Finančná gramotnosť

Gröhling: Finančná gramotnosť by mohla byť prierezová téma i ďalší predmet

Finančná gramotnosť by sa na školách mohla učiť ako prierezová téma v rámci rôznych predmetov. Nie je vylúčené, aby si základné a stredné školy vytvorili samostatný predmet "finančná gramotnosť" v rámci disponibilných hodín.

FinQ učí deti lepšie porozumieť peniazom aj kriticky myslieť

Naučiť deti kriticky myslieť, argumentovať a zlepšiť úroveň finančnej gramotnosti. Také sú hlavné ciele, ktoré naplnil pilotný ročník programu FinQ. Jeho výsledky prezentovali autori aj účastníci v panelovej diskusii tento týždeň. Do edukatívneho programu sa zapojilo 25 základných, stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska.

Hry zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti

Kto nezíska rozumný postoj k peniazom už v detstve, v dospelosti máva s nimi problémy. A preto je veľmi dôležité sa touto problematikou zaoberať aj v škole. Ponúka vám niekoľko jednoduchých hier, ktoré sú zamerané na finančnú gramotnosť žiakov.

Unikátny program FinQ pre školy má zlepšiť finančné vzdelávanie detí a mládeže. Opäť však nejde o iniciatívu štátu

Program FinQ má za cieľ zásadne zlepšiť finančné vzdelávanie detí a mládeže.

Ministerstvo školstva aktualizovalo metodiku výchovy a vzdelávania finančnej gramotnosti

Ministerstvo schválilo pre tento školský rok aktualizovanú metodiku výchovy a vzdelávania v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti.

Inšpirujte sa: Toto sú najlepšie školské projekty finančného vzdelávania

Žiakom chýbajú vedomosti v oblasti financií a učiteľom podmienky na zvyšovanie finančného povedomia. Poštová banka sa preto rozhodla podporiť výučbu finančnej gramotnosti na základných a stredných školách, ktoré si pripravili vlastné projekty na zlepšenie vzdelávania v tejto oblasti.

Prečo si dnes mnohé deti nič nevážia? O peniazoch hovoríme v zlých súvislostiach

Aj vás občas prepadne pocit beznádeje, že si vaše dieťa nič neváži? Že ste niekde vo výchove spravili chybu? V dobe, keď nájdete v regáloch obchodov takmer všetko, veci sa dejú na počkanie a túžby sú už takmer neznámym pojmom, je to náročné. Ako vychovávať deti tak, aby chápali hodnotu vecí okolo seba?

Slováci najviac dôverujú učiteľom

Slováci najviac veria učiteľom a lekárom, najmenej politikom a vláde. Vyplýva to z prieskumu Poštovej banky, ktorá sa aj na základe týchto výsledkov rozhodla podporiť školy, pedagógov, aj žiakov prostredníctvom grantu Nápad pre školy. Tým najlepším rozdelí až 50 000 eur.