Ako vytvoriť príjemnú atmosféru v triede na začiatku školského roka?

Keď na začiatku školského roka žiakov správne naladíte, určite sa lepšie naštartujú a budú sa aj viac  na školu tešiť.
Keď na začiatku školského roka žiakov správne naladíte, určite sa lepšie naštartujú a budú sa aj viac na školu tešiť. / Foto: Bigstock

Blíži sa ďalší nový školský rok. Najviac sa naň vždy tešia budúci prváčikovia. O starších žiakoch sa to až tak povedať nedá. Ako však navodiť na začiatku školského roka takú atmosféru, aby sa žiaci viac do školy tešili?

 

Čím je dieťa staršie, tým je ťažšie ho motivovať k tomu, aby sa do školy tešilo. V súčasnosti sú deti mimoriadne náročné, veľa vecí ich nudí a niekedy je naozaj veľmi ťažké ich pre niečo nadchnúť. Ale je potrebné sa o to aspoň pokúsiť. A keď aj nenadchnete všetkých, tešte sa z toho, že sa do školy budú tešiť aspoň niektorí. Čo by ste pre to mali urobiť prvý školský týždeň?

 

Najprv si zaspomínajte na prázdniny

Skôr, než sa žiaci začnú v novom školskom roku učiť, je dobré, keď sa v spomienkach vrátia ešte do čias prázdnin a spoločne si v kolektíve prostredníctvom rôznych aktivít pospomínajú na najzaujímavejšie zážitky. Niektorí žiaci veľmi túžia o týchto zážitkoch rozprávať, a tak im na to vytvorte priestor. Sami podľa reakcií žiakov vycítite, koľko času môžete aktivitám venovať. Mnoho aktivít nájdete aj na šom portáli. Stačí si niektoré vybrať. Vďaka rôznym hrám, aktivitám, komunitnému kruhu, diskusii a rôznym činnostiam v skupinách, žiaci sa na školu dobre naladia a určite sa budú tešiť aj na ďalšie dni. V prvé dni týmto činnostiam môžete venovať aj celú hodinu. V ďalších dňoch sa do prázdninového obdobia vráťte aspoň na pár minút a potom môžete pokračovať v preberaní naplánovaného učiva. Žiaci takto cítia, že sa úprimne zaujímate o ich svet a z vlastných skúseností viem, že za takéto spoločné chvíľky sú vďační a vždy sa na ne veľmi tešia.

 

Porozprávajte žiakom, čo nové sa počas školského roka naučia

Existujú aj žiaci, ktorí sa túžia skutočne učiť a tešia sa aj na nové učivo. Niektorých zase  teší pomyslenie, že môžu zdolávať nové ťažšie úlohy. A to je veľmi dôležitý moment pre pedagóga, aby svojim žiakom len málinko poodhalil tajomnosť nového učiva, nepovedal im viac, než je potrebné, a tak udržal ich zvedavosť a radosť z objavovania nepoznaného. Ak túto správnu mieru neodhadnete, dieťa sa začne na vyučovaní nudiť, pretože má pocit, že sa mu nedostávajú informácie, ktoré by nevedel. Na druhej strane, ak vyzradíte mnoho informácii, dieťa sa môže vyplašiť natoľko, že stratí radosť z učenia.

 

