Na čo by nemali učitelia zabúdať?

Učitelia na vyučovaní používajú veľké množstvo prístupov, lebo každá trieda je iná a tiež každý žiak je iný. Jednotlivé prístupy, a to hlavne na prvom stupni ZŠ,  vyžadujú obrovskú dávku trpezlivosti a prezieravosti.
Učitelia na vyučovaní používajú veľké množstvo prístupov, lebo každá trieda je iná a tiež každý žiak je iný. Jednotlivé prístupy, a to hlavne na prvom stupni ZŠ, vyžadujú obrovskú dávku trpezlivosti a prezieravosti. / Foto: Bigstock

Od učiteľov v triede sa toho vyžaduje veľa. Niekedy nevedia, či majú byť skôr učiteľmi, alebo psychológmi. A spomenúť by sme mohli ešte množstvo ďalších povinností. Existuje nekonečné množstvo požiadaviek a zásad, ktoré by mal učiteľ denne rešpektovať vo vzťahu k žiakom. Ktoré sú tie najdôležitejšie?

 

Niekedy je všetkých  povinností toľko, že učitelia už ani poriadne nevedia, ktoré sú tie najpodstatnejšie a ktoré majú riešiť čo najskôr. Je to veľmi individuálne a špecifické, lebo každá trieda je iná a tiež každý žiak je iný. Jednotlivé prístupy, a to hlavne na prvom stupni ZŠ, vyžadujú obrovskú dávku trpezlivosti a prezieravosti. Jedno je však isté vždy. Všetky deti výborne reagujú na rešpekt. Okrem rešpektu však existuje ešte množstvo ďalších faktorov, na ktoré deti dobre a rýchlo reagujú. Ktoré to sú? Pozrime sa na ne.

 

Napodobňovanie

Deti veľmi rady napodobňujú dospelých. Keď kričí učiteľ, tak je tendencia, že kričať budú aj žiaci. Keď im pokojom dáva najavo, že situácia sa dá riešiť, len sa o to musia všetci snažiť, žiaci sa takto skôr naučia emočnej sebaregulácii. Keď sa učiteľ dokáže ospravedlniť za svoje chyby, veľmi rýchlo sa to naučia aj jeho žiaci. Keď pocítia rešpekt a empatiu, budú sa o takéto správanie pokúšať skôr, ako keby to nikdy na vlastnej koži neprežili.

 

Napojenie

Deti veľmi dobre reagujú aj na napojenie. Aj v škole potrebujú človeka, ktorého by mohli nasledovať. Učiteľ by sa mal snažiť byť takým doepslým, ktorého žiaci chcú nasledovať a chcú sa na neho napojiť s vrúcnosťou a obdivom. Veľkým umením učiteľa môže byť napríklad to, že keď je žiak vystresovaný alebo v určitej nerovnováhe, dokáže sa na neho napojiť a obnoviť jeho bezpečie. Niekedy je to všetko, čo potrebuje.

 

Využívajte podporu namiesto ovládania

Žiaci lepšie reagujú na podporu ako na ovládanie. Všetci ľudia sa bránia nátlaku a deti nie sú výnimkou. Zaujíma ich aj spravodlivosť a pravidlá. Rozprávajte sa s nimi o pravidlách v triede a spolu si ich určujte. Niekedy ich navrhnú viac, ako by učitelia očakávali. Keď sú žiaci súčasťou tvorby pravidiel, oveľa skôr si ich osvoja a radi ich aj dodržujú. Dohodnuté pravidlá zapíšte a vyveste ich na nástenku. Pripomínajte žiakom ich dôležitosť a sľúbte im, že podľa aktuálnej  potreby budete diskutovať o nových pravidlách.

 

Nezabúdajte na prevenciu

Prevencia pomáha predchádzať problémom. Učitelia nemôžu kedykoľvek všetko len tak odložiť a reagovať hneď na žiaka, preto je dôležitá prevencia, ktorá spočíva hlavne v tom, že napríklad reagujte veľmi empaticky na to, čo žiak hovorí. Uisťujte sa v tom, že sa každý deň napájate na každého žiaka, a to aspoň na pár sekúnd. Akonáhle vidíte, že sa schyľuje k nejakému problému, snažte sa ho riešiť ešte skôr, než žiaka úplne rozhodí. Napojte sa  a aktívne počúvajte, čo ho nahnevalo. Snažte sa využívať optimistický prístup a veľa radosti či smiechu. Práve smiech a dobrá nálada znižuje cirkuláciu stresových hormónov v krvi, pomáha riešiť konflikty a spolupracovať.

