V týchto 10 veciach je ukrytá skutočná sila otcov

Niekedy je náročné odhadnúť, kedy byť dieťaťu viac autoritou, kedy viac priateľom a dávať mu to, čo naozaj potrebuje.
Niekedy je náročné odhadnúť, kedy byť dieťaťu viac autoritou, kedy viac priateľom a dávať mu to, čo naozaj potrebuje. / Foto:Bigstock

Každý otec túži po tom, aby ho deti milovali. Čo robia otcovia, s ktorými sú ich deti veľmi šťastné?

 

Niekedy je náročné odhadnúť, kedy byť dieťaťu viac autoritou, kedy viac priateľom a dávať mu to, čo naozaj potrebuje. Je to veľká zodpovednosť viesť dieťa správnou cestou a i napriek tomu zachovať jeho individualitu, nepretvárať ho v niekoho na vlastný obraz, v ktorom sa zrkadlia vlastné nedosiahnuté ciele. Je náročné vychovať z dieťaťa nielen praktického, ale aj silného, láskavého, zdravo sebakritického človeka. A je tiež dôležité, aby sa otec vedel k synovi či k dcére skloniť, počúvať a viesť. Niekedy je toho aj na otcov veľmi veľa a často ani nevedia, ktorá cesta je tá najsprávnejšia. Jedným z ukazovateľov, že otec kráča po správnej ceste, je určite to, že sa jeho deti s ním dobre cítia a sú s ním šťastné. Čo robia otcovia, s ktorými sú ich deti veľmi šťastné?

 

1 | Svoje deti povzbudzujú

Je jedno, koľko má dieťa rokov a čo robí, otec by mal byť ten človek, ktorý svoje dieťa vo všetkom povzbudzuje. Deti potrebujú pre zdravý rast a vývoj veľa lásky, rešpekt a povzbudenie. A preto je potrebné ich chváliť za všetky pokusy a povzbudzovať ich aj vtedy, keď sa im niečo nepodarí. Ale nazabúdajte im dávať aj voľnosť, ale len toľko, aby bola pri nej zachovaná bezpečnosť.

 

2 | Neuplatňujú násilne svoju autoritu

Obľúbení otcovia sa snažia s dieťaťom jednať ako s rovnocenným partnerom a nesnažia sa byť dôležitejší len preto, že sú starší. Násilne uplatňovaná autorita nikam nevedie. Buď ju človek má, alebo ju nemá. Inej cesty niet.

 

3 | Nechajú dieťa kráčať vlastnou cestou

Deti musia vedieť, že ich podporujete a oceňujete, ale tiež je dobré, keď vedia, že ich nenútite do ničoho, čo nechcú a čo sa im nepáči. Často sa totiž stáva, že otcovia si realizujú svoje sny cez synov či dcéry a nútia ich do vecí, ktoré oni pôvodne chceli v detstve robiť. Toto nie je správna cesta, ale deje sa to veľmi často. Podporte ich voľbu, žijú predsa svoj vlastný život a nie ten, ktorého scenár píšete vy.

 

4 | Sú so svojimi deťmi aspoň pár minút každý deň

V súčasnosti otcovia pracujú až do večera. Ale ak je to len trochu možné, prečítajte deťom aspoň rozprávku na dobrú noc. Venujte im aspoň desať minút počas dňa, keď nedržíte v ruke telefón a sústredene vnímate len svoje deti. Ony si tieto „ maličkosti“ veľmi vážia a veľmi dobre vnímajú, či ste naozaj s nimi alebo len vedľa nich. Rozprávajte sa o tom, čo robili v škole, ako sa mali a povedzte im aj to, ako ste sa na na tieto spoločné chvíle počas dňa tešili. Takto sa medzi vami vytvorí pevné puto a dôvera. Keď deti vyrastú, tak sa vám nebudú báť zdôveriť aj s nepríjemnými situáciami, ktoré prežili. Pripravte sa tiež na to, že vo veku okolo 14 rokov tieto debaty vaše dieťa prestanú baviť. Ale po pár mesiacoch sa k tomuto rituálu rado vráti.

 

5 | Deti aktívne počúvajú

Deti veľmi dobre poznajú predstieraný a skutočný záujem. Vašu pozornosť si dokážu skontrolovať aj nečakanými otázkami. Rodič pri aktívnom počúvaní prejavuje záujem a dáva to najavo tým, že potvrdzuje pocity a myšlienky dieťaťa a pomáha mu, aby problém premyslelo. Rodič je ten, ktorý situáciu sleduje, súcití s dieťaťom, komunikuje s ním na danú tému a v prípade potreby ukáže možné cesty k vyriešeniu problému.

 

6 | Sú autentickí, úprimní a čestní

Vždy urobte to, čo ste sľúbili, nevymýšľajte si, plňte si povinnosti, jednajte čestne a priamo. Nepreháňajte, plňte si svoje záväzky a neprikrášľujte pravdu. Neberte sa príliš vážne. Svoju energiu nevenujte ohováraniu a kritizovaniu okolia, ale vlastnému sebarozvoju. Veľmi pozitívne na autentických ľuďoch je aj to, že zbytočne neanalyzujú, nemanipulujú a  nekontrolujú. Sústreďujú sa na vlastný rast a sebauvedomovanie. Je im cudzia závisť, neprajníctvo, klebetenie a  nenávisť.Deti sú odrazom dospelých  a budú sa správať podobne. Ak budete vy klamať, kamuflovať a vymýšľať si, podobne sa bude správať aj vaše deiťa.

