Hry zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti

Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy.
Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. / Foto: Bigstock

Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. Ponúka vám niekoľko jednoduchých hier, ktoré sú zamerané na finančnú gramotnosť žiakov.

 

Aktivita Cestovná kancelária

Učiteľ rozdelí určitý počet žiakov do skupín. Určí im čas 15 minút a v priebehu tohto času by mali správne obslúžiť čo najviac „klientov cestovnej kancelárie“. Klientmi sú tí žiaci, ktorí nepracujú v skupine. Títo žiaci si vytiahnu z nádoby niektorú z nasledujúcich otázok, na ktoré im potom musia odpovedať „ pracovníci cestovnej kancelárie":

 

Môžu to byť napríklad tieto otázky:

Kde si môžem zmeniť eurá na doláre?

Akou menou sa platí v Holandsku?

Na dovolenke v Chorvátsku môžem platiť kartou alebo aj v hotovosti?

Mám si do Veľkej Británie brať eurá?

Akou menou sa platí v Českej republike?

Aký je dnes kurz era k českejj korune?

 

Aktivita Vyhrali sme milión

Milión je už suma, pri ktorej žiaci premýšľajú iným spôsobom ako v predchádzajúcej aktivite. Učiteľ žiakov rozdelí do skupín. Žiaci sa rozprávajú o tom, čo by urobili s peniazmi. Potom nasleduje práca v kruhu. Sledujte, čo by žiaci urobili. Po vypočutí ich môžete usmerniť a porozprávať im o tom, ako sa dajú peniaze investovať. Môžu si napríklad kúpiť byt a prenajímať ho, môžu investovať peniaze do investičných fondov, do banky na vysoké úroky, môžu si zaplatiť kvalitnú vysokú školu a podobne. Dôležité je, aby si žiaci uvedomili, že peniaze nie je vhodné minúť len na zážitky a cestovanie, ale myslieť aj na budúcnosť.

 

Aktivita Čo sa dá kúpiť za 5 eur?

Učiteľ opäť žiakov rozdelí do skupín. V priebehu 15 minút napíšu na papier všetko, čo sa podľa ich názoru dá kúpiť do sumy 5 eur. Potom vytvoria komunitný kruh  a rozprávajú sa o tom, čo napísali.

 

Aktivita Hľadáme najlepšiu banku

Táto hra je určená  pre starších žiakov. Učiteľ žiakov rozdelí do skupín a tí pracujú s internetom. V priebehu 45 minút sa snažia zistiť, ktoré banky na Slovensku máme. V druhej fáze zisťujú, ktorá banka ponúka najlepší úrok na sporiacom účte. Postupne môže učiteľ zadávať aj ďalšie úlohy, ktoré súvisia s aktuálnymi produktami jednotlivých bánk.

 

Aktivita Prečo je dôležité šetriť?

Žiaci pracujú individuálne. V priebehu 20 minút voľne píšu, čo im napadne v súvislosti so šetrením peňazí. Zamerajú sa hlavne na to, prečo je dôležité šetriť. Kedy človek potrebuje využiť úspory? Kde sa dá šetriť? Koľko eur by mal mať človek asi našetrené, aby sa cítil bezpečne a spokojne? Po dopísaní si žiaci sadnú do kruhu a na danú tému sa porozprávajú. Potom im učiteľ vysvetlí všetko, čo súvisí s danou témou.

 

Aktivita Exekúcia

Jeden žiak predstavuje exekútora. Povie spolužiakom, že majú dlh 1000 eur a že musia predať niektoré osobné veci, ktoré by pomohli zaplatiť dlh. Tí v priebehu 30 minút napíšu, čo všetko by mohli predať a napíšu tiež  približnú sumu, koľko eur by tá ktorá vec stála. Môžu predávať svoje tenisky, hodinky, mobily, časti odevu a podobne. Učiteľ sa snaží žiakov usmerňovať v tom, aby sa snažili reálne odhadnúť cenu používanej veci. Pri tejto aktivite sa žiaci učia uvedomovať si, koľko eur stála nová vec a ako jej cena klesá používaním.

 

Aktivita Vreckové

V rámci tejto aktivity majú žiaci rozhodnúť, čo urobia so svojím vreckovým v hodnote 20 eur. Najprv si svoju predstavu napíšu na papier. Potom ich učiteľ rozdelí do skupín podľa toho, čo s vreckovým žiaci urobili. V jednej skupine budú tí, ktorí všetky peniaze minuli a mysleli pri tom len na svoje potreby. V druhej skupine budú tí, ktorí si z vreckového dokázali aj niečo ušetriť a v tretej skupine budú tí, ktorí si niečo kúpili nielen pre seba, ale aj pre ostatných členov rodiny.

 

Aktivita Čo si túžim kúpiť?

Najprv každý žiak napíše do zošita tri veci, po ktorých veľmi túži a chcel by poprosiť rodičov, aby mu ich kúpili. Potom učiteľ povie, že v rodine nastala taká situácia, že penaize bude potrebné investovať do iných vecí. Napríklad sa niečo pokazilo. Ktorej veci by sa žiaci dokázali vzdať? Prečo práve tej? 

 

Aktivita Rodina

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín približne po štyroch. Ich úlohou bude popriemýšľať nad tým, na čo všetko potrebuje peniaze rodina. Všetko si podrobne zapíšu. Potom nasleduje voľná diskusia. Učiteľ sleduje, či žiaci dokázali odhadnúť všetky položky, ktoré súvisia s rodinným rozpočtom. V druhej časti aktivity ich upozorní na položky, na ktoré zabudli. Dôležité je, aby si žiaci uvedomili, že v rámci rodinného rozpočtu musia myslieť nielen na potraviny, benzín, elektriku, vodu, ale aj na splácanie pôžičiek, hypotéky, šetrenie, poistenie, mobil, TV, internet a podobne.

 

Aktivita Finančné pojmy

Žiaci sedia v kruhu. V klobúku sa nachádzajú rôzne pojmy z oblasti finančnej gramotnosti. Postupne si vyťahujú z klobúka jednotlivé pojmy a snažia sa ich charakterizovať. Túto aktivitu môžete urobiť aj vo forme súťaže jednotlivých skupín. Môžete použiť napríklad tieto pojmy: úver, úrok, aktíva, pasíva, investícia, sporenie, exekúcia, dlh, základný kapitál, pohľadávka, majetok, nehnuteľnosť a podobne.

 

Aktivita Opustený ostrov

Žiaci si predstavia, že nasledujúci mesiac prežijú na opustenom ostrove. Môžu si so sebou zobrať len 5 vecí. Každý si ich napíše a potom si ich porovná s vecami, ktoré majú napísané spolužiaci. Potom žiaci zisťujú, čo sa stalo najžiadanejším predmetom a čo najoriginálnejším nápadom.

 

Aktivita Trh služieb

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. V priebehu 15 minút majú vymyslieť také služby, ktoré by mohli poskytnúť iným a ktoré na trhu chýbajú. Jednu službu môžu spolužiakom zahrať ako pantomímu a tí potom hádajú, čo to je.

 

Aktivita Koľko to stojí?

Učiteľ položí na stôl niekoľko predmetov. Úlohou žiakov je ku každému predmetu napísať, koľko asi stojí. Každý žiak svoje odhady prečíta a učiteľ v závere aktivity povie, kto sa najviac priblížil k reálnej sume.

 


ZDROJ: rvp.cz
Čítajte viac o téme: Hry pre deti, Finančná gramotnosť
Zdieľať na facebooku