Ako učiť deti vytvárať dobré vzťahy s ľuďmi?

Každý rodič túži po tom, aby jeho deti boli ohľaduplné a láskavé a aby  postupne dokázali nadväzovať zmysluplné vzťahy.
Každý rodič túži po tom, aby jeho deti boli ohľaduplné a láskavé a aby postupne dokázali nadväzovať zmysluplné vzťahy. / Foto: Bigstock

Každý rodič túži po tom, aby jeho deti boli ohľaduplné a láskavé a aby postupne dokázali nadväzovať zmysluplné vzťahy. Ako na dieťa správne pôsobiť, aby sa k tomuto ideálu postupne dopracovalo?

 

Samozrejme, ohľaduplnosť, láskavosť a schopnosť nadväzovať zmysluplné vzťahy nemôžeme očakávať napríklad od sedemročných detí. Je potrebné veriť prirodzenému rozvoju dieťaťa a dúfať, že mnohé z týchto vlastností sa postupne objavia časom. Ale nestačí len veriť a dúfať. Potrebné je aj pripravovať a navigovať deti tak, aby z nich postupne rástli dospievajúci a potom dospelí, ktorí budú schopní sa plne zapájať do formovania zmysluplných vzťahov a budú vedieť aj uvažovať o pocitoch druhých ľudí. Podobne ako deti, ktoré majú problémy s čítaním a príslušné spoje v mozgu si musia trénovať, existujú aj deti, ktoré sa rodia s menším množstvom nervových spojov zodpovedajúcich za empatiu. Našťastie aj tieto nervové spoje sa dajú trénovať. Takže aj deti, ktoré nemajú najlepšie dispozície pre vytváranie pút a neprekypujú súcitom, sa môžu naučiť, čo znamená mať účasť na nejakom vzťahu a môžu sa naučiť plniť všetky povinnosti, ktoré so vzťahom súvisia.

 

Učte deti, že ľudia sú šťastnejší, keď si dokážu vytvárať vzťahy s inými ľuďmi

Ak chcete dieťaťu pomôcť vnímať citový svet iných ľudí a spájať sa s nimi, musíte ho postupne učiť nazerať  na veci očami druhých ľudí, vnímať ich duše a mysle. Ako však povzbudzovať svoje deti v tom, aby nadväzovali spojenia so svojou rodinou, priateľmi, so svetom a zároveň kultivovali a udržiavali vedomie vlastného JA? Dnes už o mozgu vieme, že okrem iného je to aj sociálny orgán utvorený tak, aby sa nachádzal vo vzťahu. Je zapojený takým spôsobom, aby prijímal signály zo sociálneho prostredia, ktoré potom zasa ovplyvňujú vnútorný svet jeho nositeľa. Inými slovami povedané, to, čo sa deje medzi mozgami, má veľmi veľa spoločného s tým, čo sa deje vo vnútri každého jednotlivého mozgu. Človek a komunita sú prepojené, pretože každý mozog je neustále pretváraný svojimi interakciami s inými mozgami. Napríklad, keď sa nachádzame v skupine ľudí, ktorá sa smeje, tak sa usmievame aj my. Ak sme nervózni a vystresovaní, naše deti sa cítia podobne. Vedci tomuto javu hovoria „emocionálna nákaza“. Vnútorné stavy iných ľudí ovplyvňujú aj nás. Štúdiešťastí mozgu dokonca odhaľujú, že kľúčovým faktorom duševnej pohody je investovať svoju pozornosť v prospech druhých, namiesto toho, aby sme sa sústreďovali iba na na záujmy svojho JA. Naše JA nachádza svoje šťastie vtedy, keď vytvára putá a stáva sa členom MY, teda nejakej komunity. Z tohto dôvodu je potrebné vysvetľovať deťom, že ich šťastie v živote sa bude odvíjať aj od toho, do akej miery si budú vedieť utvoriť putá so svojou rodinou, s kamarátmi, spolužiakmi a ďalšími ľuďmi.

 

Ak dieťa prežíva krásne vzťahy, podobné dokáže vytvárať aj v dospelosti

Druhy vzťahov, ktoré prežívajú deti v detstve, kladú základy toho, aký vzťah budú mať k ľuďom aj v priebehu ďalšieho života. Preto je také dôležité, ako sa k nim správajú rodičia, starí rodičia, učitelia, vychovávatelia, opatrovateľky a podobne. Vďaka týmto ľuďom sa učia komunikovať, načúvať, učia sa interpretovať výrazy tváre, učia sa deliť či obetovať. Učia sa tiež, či môžu dôverovať druhým. Môžu sa cítiť nevypočuté, úzkostné, zmätené alebo sa cítia chápané, uznané, a spokojné. Ak dieťa zažíva vzťahy plné láskavosti, vrelosti, harmónie a bezpečia, potom sa práve toto poznanie stane modelom pre jeho budúce vzťahy s priateľmi, kolegami alebo inými ľuďmi v rámci rôznych komunít.

