Vzťahy v triede

Aktivity, pomocou ktorých môžu učitelia lepšie spoznať svojich žiakov

Dobré vzťahy v triede posilňujú dobrú atmosféru, pohodu a školské výsledky žiakov. O dobré vzťahy je potrebné sa neustále snažiť. Pomôcť v tom môže aj to, keď učiteľ dobre pozná svojich žiakov.

Na čo by nemali učitelia zabúdať?

Od učiteľov v triede sa toho vyžaduje veľa. Niekedy nevedia, či majú byť skôr učiteľmi, alebo psychológmi. A spomenúť by sme mohli ešte množstvo ďalších povinností.Existuje nekonečné množstvo požiadaviek a zásad, ktoré by mal učiteľ denne rešpektovať vo vzťahu žiakom.

Presádzať alebo nepresádzať deti v triede?

Neexistuje presné pravidlo, podľa ktorého by učitelia mohli žiakov v triede presádzať. Každý učiteľ má na túto problematiku svoj vlastný názor a väčšinou sa riadi podľa svojich vlastných skúseností.