Ako podporovať pozornosť žiakov?

V súčasnosti je dosť náročné zaujať žiakov. Sú zvyknutí na množstvo vplyvov z okolia, a tak učenie v triede často považujú za niečo veľmi statické  a nezáživné. Učiteľ musí neustále premýšľať a plánovať výber motivačných a aktivizujúcich metód.
V súčasnosti je dosť náročné zaujať žiakov. Sú zvyknutí na množstvo vplyvov z okolia, a tak učenie v triede často považujú za niečo veľmi statické a nezáživné. Učiteľ musí neustále premýšľať a plánovať výber motivačných a aktivizujúcich metód. / Foto: Bigstock

Čo všetko musí učiteľ urobiť, vymyslieť a podniknúť, aby mal v závere hodiny dobrý pocit z učenia  a aby žiaci nečakali na zvonenie ako na vykúpenie?

 

V súčasnosti je dosť náročné zaujať žiakov. Sú zvyknutí na množstvo podnetov z okolia, a tak učenie v triede často považujú za niečo veľmi statické a nezáživné. Učiteľ musí neustále premýšľať a plánovať výber motivačnýchaktivizujúcich metód. Je zrejmé, že neexistuje taká metóda, ktorá by vyhovovala všetkým žiakom. Pedagogické majstrovstvo predstavuje  správnu a flexibilnú voľbu metód tak, aby sa eliminovala nuda na vyučovaní. Zaujať žiakov znamená prebudiť ich pozornosť. Ako to urobiť čo najlepšie?

 

Sústreďte sa na prácu spoločne so žiakmi

Spoločne so žiakmi komunikujte, spoločne čítajte zadanie, ukazujte konkrétne na jednotlivé podnety, ktoré je potrebné si všímať. Žiakom pomáha aj to, keď si uvedomujú, čo znamená na niečo sa sústrediť, teda keď učiteľ s nimi o sústredení premýšľa. Pri komplexnejších úlohách sa musia sústrediť na viac podnetov, a tak je dobré, keď ich učiteľ upozorní, na čo sa majú sústrediť najskôr.

 

Pomenúvajte svoje správanie v priebehu práce žiakov

Učiteľ môže používať takéto vety: „Ja sa pozerám, ako pracujete. Začnite pracovať a keď nebudete niečomu rozumieť, opýtajte sa ma. Počas vašej práce budem chodiť pomedzi lavice, môžete sa ma na nejasnosti opýtať.“

 

Buďte žiakom nablízku

Žiaci, ktorí sa dokážu ťažšie sústrediť, niekedy potrebujú podporu dospelých v tom zmysle, že ich majú nablízku, a tak vedia, že hneď ako ich sústredenie klesne, učiteľ im pomôže pozornosť správnym smerom zamerať. Niekedy stačí ukázať prstom na to, o čom sa hovorí. Alebo povedzte žiakovi, na čo sa má pozrieť ako na prvé, aby dokázal vyriešiť úlohu.

 

Aktivizujte pozornosť žiakov otázkami

Môžete použiť napríklad tieto otázky: „Čím myslíte, že začneme?  Čo máte za úlohu? Povedzte mi to vlastnými slovami. V čom je táto úloha podobná predcházajúcej? Vieš, ako budeš ďalej postupovať?“

 

Eliminujte rušivé vplyvy z okolia

Žiaci by mali vedieť, čo majú v rámci samostatnej práce robiť. Vhodné je jednotlivé kroky napísať na tabuľu. Takto nebudú vyrušovať spolužiakov a nebudú sa zbytočne niekoľkokrát pýtať to isté. Učiteľ by mal myslieť na všetky akustické i vizuálne ruchy. Existuje množstvo napríklad sluchových vnemov, ktoré rušia sústredenosť žiakov. Pre niektorých žiakov je zase dôležité to, čo majú na lavici. Niektorým prekážajú zbytočné učebné pomôcky. Všetko, čo ich ruší, je najlepšie odstrániť.

 

Neustále opakujte, čo je v určitej chvíli najdôležitejšie

Učitelia majú niekedy tendenciu sústredenosť podporovať tým, že žiakom poskytujú stále nové podnety, rýchle striedanie činností, využívanie rôznych pomôcok. Tým sa však činnosti často stávajú neprehľadné. V tomto prípade je dôležité zdôrazniť to, o čom je reč a na čo je potrebné sa sústrediť, zopakovať dôležité, prípadne vyžadovať, aby žiaci určité slovo zopakovali alebo ho napísali a podobne. Niekedy môžete položiť otázku: „Na čo si pri práci musíme dávať pozor?“ Niektoré výkyvy pozornosti sú spôsobené prílišným zameraním sa na nevýznamné detaily.

 

Dalšie jednoduché nápady ako upútať pozornosť žiakov

1.Dávajte žiakom najrôznejšie signály. Zablikajte, zazvoňte na zvonček, zodvihnite ruku na znamenie, aby sa deti utíšili, zahrajte nejaký takt na hudobnom nástroji a podobne.

 

2.Meňte hlas a striedajte hlasné hovorenie s pokojným alebo šepkaním.

 

3.Nadväzujte so žiakmi zrakový kontakt. Ak so žiakmi hovoríte, najmä pri zadávaní pokynov, mali by ste k nim stáť čelom. Niekedy žiaci pracujú v skupinách pri laviciach, ktoré sú zoskupené tak, aby vytvorili jednu pracovnú plochu. Pre žiakov, ktorí sedia pri týchto laviciach chrbtom k vám a nevidia vás, si musíte vymyslieť nejaký signál, na ktorí si títo žiaci otočia stoličky a posadia sa k vám čelom.

 

4. Vyvolávajte medzi žiakmi diskusiu a záujem o učebnú látku, preto im položte na úvod hodiny nejakú zaujímavú, špekulatívnu otázku.

 

5. Občas skúste predstierať „hlúposť“ a využiť svoje herecké nadanie. Niekedy na upútanie pozornosti žiakov využite nejaký nevšedný predmet alebo neobvyklú hudba. Pracujte s rôznymi záhadami. Prineste do triedy v taške nejaký predmet vzťahujúci sa k danej látke. Neprezraďte im, čo sa v taške ukrýva. Je to výborný spôsob, ako u žiakov vyvolať dohady, ktoré môžu viesť k diskusii alebo k písaniu slohovej práce.

 

Ako pomôcť rozptýleným žiakom?

  • Posaďte si žiaka čo najbližšie k sebe.
  • Nadväzujte so žiakom priamy očný kontakt.
  • Odstráňte žiakovi z rúk a z lavice predmety, ktoré  rozptyľujú jeho pozornosť.
  • Zaistite, aby žiak sedel medzi pozornými a  sústredenými deťmi.
  • Využívajte fyzický kontakt. Napríklad žiakovi zľahka položte ruku na rameno alebo chrbát.
  • Keď žiak dáva pozor, pochváľte ho.
  • Aby ste rozptýlenému žiakovi pomohli zamerať pozornosť, používajte osobne dohovorené signály a pripomienky, ktoré ste si s ním dohovorili vopred.
 

Zdroje:
S. F. Riefová: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole
L. krejšová:Žáci potřebujú přemýšlet
Čítajte viac o téme: Motivácia, Pozornosť a sústredenie
Zdieľať na facebooku