 

7 | Často sa s deťmi smejú

Pokúste sa so svojím dieťaťom vyhľadávať také situácie, pri ktorých sa spolu budete smiať. Spoločný smiech je oslobodzujúci, relaxačný a liečivý. Užívajte si spolu zábavu. Humor je teda dôležitá sociálna zručnosť a jeden z najviac oceňovaných povahových rysov u detí aj u dospelých. Deti, ktoré majú zmysel pre humor, môžu byť úspešnejšie vo svojich sociálnych interakciách. Deti, ktoré sú vnímané ako vtipné, sú väčšinou medzi rovesníkmi viac obľúbené. Schopnosť zabávať sa, smiať sa je jedným z predpokladov pre vytváranie priateľstiev. S niektorými deťmi je väčšia zábava, s inými zase menšia. Ale všetky deti majú rovnako rady humor a využívajú ho ako spôsob, vďaka ktorému môžu získať spoločenské uznanie, ako sa vysporiadať s nevyhnutnými psychologickými konfliktami a  úzkosťou, humor im pomáha formovať medziľudské vzťahy. Hoci každé dieťa má inú dávku zmyslu pre humor, rodičia aj v tomto smere môžu dieťa ovplyvniť. Zmysel pre humor sa dá formovať. Aj keď nie je humor všeliekom, je nám najlepším priateľom. Humor má aj ďalšiu výhodu – je výborným komunikačným nástrojom A kde potrebujeme lepšie komunikovať ako v rodine? Rodinný život prináša veľa malých i veľkých nepríjemností, ktoré ľahšie zvládneme, ak pri tom využijeme trochu humoru. Napríklad tým, že prekvapíme deti detskými nápadmi alebo ukážeme úsmev tam, kde by sme inokedy dvíhali varovný prst. Možno sa dajú s humorom zvládnuť i malé hádky.

 

8 | Deti poznajú ich hodnoty 

Dieťa by malo poznať vaše hodnoty a tiež hodnoty vašej rodiny. Jedna z najväčších vecí, ktoré môžete deti naučiť, je rozpoznanie toho, čo je správne a čo nie. Vysvetľujte im pravidlá morálky, čo je vhodné, čo nie a ukážte im, podľa akých pravidiel žijete vy i celá rodina. Vážte si seba, svoju rodinu i svoje deti. Nepodkopávajte sebavedomie sebe, rodine ani deťom. Každý človek je jedinečnou bytosťou, ktorá v živote uspeje podľa toho, čo si o sebe bude myslieť. Vaše dieťa bude raz samostané a vy ho už nebudete môcť chrániť rovnako ako dnes. A preto odovzdajte dieťaťu toľko lásky a  sebavedomia, aby mohlo z neho čerpať nielen počas skúšok na vysokú školu, ale aj vtedy, keď sa na neho prisaje citový upír, ktorý podobné zázemie u otca v detstve nemal a bude sa snažiť zraziť sebavedomie vášho dieťaťa na bod mrazu. Ak má však človek dostatočné sebavedomie a vedomie vlastnej hodnoty, nikdy s takýmto človeko dlho nevydrží a vy sa kvôli svojmu dieťaťu nebudete musieť trápiť.

 

9 | Oceňujú vedomosti, chvália a povzbuzujú

Nikdy nepoužívajte vetu: „Milovať ťa budem vtedy, keď...“ Vy musíte svoje dieťa motivovať svojím vlastným príkladom, snahou zdokonaľovať sa v práci aj v živote. Dieťa veľmi dobre vidí, aký máte životný štýl, či cvičíte, vzdelávate sa a čo konzumujete. Platí, že čo chcete, aby robilo vaše dieťa, robte aj vy. Neoplatí sa do niečoho dieťa nútiť. Najlepšie je byť dobrým vzorom.

 

10 | Skutočne milujú svoje deti

Bez lásky nejde nič a vaše dieťa cíti odmalička, či sú vaše city skutočné alebo len hrané. A tak neustále dávajte dieťaťu najavo, že je pre vás v živote veľmi dôležité, že si vážite jeho názor, že ho s radosťou počúvate, dokážete mu dať najavo, že má občas aj pravdu a kvôli nemu dokážete zmeniť aj svoje plány. Psychológovia tvrdia, že večer, keď je tma, deti potrebujú ešte väčšie uistenie o vašej láske. A tak využite tento čas na akékoľvek prejavy lásky. Vaše deti budú určite šťastné.

 


ZDROJE:
J. Savageová a K. Kochová: Milujte svoje deti také, aké sú
James Dobson: Výchova chlapcov
Nicky Lee Sila Lee: Kniha o rodičovstve
Čítajte viac o téme: Oteckovia
Zdieľať na facebooku