Aktivity pre deti na začiatok školského roka

Aktivity pre deti na začiatok školského roka
Aktivity pre deti na začiatok školského roka / Foto: Bigstock

Skôr, než sa žiaci začnú v novom školskom roku učiť, je dobré, keď sa v spomienkach vrátia ešte do čias prázdnin a spoločne si v kolektíve prostredníctvom rôznych aktivít pospomínajú na najzaujímavejšie zážitky.

 

Kresba najkrajšieho zážitku

Počas prázdnin každé dieťa prežije veľa zaujímavých situácií. Rozdeľte žiakov do skupín a povedzte im, aby spoločne nakreslili na jeden veľký výkres všetky zážitky, ktoré sa im najviac páčili a radi na ne spomínajú. Po dokončení práce všetky skupiny prezentujú svoje výkresy pred triedou. Aktivitu môžu urobiť aj tak, že do stredu výkresu nakreslia tie okamihy, ktoré majú spoločné a po okrajoch nech nakreslia to, čo prežili odlišné.

 

Erb môjho leta

Povedzte žiakom, aby si nakreslili erb a nech ho rozdelia na štyri časti. Potom nech do každej zo štyroch častí nakreslia jeden zo zážitkov, ktorý sa im páčil. Po nakreslení erbu pracujú vo dvojiciach. Svojmu susedovi porozprávajú o erbe a naopak. Potom rozprávajú pred triedou nie o sebe, ale o prázdninách suseda, s ktorým sedia v lavici. Pri tejto aktivite si precvičujú nielen kreslenie, rozprávanie, ale aj aktívne počúvanie.

 

Skupinový prázdninový príbeh

Žiaci sedia v kruhu a jeden z nich povie vetu, ktorá je začiatkom  prázdninového príbehu. Ďalší účastník povie ďalšiu vetu, ktorá nadväzuje na prvú. Takto sa vystriedajú dookola všetci žiaci a spoločne vytvoria príbeh. Odporúčame vybrať zo skupiny jedného zapisovateľa, ktorý príbeh zapíše.

 

Rozprávanie na stoličke

Žiaci sedia v kruhu. Každý si pripraví na rozprávanie jeden zaujímavý zážitok, ktorý musí vyrozprávať za dve minúty. Keď uplynú dve minúty, na stoličku s sadne ďalší žiak.

 

Koláž z prázdnin

S mladšími žiakmi môžete pracovať aj tak, že si povyberajú rôzne obrázky, ktoré učiteľ nastrihá a položí na stôl. Každý žiak si vyberie tie, ktoré mu vyhovujú a súvisia s tým, čo prežil. Obrázky nalepí na výkres. Okamihy, ktoré nenašiel na obrázku, môže dokresliť. Podľa koláže potom každý žiak porozpráva  spolužiakom o najkrajších okamihoch z prázdnin.

 

Prázdninové slniečko

Učiteľ pripraví veľké slnko s takým množstvom lúčom, koľko je žiakov v triede. Lúče vystrihne dostatočne hrubé, aby žiaci mohli do nich písať. Každý žiak potom do jedného lúča napíše jednou vetou svoj najkrajší prázdninový zážitok. Na druhý deň môžu slnko otočiť na druhú stranu a do každého lúča žiaci zapíšu svoj najväčší cieľ, ktorý v novom školskom roku chcú dosiahnuť. Ak učiteľ chce, môže do lúčov tiež napísať svoj najkrajší zážitok a cieľ. Slniečko si môžu na niekoľko dní umiestniť na nástenku.

Vďaka týmto aktivitám žiaci po dvoch mesiacoch prázdnin sa prirodzenou a hravou formou opäť naladia na školu, rozprúdi sa medzi nimi spolupráca, komunikácia a tiež schopnosť počúvať.

 

Zdieľať na facebooku