6 stratégií, ktorého pomáhajú učiteľom pri dištančnom vzdelávaní

Každý učiteľ pracuje s inými žiakmi, ktorí môžu mať rôzne skúsenosti, zručnosti a technické možnosti.Online vyučovanie je vhodné nastaviť tak, aby sa v ňom žiak i rodičia cítili komfortne a aby žiaka takéto učenie aj bavilo.
Každý učiteľ pracuje s inými žiakmi, ktorí môžu mať rôzne skúsenosti, zručnosti a technické možnosti.Online vyučovanie je vhodné nastaviť tak, aby sa v ňom žiak i rodičia cítili komfortne a aby žiaka takéto učenie aj bavilo. / Foto: Bigstock

V dnešnej dobe, keď je opäť aktuálne aj dištančné vzdelávanie, učitelia sa snažia vytvoriť pre svojich žiakov aj pri tomto spôsobe vyučovania čo najlepšie podmienky. Využívajú pri tom niektoré osvedčené metódy a stratégie.

 

V dnešnom článku sa pozrieme na stratégie, ktoré pomáhajú učiteľom uskutočňovať online vyučovanie tak, aby  sa žiaci cítili bezpečne a aby ich učenie bavilo. Ktoré kroky k tomu vedú?

 

1. Autentickosť

Aj keď učiteľ nie je so žiakmi v triede, tak i počas online hodín by nemal veľmi meniť svoj prístup, štýl, spôsob komunikácie, naladenie alebo svoj zmysel pre humor. Mal by zostať sám sebou, teda taký, ako ho žiaci najlepšie poznajú. Svoju efektivitu nezlepší tým, že sa bude radikálne meniť a prispôsobovať online podmienkam. Môže používať tie prístupy, ktoré mu doteraz robili radosť. Tiež je dobré, keď vytvorí také podmienky, v ktorých sa žiaci môžu prejaviť takým spôsobom, ako im to najlepšie vyhovuje, prípadne tak, ako sa prejavovali v triede. Je dobré využívať ich záujmy a nadanie v prospech učenia. Tiež je vhodné, keď učiteľ podporuje aj pri online vyučovaní žiakov v tom, čo ich skutočne zaujíma. Ak niekto rád číta, tak ho podporí v tejto aktivite a môže niečo navyše prečítať a oboznámiť s textom spolužiakov. Ak niekto rád pracuje na počítačí, môže pre spolužiakov vyrobiť prezentáciu. Tí, ktorí točia videá, môžu učivo spracovať do videí a podobne.

 

2. Presné pravidlá

Keď dieťa vstupuje do online priestoru, malo by dobre poznať nástroje a programy, ktoré bude využívať v domácich podmienkach. Kým sú žiaci v škole, učitelia by mali dokonale precvičiť všetky možnosti, ktoré budú využívať, aby sa doma vyhli zbytočným stresom.Prechod z vyučovania v triede do online priestoru by mal byť plynulý a prirodzený. Program na komunikovanie by mal učiteľ vyberať podľa možností žiakov. Mal by dobre poznať ich elektronické vybavenie, pripojenie na internet a podobne. Najhoršie je, keď sa učiteľ vopred so žiakmi nepripraví a situáciu musia riešiť už počas dinštančného vzdelávania. Takto sa do stresu dostáva nielen učiteľ, ale aj žiaci a rodičia.

 

3. Jednoduchosť

Pokiaľ ide o dištančné vzdelávanie, jednoduchosť je často kľúčová. Cieľom by malo byť to, aby všetky online hodiny boli čo najľahšie prístupné pre žiakov aj učiteľov. Úlohy by mali byť jednoduché, aby ich žiaci dokázali ukončiť, aby v súvislosti s nimi nemusela celá rodina riešiť kopu ďalších technických alebo materiálnych záležitostí. Žiaci by sa nemali doma učiť nejaký nový program. Mali by používať ten, ktorý zo školy už veľmi dobre poznajú. Nie všetky deti majú kvalitný notebook alebo počítač. Učiteľ by mal myslieť aj na to, že niektorí žiaci majú k dispozícii len mobil a podľa toho zadávať úlohy.

 

4. Flexibilita

Flexibilná výučba znamená, že študenti dostanú príležitosť vyjadriť svoje porozumenie rôznymi spôsobmi a že neexistuje jediný spôsob na splnenie úlohy. Napríklad môžu urobiť úlohy viacerými spôsobmi a môžu ich tiež odoslať viacerými spôsobmi. Niekomu viac vyhovuje úlohy odfotiť zo zošita a poslať fotku, iní žiaci preferujú písanie e-mailov, niekto rád natočí video a podobne. Keď má žiak možnosť voľby, cíti väčšiu slobodu a necíti stres. Vo väčšine prípadov tak úlohu pošle. Dôležité je to, že aj v týchto sťažených podmienkach žiak pracuje, snaží sa a využíva možnosti, ktoré sú mu blízke a pre neho jednoduché. Takýto spôsob odovzdávania úloh je vždy lepší, ako keď dieťa nerobí vôbec nič.

 

5. Presná organizácia

Tak ako klasická výučba, tak aj online učenie musí byť jasne navrhnuté, logicky usporiadané a všetkým zrozumiteľné. Ideálne je, keď majú žiaci k dispozícii rozvrh hodín na online hodiny. Najhoršie je, keď žiaci nevedia, kedy hodinu majú, čo budú robiť, čo si majú na vyučovanie vopred pripraviť a podobne. Dobré je deň vopred posielať písomné upozornenia či správy, aby žiaci a rodičia presne vedeli, čo sa ktorý deň bude diať.

 

6. Zrozumiteľnosť a stručnosť

Pri online vyučovaní, pri ktorom sa môže vyskytnúť množstvo problémov so zvukom či obrazom, učiteľ sa musí vyjadrovať stručne, jasne, výstižne. Učí základné učivo, zložité veci presúva na obdobie, keď bude so žiakmi v triede. Snaží sa učivo vysvetliť čo najjednoduchšie, aby mu rozumeli aj tí žiaci, ktorí napríklad nemajú kameru a učiteľa iba počujú. Kvôli tomu musia byť pokyny mimoriadne jasné. Dobré je okrem hovoreného slova, posielať aj stručné poznámky do správy a podobne. Ideálne je, keď má dieťa doma tlačiareň, poznámky si vytlačí a nalepí do zošita.

 

Samozrejme, nie vždy a všade sa dajú jednotlivé stratégie využiť. Každý učiteľ pracuje s inými žiakmi, ktorí môžu mať rôzne skúsenosti, zručnosti a technické možnosti. Ak sa vám však podarí aspoň niektoré z nich použiť, máte väčšiu šancu, že žiaci učivo pochopia a budú úspešní.

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Koronavírus
Zdieľať na facebooku