 

Prežívajte so svojimi deťmi čo najviac spoločného času

Niekedy sa stáva, že zabúdame na to, aby sme sa hrali s deťmi celá rodina spolu. Hravé rodičovstvo je jedným z najlepších spôsobov, ako deti pripravovať na budúce vzťahy a ako ich povbudzovať k vytváraniu vzťahov s ostatnými. Vďaka spoločnému hraniu sa, deti získavajú pozitívne skúsenosti z interakcie s ľuďmi, s ktorými trávia najviac času, teda so svojimi rodičmi. A tak čo najčastejšie sa hrajte rôzne hry, napríklad aj tie stolové, rozprávajte si vtipy, prejavujte záujem o to, čo je pre deti dôležité. Čím viac ich bude baviť čas strávený s vami a celou rodinou, tým viac si budú ceniť vzťahy a túžiť po pozitívnych a zdravých vzťahových skúsenostiach aj v budúcnosti. Každý jeden krásny zážitok s rodinou, deťom ponúka pozitívne posilnenie  toho, čo znamená nachádzať sa v milujúcom vzťahu s iným človekom. Súvisí to s mozgovou chemikáliou zvanou dopamín. Keď človek prežíva niečo príjemné, jeho mozog sa zapalví vlnou dopamínu, a to motivuje k tomu, že to chcete prežívať znova. Práve tieto dopamínové vlny udrživajú určitý návyk, ba dokonca závislosť. Dopamín je chemikáliou odmeny a slasti a hra či zábava určitú slasť predstavujú. Môžete sa hrať aj rôzne improvizačné hry. Môžete si spoločne zahrať nejakú scénku, pantomímu, môžete napodobňovať postavy z rozprávok, z kníh, z počítačových hier a podobne. Môžete si napríklad spoločne rozprávať príbeh. Niekto začne rozprávať. Ďalšiu vetu povie ďalší člen rodiny a takto sa pokračuje ďalej. Tiež je potrebné rozvíjať dobré súrodenecké vzťahy. V prípade, že sa súrodenci často hádajú, snažte sa im ponúkať také aktivity, ktoré v nich vyvolajú pozitívne emócie a pomáhajú si uchovať pekné spomienky. Ak medzi nimi vznikne pevné puto, ich vzťah bude pevný aj v dospelosti.Vyskúšajte rodinné prechádzky,  bicyklujte sa, lyžujte sa spolu, plávajte, napečte spoločne koláče pre babičku...Možností je veľa.

 

Sociálne zručnosti sa dajú rozvíjať aj vďaka konfliktom

Súčasťou života detí sú aj konflikty. Riešením konfliktu môžete deti naučiť dôležité zručnosti, ktoré im pomôžu lepšie chápať vzťahy. Správne vyriešiť konflikt nie je nič ľahké ani pre dospelého, takže ani od detí sa nedajú čakať veľké zázraky. Existuje však niekoľko zručností, ktoré keď si osvoja, pomôžu im  lepšie vnímať svet ľudí. Pozrime sa na ne.

 

Pomôžte deťom objaviť iné uhly pohľadu

Naučte deti, nech sa vedia pozrieť na veci aj z pohľadu iného človeka. Ak sa dokážu pozrieť na problém aj očami druhých, tým majú väčšiu šancu, že sa im podarí vyriešiť konflikt zdravým spôsobom. Je to náročné a vždy sa vám nepodarí nasmerovať dieťa týmto spôsobom. Pomôcť mu však môžete kladením otázok. Nasmerujte dieťa tak, aby si uvedomovalo, ako sa cíti niekto iný, prečo asi zareagoval tak, ako zareagoval a podobne.

 

Vysvetlite deťom, čo je neverbálna komunikácia a ako sa naladiť na druhých

Významnou súčasťou vzťahov je aj načúvanie tomu, čo nie je vyrieknuté. Deti zvyčajne nemajú túto schopnosť danú od prírody. Neverbálne signály často hovoria viac ako slová. Napríklad po víťazstve v hokejovom zápase môžete vášho syna upozorniť, že by kamarát z prehratého tímu potreboval trochu rozveseliť aj keď hovorí, že je všetko v pohode. Ako dôkaz môžete poukázať na reč kamarátovho tela a výraz jeho tváre. Môže mať zvesené ramená, sklonenú hlavu, skleslý výraz.

 

Učte deti naprávať škody

Všetci vieme, aký význam má ospravedlnenie a učíme to aj svoje deti. Deti si však musia uvedomiť, že ospravedlnenie je niekedy len začiatok. Existujú situácie, v ktorých je potrebné urobiť nejaké kroky na napravenie toho, čo sme urobili. Môže to byť oprava hračky, kúpenie novej veci, pomoc s dokončením nového výtvoru alebo napísanie ospravedlňujúceho listu. Aby dieťa chcelo úprimne a samo veci naprávať, musí najskôr pochopiť, ako sa ten druhý cíti a prečo je napríklad rozrušený. Keď dieťa dokáže prijať zodpovednosť za svoje činy, neskôr sa dokáže správať pozorne k iným a dokáže aj napraviť chyby, ktorých sa dopustilo.

 


Zdroje:
R. Posse, J. Melgosa: Umenie výchovy
l. Shapiro: Emoční inteligencie dítěte a její rozvoj
D. Siegel,T.Bryson: Rozvíjajte naplno mozog svojho dieťaťa
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Morálny vývin
Zdieľať na facebooku