 

Empatia

Žiaci majú svoje vlastné problémy, ktoré dospelým často pripadajú malicherné, ale žiakom sa javia ináč.Je dobré, keď učiteľ dokáže v triede využívať také aktivity, pri ktorých žiaci medzi sebou veľa komunikujú. Nie je potrebné, aby mal na všetko názor alebo im radil, čo majú v určitej situácii robiť. Niekedy stačí, keď ich empaticky počúva a oni viadia, že má o ich svet skutočný záujem. Keď sa takto vyrozprávajú, neskôr sa dokážu lepšie sústrediť.

 

Skúmajte dôvody určitého správania

Žiaci majú pre svoje správanie určitý dôvod. Samozrejme, musíte vždy stanoviť hranice, aby ste všetkým deťom v treide stanovili bezpečnosť a sústredenosť, ale keď pochopíte, že žiak má vždy dôvod pre svoje správanie, pomôže vám to stanoviť hranice takým spôsobom, aby aj problémové dieťa ich dokázalo dodržiavať.

 

Dajte deťom šancu opravovať chyby

Často sa rozprávajte so žiakmi v triede o tom, ako napraviť chyby. Často učiteľ premýšľa nad tým, ako najlepšie udobriť rozhnevaných spolužiakov. Ako urobiť nápravu? Potrestať žiaka? Vytvoriť priestor na diskusiu, aby sa žiaci naučili vyjadrovať svoje potreby bez ubližovania druhým? Keď sa často o týchto problémoch rozprávate so žiakmi, veľa sa aj vy z toho naučíte. Postupne si vytvoríte v triede súbor pravidiel, pomocou ktorých sa žiaci naučia predchádzať hádkam alebo ich riešiť rozumným spôsobom.

 

Vytvorte v triede priestor, ktorý dieťaťu pomáha dostať sa do rovnováhy

Keď je dieťa rozrušené, potrebuje šancu dostať sa späť do rovnováhy. Keď žiaka pošlete „do kúta“, bude to považovať za zlé a nepomôže mu to v tom, aby sa v budúcnosti správal lepšie. Lepšie je naučiť ho všímať si svoje vlastné emócie a odísť napríklad do nejakého "pokojného priestoru". Povedzte žiakom, že v tomto priestore môžu hľadať pokoj vo svojom vlastnom vnútri. Keď sa žiak rozčúli, aktívne ho počúvajte, vciťujte sa do neho a dajte mu najvo, že ste sa na neho napojili. Spýtajte sa ho, či by mu ponohla chvíľka v „pokojnom priestore“, aby sa cítil lepšie. Ak sa s ním potrebujete prozprávať, urobte to až po tom, keď sa upokojí v „pokojnom priestore“ a bude sa cítiť lepšie.

 

Myslite na potreby žiakov

Keď sú splené potreby žiakov, sú pripravení spolupracovať. Väčšina problémov vychádza z neuspokojených potrieb. Žiaci väčšinou potrebujú pohyb, niektorí túžia po tom, aby si ich učiteľ často všímal a povzbudzoval ich. Jedno je však isté, všetci sa potrebujú cítiť hodnotne. Ak sa to len trochu dá a keď je to naozaj veľmi náročné, snažte sa čo najčastejšie spĺňať potreby jednotlivých žiakov. Keď sa vám to podarí, žiaci budú sústredení a učivo budú vnímať rýchlejšie.

 

Pomáhajte žiakom objavovať to, čo ich najviac teší

Ľudia, ktorí s láskou spomínajú na svojich učiteľov a ktorí výraznejším spôsobom ovplyvnili ich život, boli tí, ktorí svojim žiakom verili a pomáhali im objavovať a využívať ich potenciál. Toto platilo v minulosti a platí to aj dnes.

 

Snažte sa o to, aby sa spolužiaci mali radi

I keď sa na prvý pohľad zdá, že je všetko všetkým jasné a že od škôlky sa sústavne stretávajú s pojmami súvisiacimi so slušným správaním, akoby občas na ne pozabudli alebo ich nepovažujú za potrebné dodržiavať. A tak je potrebné o zásadách spolunažívania spolužiakov medzi sebou hovoriť čo najčastejšie a keď sa dá, priamo ho  zakomponujte do učiva. Dobré je ich vyvesiť aj na nástenku, aby ich mali žiaci stále pred očami. Existuje veľa zásad, ktoré by sa mali dodržiavať, aby kolektív mohol vôbec fungovať. Je dobré, keď sa žiaci naučia oslovovať krstnými menami, keď sa navzájom zaujímajú o svoj život, keď sa snažia v spolužiakoch vzbudiť dojem vlastnej dôležitosti a ke´d nikoho nepodceňujú a neponižujú.

Čítajte viac o téme: Efektívne učenie, Vzťahy v triede
Zdieľať na facebooku