Ako počas online hodín udržať pozornosť žiakov? Skúste tieto tipy

Ako počas online hodín udržať pozornosť žiakov? Skúste tieto tipy
Ako počas online hodín udržať pozornosť žiakov? Skúste tieto tipy / Foto: Pexels/Julia M Cameron

Počas online vyučovanie je veľmi náročné udržať pozornosť žiakov. S týmto učiteľom môžu pomôcť rôzne hry, zapojenie žiakov do tvorby hodiny, alebo zmena štrúktury hodín z dlhých 45 minútoviek na viacero kratších úsekov.

 

Prechod zo školských lavíc na Zoomy či iné aplikácie zastihol všetkých nepripravených. Mnohí učitelia sa s tým popasovali po svojom. Niektoré preklopili školské hodiny do hodinových monológov na obrazovke, kedy žiaci počúvajú výklad. Iný zase posielajú svojim žiakom pracovné listy, a online hodinu využijú na to, aby žiakov z danej problematiky skúšali. A niektorí využivajú hodiny na online videá alebo články, o ktorých potom žiaci diskutujú. Každý z týchto prístupov má svoje výhody aj nevýhody, a každý z nich vyhovuje či nevyhovuje určitej skupinke žiakov. Vo všeobecnosti sa však vie, že online vzdelávanie pre deti nefunguje tak efektívne ako prezenčné, a mnohé deti si z týchto hodín odnášajú len veľmi málo. Ako teda docieliť, aby žiaci hodinu vnímali, a dokázali sa počas hodinového pozerania sa na obrazovku aj niečo naučiť?

 

Využite asynchronické učenie a tvorte ľahko dostupný materiál

Mnohí učitelia majú so žiakmi online hodiny, na ktorých vysvetľujú nové učivo. Často sa však stáva, že niekto sa zúčastniť nemôže. Vtedy žiakom najviac pomôže, ak danú hodinu nahráte, a môže si ju pozrieť neskôr v inom čase. Najlepšie však bude, ak si hodinu nahráte vopred, a potom ju žiakom pošlete. Na takéto nahrávanie existuje viacero neplatených softvérov ktoré môžete použiť, napríklad aj Free Online Screen Recorder, kde máte možnosť natočiť si aj vlastnú obrazovku.

 

Niekedy sa stane, že žiak nedokáže spracovať hodinu, ak je iba v audio forme. Preto je dobré mať vypracované aj dokumenty, kde je v písomnej forme všetko, čo ste žiakom počas hodiny povedali. Alebo môžete určiť na každú hodinu žiaka, ktorý bude písať poznámky aj pre ostatných.

 

Naplánujte si interaktívnu či aktívnu hodinu

Pre žiakov je náročné udržať pozornosť a hodinu počúvať učiteľa. Väčšina žiakov dokáže udržať pozornosť len na krátku dobu, a to najmä doma, keď majú okolo seba množstvo vnemov, ktoré ch môžu pri učení sa vyrušiť. A ak deti náhodou učiteľ vyvoláva, pri veľkých triedach je náročné vyvolať všetkých a všetkých zapojiť do danej hodiny. Je však možné vytvoriť aj interaktívne úlohy.  Aj výskum dokazuje, že žiaci si dokážu zapamätať viac, ak majú interaktívnu hodinu, pretože ich mozog si zapamätá informácie rýchlejšie a živšie. Môžete využiť napríklad skupinové diskusie, kde necháte žiakov rozprávať sa medzi sebou o danej téme, rôzne kvízy, ankety či karty. Postačí napríklad aj to, ak si namiesto normálnej hodiny pozriete 10-minútové video, a potom budete o danom videu spolu diskutovať. Ak chcete využiť kvízy či ankety, deti môžete rozdeliť do viacerých tímov a nechať ich súťažiť. Nápadov je skutočne mnoho. Využiť môžete napríklad Quizlet, kde môžete žiakom vytvoriť rôzne kartičky, ktoré im pomôžu s učením, Kahoot vám umožní vytvoriť hry na zopakovanie si učiva a Bubbl vám pomôže vytvoriť myšlienkové mapy, vďaka ktorým žiaci ľahšie pochopia súvislosti v nejakom učive.

 

Taktiež si môžete naplánovať aktívnu hodinu v závislosti od témy. Ak sa napríklad učíte o globalizácii, nechajte deti pozrieť sa na to, odkiaľ pochádza ich oblečenie či potraviny. Pri učení sa chemických prvkov zase nechajte deti, nech sa pozrú napríklad na krabicu z cereálií, a identifikujú akékoľvek chemické látky, ktoré sa v ich jedle nachádzajú. Podobné veci, či dokonca malé experimenty, môžete so žiakmi vyskúšať pri mnohých predmetoch a vo viacerých situáciách.

 

Zapojte žiakov do tvorby hodín

Všetci musia sledovať osnovy a docieliť, aby sa žiaci naučili to, čo sa učiť musia. Avšak ak chcete, aby boli hodiny pre žiakov zaujímavé, môžete ich nechať vybrať si, ako by chceli mať dané učivo spracované. Alebo im môžete povedať, ktoré aktivity navrhujete, a žiaci vám môžu povedať, čo si o tom myslia. Komunikácia o tom, ako online vyučovanie prebieha, je dôležitá a prospešná pre obidve strany.

 

Nesnažte sa mať príliš dlhé hodiny

Napriek tomu, že bežná školská hodina trvá len 45 minút, žiakom dá väčšinou zabrať udržať pozornosť tak dlho. Nesnažte sa tlačiť na pílu a rozprávať 45 minút do kamery. Každá veková kategória dokáže udržať pozornosť rôznu dobu. U šesťročného dieťaťa je to v priemere 12 až 18 minút, zatiaľ čo 12-ročný žiak udrží pozornosť 24 až 36 minút. Nezávisle od toho, akí starí sú vaši žiaci, krátke hodiny ocenia všetci, pretože bude ľahšie udržať pozornosť. Vyskúšajte radšej o niečo kratšie hodiny. Namiesto jednej dlhej hodiny rozdeľte učivo na viaceré kratšie a ľahšie stráviteľné časti.

 

Vyskúšajte priorizovať dlhšie projekty

Efektivita je kľúčová pri plánovaní online vyučovania, pretože si vyžaduje dôsledné plánovanie a veľa času. Aby ste dokázali efektívne manažovať váš čas, mali by ste uprednostniť úlohy a projekty, ktoré vašim žiakom zaberú viac času. Takto získate viac času na plánovanie ďalších hodín. V týchto projektoch by deti mali mať dostatočnú voľnosť, aby si samy vedeli naplánovať, ako k nemu pristúpia, ale zároveň aj nejaké termíny, ktoré musia dodržiavať. Vyskúšajte napríklad vytvoriť možnosti, pri ktorých sa žiaci budú musieť porozprávať so svojimi rodičmi o tom, čo sa v škole učili.

 

Zaujímajte sa o svojich žiakov

Deťom počas dlhých mesiacov doma najviac chýba ľudský kontakt, vrátane interakcie, ktorú majú v škole s učiteľom. Nezabudnite raz za čas svojich žiakov skontrolovať a zistiť, ako sa majú, napríklad aj prostredníctvom hovoru či emailu. Niekedy postačí aj pár minút na začiatku hodiny aby ste zistili, ako prežívajú tieto dni. Žiaci tak budú vedieť, že vám na nich záleží.

 

Zdroje:lucidchart.com,edutopia.org
Zdieľať na facebooku