Ako si s deťmi hravo cez prázdniny precvičovať angličtinu?

Angličtina sa stáva univerzálnym dorozumievacím jazykom pre ľudí takmer z celého sveta.
Angličtina sa stáva univerzálnym dorozumievacím jazykom pre ľudí takmer z celého sveta. / Foto: Bigstock

Ak sa chceme naučiť cudzí jazyk, musíme byť s ním neustále v kontakte. Deti sa môžu angličtine venovať aj cez prázdniny. Stačí nájsť vhodnú situáciu a pomocou hier môžete začať opakovať.

 

Angličtina sa stáva univerzálnym dorozumievacím jazykom pre ľudí takmer z celého sveta. Keď cestujete s deťmi, môžu si angličtinu precvičiť nielen v tých krajinách, v ktorých sa rozpráva po anglicky, ale napríklad aj na dovolenke v Chorvátsku či v Taliansku. Na dovolenke, doma, v prírode či na návšteve u starých rodičov, môžete vyskúšať niektorú z nasledujúich aktivít, pomocou ktorých jednoducho a hravo môžete s deťmi precvičovať angličtinu.
 

Čo chýba?

Na stôl položte vedľa seba 5 hračiek. Môžu to byť napríklad plyšáci v podobe zvieratiek alebo známych postavičiek. Najprv si s deťmi zopakujte, ako sa zvieratká volajú po anglicky. Potom nech si každé dieťa zavrie oči alebo sa otočí. Vy zatiaľ schovajte jednu hračku a spýtajte sa detí po anglicky, ktorá hračka chýba. Deti budú hádať a mali by odpovedať celou vetou.
 

Napodobňujeme

Táto hra je naozaj jednoduchá a u detí obľúbená. Povedzte im iba jedno slovo, napríklad frog. Deti musia napodobniť žabu. Budú kvákať a skákať. Alebo povedzte dog a deti napodobnia psa. Mali by pri tom robiť aj zvuky, aj pohyby.
 

Bábkové divadlo

Deti majú bábkové divadlo rady. Môžete využiť plyšové hračky alebo maňušky. Môžete takto spoločne v angličtine viesť jednoduché dialógy a s bábkami sa zároveň pohybovať.
 

Moja izba

Pripravte si niekoľko lepiacich poznámkových papierikov. V detskej izbe sa nachádza množstvo predmetov, ktoré vám veľmi dobre poslúžia. Vyberte si 5 – 7 papierikov, na ktoré napíšete po anglicky názvy jednotlivých predmetov alebo objektov, ktoré sa v izbe nachádzajú. Najprv si s dieťaťom spravíte malú prehliadku izby a poviete mu ako sa jednotlivé predmety v angličtine povedia, ono to trikrát zopakuje a môžete sa pustiť do hry. Dostane do rúk papieriky a jeho úlohou bude nalepiť ich na predmety, ktoré danému slovíčku prislúchajú.Túto aktivitu môžete urobiť aj v hotelovej izbe.
 

Spievajte si

Spievanie je dobrou pomôckou, pomocou ktorej si dieťa môže osvojovať cudzí jazyk. Deti sa nemusia prvoplánovo koncentrovať na gramatiku či syntax, a predsa sa učia po anglicky. Zo začiatku si stačí zvoliť jednoduché texty a melódiu. S každou ďalšou skladbou si rozširujú slovnú zásobu.Takto si rozvíjajú aj správnu intonáciu (používanie tónov pri hovorení).V súčasnosti nájdete veľké množstvo pesničiek aj na internete.
 

Písanie do vzduchu

Dieťa napríklad povie: My name is... a meno namiesto vyslovenia napíše do vzduchu. Podobným spôsobom môže písať prstom do vzduchu, čo vidí, čo sa mu páči, po čom túži a podobne.
 

Opíš, čo vidíš

V priebehu dovolenky sa spolu s deťmi ocitnete v rôznych zaujímavých situáciách, navštívite rôzne miesta a podobne. Povedzte deťom, aby porozprávali, čo vidia, ako sa cítia, čo ich zaujalo, čo si myslia o určitom jave alebo situácii. Môžete sa striedať. Jednu situáciu môžu opísať rodičia, potom pokračujú deti.
 

Obrázky

Na stole sú rozložené obrázky na slovnú zásobu, ktorú dieťa pozná, napríklad Animals. Rodič povie po anglicky niektoré zvieratko a dieťa musí rýchlo nájsť obrázok daného zvieraťa. Na konci hry dieťa pomenuje po anglicky názvy zvierat na obrázku, ktoré uhádol.
 

Príbeh

Počas dlhej cesty môžete začať rozprávať príbeh, a to tak, že každú ďalšiu vetu v príbehu povie niekto ďalší. Ide o tzv. reťazové rozprávanie príbehu. Ten, kto vymyslel ďalšiu vetu, nikdy nevie, ako príbeh napokon skončí, lebo každý člen rodiny si môže do príbehu vymyslieť to, čo len chce.
 

Precvičovanie pri jazde autom, v lietadle, v autobuse alebo vo vlaku

V dopravných prostriedkoch si môžete zahrať napríklad tichú poštu, hru s písmenami, pantomímu či hru na povolania.

 

Tichá pošta (telefón)

Hráči sedia v kruhu, prvý si vymyslí nejakú vetu a pošepká ju susedovi, tento ju pošepká ďalšiemu susedovi, kým tichá pošta nedorazí k poslednému hráčovi. Posledný hráč vysloví vetu, ktorá k nemu dorazila a štartujúci povie, čo v skutočnosti povedal. Väčšinou je výsledná veta značne skomolená a skomolenie vety je zdrojom zábavy. V rámci opakovania angličtiny môžete používať jednoduché vety v angličtine.

 

Hra s písmenami

Cieľom hry je vytvoriť z určitého množstva písmen čo najviac slov. Vyhráva ten, kto za určitý časový limit vytvorí čo najviac anglických slov.Kartičky s písmenkami si pripravte pred cestou doma.

 

Pantomíma

Hráči môžu pantomimicky predvádzať napríklad rôzne povolania, predmety, javy...Tí, ktorí práve nepredvádzajú pantomímu, môžu hádať, čo je pantomímou práve predvádzané. Odpovedajú v angličtine.

 

Hra na povolania

Pri tejto hre sa dieťa môže stať rodičom, predavačkou, učiteľom a podobne. Rodič môže hrať dieťa. Snažia sa spolu komunikovať v angličtine. Rodič nechá dieťa, nech si samo vymýšľa rôzne situácie.

 

Využívanie angličtiny v reálnych situáciách

Ak sa to dá, snažte sa na dovolenke rozprávať čo najčastejšie anglicky, aby ste boli pre deti vzorom. Ak sa vyskytnú prijateľné situácie, dovoľte aj deťom čo najčastejšie komunikovať v angličtine. Napríklad na recepcii, v reštaurácii, v obchode, s inými deťmi v mori či na ihrisku. Môžu napríklad objednať jedlo v reštaurácii, zmrzlinu, môžu si kúpiť vytúženú hračku. Rodičia by mali deti pochváliť za akýkoľvek pokus rozprávať po anglicky.

Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Cestovanie s deťmi
Zdieľať na facebooku