Porozprávajte tiež  žiakom o tom, na čo všetko sa môžu v škole tešiť

Niektorí starší žiaci sú presvedčení, že škola je nudná preto, lebo sa všetko môžu naučiť z internetu a že by tam vlastne ani nemuseli chodiť. Ale škola to nie je iba učenie. Vysvetlite žiakom, že škola prináša aj množstvo ďalších benefitov. Mnohí moji žiaci mi často hovoria, že do školy sa tešia hlavne preto, lebo je v nej zábava. Majú pri tom na mysli rôzne veci a vecičky, ktoré pozažívajú so spolužiakmi cez hodiny, prestávky, výlety a exkurzie. Povedzte žiakom, že je vždy lepšie vyrastať v kolektíve spolužiakov a kamarátov, ako byť zavretý niekde v izbe a rozprávať sa s niekým len cez Skype. Aj kvôli týmto reálnym stretnutiam je škola určite príťažlivým miestom. Naučte žiakov vážiť si skutočnosť, že  môžu byť súčasťou nejakého kolektívu, triedy, skupiny. Existuje ešte veľa detí na svete, ktoré túto možnosť nemajú. Dnes v každej škole funguje niekoľko záujmových krúžkov, športových oddielov a klubov. Určite aj vašim žiakom niečo z tohto robí radosť a  v nejakej činnosti aj vynikajú. Keď si v škole môžu žiaci  rozvíjať svoj talent, ich pohľad na školu sa hneď zmení. Aj vďaka tomuto môže byť pre nich miestom radosti. V rámci mimoškolskej činnosti sa žiaci môžu zapájať do rôznych súťaží a projektov. Vlastná aktivita žiakom vždy prináša krajší pocit zo života v škole. Je dobré, keď si žiaci uvedomia aj to, že keby boli stále zavretí len niekde doma, určite by nespoznali veľa ľudí a nezažili mnoho zaujímavých situácií. A či si to uvedomujú alebo nie, vždy sa v škole nájde niekto, na koho sa môžu tešiť, kto potrebuje ich pomoc, povzbudenie alebo radu. Keď si túto skutočnosť človek uvedomuje, nálada sa mu zákonite zlepšuje.

 

Učte žiakov dávať a ďakovať. Vďaka tomuto budú oveľa šťastnejší

Vedci zistili, že negatívne pocity vznikajú aj preto, že sa zameriavame len na to, čo dostávame. Často sme potom znepokojení z toho, že dostávame málo. Keď naučíte svojich žiakov mať radosť z dávania, zistia, že zrazu k nim prúdiť pocit šťastia. Keď si uvedomia, že škola je priestor, kde sa môžu rozdávať a pomáhať iným, zistia, že je to ideálne miesto na rozvoj ich integrity. Vytvárajte tiež tiež v škole priestor na vyjadrovanie vďačnosti. To je tiež jeden z pilierov pozitívneho myslenia. Vďačnosť je veľmi mocná. Dokáže v človeku vytvárať rovnaké pocity ako napríklad zamilovanosť. Kto je vďačný a rozdáva sa, málokedy má zlú náladu. Pri takomto spôsobe výučby sa aj cítia šťastnejšie. Prečo? Uvedomujú si totiž viac sami seba, svoje nedostatky, ale aj dary, talenty, schopnosti a všetky pozitíva. Vedia, že všetci ľudia môžu byť v niečom dobrí, len to musia nájsť. A keď si toto uvedomia, nezávidia a doprajú aj iným. Vedia totiž, že keď budú usilovne pracovať a rozvíjať to, v čom sú naozaj dobrí, budú veľmi úspešní aj oni. Takto môžu byť všetci ľudia úspešní bez toho, aby o niečo prišli, aby niekomu závideli. Nie je to úžasné, že tieto skutočnosti si môžu začať  žiaci uvedomovať práve v škole?

 

Opakovať učivo začnite zábavne

Nový školský rok prináša aj mnoho zabudnutých vedomostí, ktoré je dobré osviežiť. Preto na začiatok môžete zadať žiakom úlohu, aby  pripravili pre svojich spolužiakov otázky z opakovania oni a nie učiteľ. Takto si oni sami spoločne oživia niektoré dôležité celky, na ktoré budete v priebehu roka nadväzovať. Môžete využiť viaceré formy tvorenia otázok. Môžu vytvoriť v skupinách pracovné listy pre spolužiakov, môžete využiť reťazové skúšanie, vzájomné skúšanie skupín, otázky na papierikoch spojené so žrebovaním a podobne. Existuje veľké množstvo rôznych foriem a metód, pomocou ktorých to môžete urobiť rýchlo, zaujímavo a zábavne.

 

Keď na začiatku školského roka, napríklad počas prvého týždňa, využijete niektoré zo spomínaných alebo podobné aktivity, určite sa deti lepšie naštartujú a určite sa budú na školu tešiť  viac, ako keď hneď začnete písať vstupné testy a preberať nové učivo. Ja viem, času je málo a učiva veľa, ale už je vedecky dokázané, že keď sú deti šťastné, tak sa učia oveľa radšej.

Čítajte viac o téme: Motivácia, Lepšie školstvo
Zdieľať na facebooku