Sebaovládanie

6 znakov, ktoré prezradia, že ako dieťa ste boli emocionálne zanedbávaní

K emocionálnemu zanedbávaniu detí dochádza vtedy, keď rodičia nepochopia ich emocionálne potreby počas výchovy, a preto ich ani nedokážu naplniť. K tomuto javu môže dochádzať aj v takých rodinách, v ktorých sú jej členovia k sebe láskaví a navzájom majú dobré vzťahy. Dôsledky emocionálneho zanedbávania sa prejavujú hlavne v dospelosti.

Chcete si splniť svoje sny? Začnite si formovať vytrvalosť

Mnohí úspešní ľudia hovoria, že s k úspechu dopracovali hlavne vďaka svojej vytrvalosti. Každý človek si môže budovať duševnú silu a vytrvalosť. Ale tak ako budovanie fyzickej sily aj rozvíjanie duševného potenciálu si vyžaduje odhodlanie, jasný zámer a uplatňovanie niekoľkých osvedčených stratégií.

Nájdite si čas na sebareflexiu

Vďaka dlhodobejšej reflexii myšlienok, slov a správania spoznávame lepšie samých seba. Vytvárame si čas na ujasnenie hodnôt a ich následné porovnanie s každodennou realitou. Sebareflexia nám umožňuje byť sám sebe psychológom. Ak si pravidelne nájdeme pár minút denne na túto metódu, na základe lepšieho poznania vzorcov a príčin svojho správania rastieme a kráčame správnym smerom.