Zmeňte svoje zlé návyky a váš život bude lepší! Ako na to?

Návyky takmer vždy víťazia nad vedomými zámermi. Lenže, ako vymeniť staré návyky za nové?
Návyky takmer vždy víťazia nad vedomými zámermi. Lenže, ako vymeniť staré návyky za nové? / Foto: Pexels

Každý sa občas zastaví a premýšľa nad tým, čo by sa dalo zlepšiť v jeho živote. Môžete si v určitej etape života uvedomiť, že by vám iný typ správania mohol v určitých situáciách prinášať väčší úžitok a príjemnejší pocit zo seba samého. Aj vy ste sa už možno niekoľkokrát rozhodli skončiť s fajčením, schudnúť, prestať jesť sladkosti, začať vstávať skôr, viac cvičiť, chodiť do prírody, meditovať či venovať viac času svojmu partnerovi alebo deťom.

A niekedy už aj viete, čo by bolo potrebné zmeniť, ale neviete, ako sa do zmeny pustiť. Nemá vás čo naštartovať. Odstránenie či zmena určitého návyku  nie je vôbec jednoduchá a množstvu ľudí spôsobuje frustrácie alebo vyvoláva veľa otázok v súvislosti s tým, ako to urobiť. Náš mozog má rád vyšliapané cestičky. Psychológovia definujú návyk ako naučenú sekvenciu správania, ktorá sa automaticky spustí v rámci určitého kontextu. Keď sa tak stane, prestávame kontrolovať svoje správanie vôľou a určité veci robíme automaticky. Na jednej strane takýto návyk šetrí našu mentálnu energiu, ale na druhej strane nás to núti k stereotypom. Ak je návyk zautomatizovaný, je preň typické, že vyžaduje minimálne uvedomenie, ale zároveň chýba vedomie zámeru. Problém nastáva vtedy, keď sú návyky v konflikte s našimi vedomými postojmi a dlhodobými cieľmi. Návyky takmer vždy víťazia nad vedomými zámermi.

Lenže, ako vymeniť staré návyky za nové? Mnohí psychológovia odporúčajú v konkrétnom čase zamerať sa na zmenu iba jedného zvyku. Takto budete schopní venovať mu všetku svoju energiu. Ako to urobiť čo najlepšie?

 

1. Poriadne si premyslite, ktorý jeden zvyk chcete zmeniť

Počas jedného mesiaca sa sústreďte na jeden zvyk, ktorý by ste chceli zmeniť. Mal by to byť zvyk, ktorý bude mať najväčší dosah na zmenu vášho života a od ktorého sa často potom odvíja zmena ďalších návykov.

 

2. Napíšte si plán

Je dôležité, aby ste priebežne vedeli, v akom štádiu je proces osvojovania nového návyku. Zapíšte si, čo bude súčasťou vášho nového návyku. Iba povedanie samému sebe či už nahlas, alebo iba v hlave, že sa zmeníte, nestačí. Váš cieľ si musíte napísať. Napíšte si začiatočný a konečný dátum. 30 dní je ideálna doba. Napíšte si, čo presne spravíte.  Napíšte si napríklad, že budete cvičiť, zmeníte jedálny lístok a podobne. Napíšte si tiež, komu budete hlásiť váš progres a aké budú vaše odmeny. Hlavné je, aby ste to dali na papier a aby ste sa držali tohto plánu.

 

3. Svoj cieľ zverejnite

Povedzte čo najväčšiemu  množstvu svojich známych, že sa snažíte získať nový návyk. Dajte to na Facebook, povedzte to svojej rodine, priateľom, kolegom, známym. Čím viac ľudí, tým lepšie. Publikujte celý svoj plán. Vyveste si ho nad váš pracovný stôl alebo na chladničku. Dajte svojim deťom seriózny sľub. Snažte sa zvoliť si reálny a merateľný cieľ.

 

4. Denne informujte o svojom postupe

Každý deň informujte ľudí, ktorí vedia o vašom pláne, či ste pri dosahovaní cieľa úspešní, alebo nie. Buďte dôslední. Ak je to možné, vykonávajte svoj nový  návyk každý deň v rovnakom čase.

 

5. Majte niekoho, kto vás podporuje

Prídu časy, kedy budete rozmýšľať o tom, že s tým skončíte. Máte sa na koho obrátiť, keď potrebujete podporiť? Ak odpovedáte nie, tak by ste si mali niekoho nájsť. Napríklad váš partner je veľmi dobrá voľba, ale majte viac ako len jedného podporovateľa. Možno to môže byť tiež vaša mama, sestra, brat, najlepší kamarát alebo šéf v práci. Možno nejaký online kamarát. Povedzte im o vašej situácii a požiadajte ich, aby vám pomohli, keď prídu ťažké časy. Sľúbte im, že im zavoláte, keď sa to stane. Aj to zahrňte do vášho plánu.

 

6. Uvedomte si, že prekážky sú samozrejmosťou

Každá zmena návykov je cesta, ktorá je posiata prekážkami. Veľa ľudí to kvôli prekážkam vzdáva. Namiesto toho sa na chvíľu oprite, zavrite oči a začnite rozmýšľať nad možnými prekážkami. Ak ste už niekedy predtým zlyhali, aké prekážky to spôsobili? Ak ste ešte túto zmenu návyku nerobili, urobte si nejaký prieskum a prečítajte si, ako to úspešne spravili iní a tak môžete zistiť, aké prekážky treba očakávať. Potom si naplánujte, čo spravíte, keď budete musieť tejto prekážke čeliť.

 

7. Oslávte svoj nový návyk

Urobte to po 30 dňoch, keď sa vám podarí nový návyk úspešne vybudovať. Ak ste boli počas mesačného procesu poctiví, váš návyk bude stabilný.

 

PREČO TO FUNGUJE?

Tento 30 dňový proces je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako sformovať a zaviesť do života nový návyk. Funguje z niekoľkých dôvodov:

 

Záväzok

Samotný záväzok splniť túto úlohu, stanovenie si cieľa a informovanie o ňom je obrovský krok k úspešnej zmene návyku.

 

Zodpovednosť

Denná kontrola vás ubezpečuje, že chcete návyk do svojho života naozaj zaviesť. Preto môžete o svojom úspechu informovať iných. Budete cítiť pozitívne pocity, pretože budete dostávať pozitívnu spätnú väzbu.

 

Podpora

Informovanie o vašej ceste má svoju hodnotu. Keď vám bude najťažšie, priatelia a rodina vás určite povzbudia.

 

Inšpirácia

Keď vidíte ľudí okolo seba, ako sa im darí, je to inšpiratívne. Keď to dokážu oni, dokážete to aj vy! A raz budete práve vy inšpiráciou pre iných.

Pri budovaní nového návyku alebo jeho udržovaní skúste byť pozorní k svojim pocitom a porovnajte ich s pocitmi, ktoré ste mali  pri starom návyku. Mali by ste cítiť väčší úžitok a príjemnejšie pocity pri novom správaní. Skúste si tieto pocity uvedomiť a poďakovať sami sebe, že sa snažíte prekonávať svoje hranice a kráčate lepším smerom.

 


Zdroje:
Leo Babuta: Menej je viac
Brendon Burchard: Životný náboj
Věra Capponi,Tomáš Novák: Sám sobě psychologem
Zdieľať na facebooku