dôležitejšie a ktoré sú  menej dôležité.

 

Sebadôveru

Ten, kto verí sám sebe, väčšinou ide vytrvalo za svojím cieľom. Tí ľudia, ktorí si vážia sami seba, sú so sebou spokojnejší a vďaka tomu sa stávajú aj úspešnejší. Nemyslite si, že druhí sú vždy vo všetkom lepší. Verte tomu, že aj vy ste veľmi hodnotný človek, ktorý môže byť povzbudením pre iných. Začnite tým, že si spravíte analýzu svojich kladov a nedostatkov. Identifikovať svoje slabé stránky neznamená znenávidieť sa. Je prirodzené, že takmer každý má svoje dobré i zlé stránky. Vážiť si sám seba neznamená, že sa nepotrebujeme zlepšovať. Je dobré si uvedomiť, že hoci sa všetko dá a môže meniť, už teraz máte cenné vlastnosti, ktoré si musíte vážiť.

 

Spoluprácu

K rozvoju vytrvalosti prispieva aj spolupráca, porozumenie a vzájomná pomoc. Je pravdepodobné, že počas svojho života stretnete aj ľudí, s ktorými si nebudete dobre rozumieť. Budú mať iné názory, hodnoty, život budú vnímať ináč ako vy. Niekedy je človek z toho smutný, ale psychológovia upozorňujú, že túto skutočnosť netreba brať príliš vážne. Títo ľudia, či ich už stretnete v škole, alebo na pracovisku, nemusia vám za každú cenu pokaziť deň a náladu. Je potrebné si uvedomiť, že pôsobia na vás negatívne hlavne preto, lebo neveria sami sebe, a preto tak veľmi radi iných obviňujú, závidia im alebo ich nenávidia. Všetci máme občas problémy. Rozdiel medzi negatívnymi a pozitívnymi ľuďmi je v tom, že tí pozitívni sú zameraní na riešenie a tí negatívni väčšinou nič neriešia a očakávajú len negatívny výsledok. Ak sa zameriate na spoluprácu s ľuďmi, vašu vytrvalosť to len podporí.

 

Silnú vôľu

Vôľa je schopnosť človeka vykonávať chcenú, zamýšľanú a naplánovanú činnosť. Je to tiež vnútorná sila, ktorá umožňuje vedome riadiť vlastné správanie k hodnotovým cieľom a aj určovať alebo ovplyvňovať konanie druhých. Vôľa smeruje vo všetkých svojich prejavoch k nejakej uznanej hodnote. Premyslená a systematická práca prináša oveľa lepšie ovocie. A odstraňuje stres. Vôľu si najlepšie precvičíte tak, keď si vyberiete zo zoznamu úloh tú, ktorú ste dlho odkladali. Stanovte si termín na jej splnenie a uistite sa, že ho dodržíte.

 

Návyky

Napoleon Hill vo svojej knihe okrem iného píše aj to, že vytrvalosť bezprostredne pramení z návykov. Ak si chce človek splniť nejaké ciele, často musí meniť aj niektoré svoje návyky. Môžete si v určitej etape života uvedomiť, že by vám iný typ správania mohol v určitých situáciách prinášať väčší úžitok a príjemnejší pocit zo seba samého. Odstránenie či zmena určitého návyku  nie je vôbec jednoduchá a množstvu ľudí spôsobuje frustrácie alebo vyvoláva veľa otázok v súvislosti s tým, ako to urobiť. Náš mozog má rád vyšliapané cestičky. Psychológovia definujú návyk ako naučenú sekvenciu správania, ktorá sa automaticky spustí v rámci určitého kontextu. Keď sa tak stane, prestávame kontrolovať svoje správanie vôľou a určité veci robíme automaticky. Na jednej strane takýto návyk šetrí našu mentálnu energiu, ale na druhej strane nás to núti k stereotypom. Ak je návyk zautomatizovaný, je preň typické, že vyžaduje minimálne uvedomenie, ale zároveň chýba vedomie zámeru. Problém nastáva vtedy, keď sú návyky v konflikte s našimi vedomými postojmi a dlhodobými cieľmi. Návyky takmer vždy víťazia nad vedomými zámermi. Lenže, ako vymeniť staré návyky za nové? Mnohí psychológovia odporúčajú v konkrétnom čase zamerať sa na zmenu iba jedného zvyku. Takto budete schopní venovať mu všetku svoju energiu. Pri budovaní nového návyku alebo jeho udržovaní skúste byť pozorní k svojim pocitom a porovnajte ich s pocitmi, ktoré ste mali  pri starom návyku. Mali by ste cítiť väčší úžitok a príjemnejšie pocity pri novom správaní. Skúste si tieto pocity uvedomiť a poďakovať sami sebe, že sa snažíte prekonávať svoje hranice a kráčate lepším smerom.

 

Čo ľuďom najviac bráni v rozvíjaní vytrvalosti?

1.Neschopnosť rozpoznať to, čo človek vlastne chce.

2.Váhanie a nerozhodnosť. Niektorí ľudia si dokážu nájsť obrovské množstvo výhovoriek, prečo sa niečo nedá uskutočniť.

3. Nezáujem o vzelávanie.

4. Nezodpovednosť.

5.Ješitnosť.

6.Ľahostajnosť. Tá sa prejavuje hlavne tým, že človek sa ľahko vzdáva.

7. Zvyk zvaľovať  vinu na druhých.

8. Pesimistické myslenie.Niektorí ľudia si neustále myslia, že všetko skončí zle.

9. Malá túžba vyplývajúca z nedostatočnej motivácie.

10. Lenivosť vypracovať plán v písomnej forme.

11. Zlozvyk nerealizovať okamžite svoje nápady či nevyužiť príležitosť, ktorá sa vyskytne.

12. Strach z kritiky.

 

Zdroje a odporúčaná literatúra:
Napoleon Hill: Myšlením k bohatství
Nancy van Peltová: Umenie komunikovať bez zábran
Věra Capponi – Tomáš Novák: Sám sobě psychologem
Brendon Burchard: Životný náboj
Čítajte viac o téme: Úspech, Ciele, Sebaovládanie
Zdieľať na facebooku