Smejete sa s deťmi často? Humor v živote detí im značne uľahčuje život

Deti, ktoré sú vnímané ako vtipné, sú väčšinou medzi rovesníkmi viac obľúbené. Schopnosť zabávať sa, smiať sa je tiež jedným z predpokladov pre vytváranie dobrých priateľstiev.
Deti, ktoré sú vnímané ako vtipné, sú väčšinou medzi rovesníkmi viac obľúbené. Schopnosť zabávať sa, smiať sa je tiež jedným z predpokladov pre vytváranie dobrých priateľstiev. / Foto: Bigstock

Humor je soľ zeme a kto je ním dobre presolený, uchová sa dlho čerstvý. 
- Karel Čapek

 

Psychológ Paul McGhee uvádza, že humor zohráva významnú úlohu pri rozvíjaní sociálnych funkcií u detí. Vysvetľuje, že deti, ktoré majú zmysel pre humor, môžu byť úspešnejšie vo svojich sociálnych interakciách. Deti, ktoré sú vnímané ako vtipné, sú väčšinou medzi rovesníkmi viac obľúbené. Schopnosť zabávať sa, smiať sa je jedným z predpokladov pre vytváranie priateľstiev.

Humor je teda dôležitá sociálna zručnosť a jeden z najviac oceňovaných povahových rysov u detí aj u dospelých.

Ako pri iných zručnostiach aj so zmyslom pre humor je to tak, že každé dieťa sa narodilo s iným stupňom schopnosti byť vtipné. Niektoré deti sú vtipné viac, iné menej. S niektorými deťmi je väčšia zábava, s inými zase menšia. Ale všetky deti majú rovnako rady humor a využívajú ho ako spôsob, vďaka ktorému môžu získať spoločenské uznanie, ako sa vysporiadať s nevyhnutnými psychologickými konfliktami a  úzkosťou, humor im pomáha formovať medzľudské vzťahy. Hoci každé dieťa má inú dávku zmyslu pre humor, rodičia aj v tomto smere môžu dieťa ovplyvniť. Zmysel pre humor sa dá formovať. Aj keď nie je humor všeliekom, je nám najlepším priateľom.  Aj pri sebahodnotení, vo všeobecnej ľudskej tendencii brať privážne svoje JA, pomôže humor k trochu reálnejšiemu hodnoteniu a pravdivejšiemu poznaniu vlastných nedokonalostí, ale i cennejších stránok.

 

Humor v rodine utužuje vzťahy

Humor má aj ďalšiu výhodu – je výborným komunikačným nástrojom A kde potrebujeme lepšie komunikovať ako v rodine? Rodinný život prináša veľa malých i veľkých nepríjemností, ktoré ľahšie zvládneme, ak pri tom využijeme trochu humoru. Napríklad tým, že prekvapíme deti detskými nápadmi alebo ukážeme úsmev tam, kde by sme inokedy dvíhali varovný prst. Možno sa dajú s humorom zvládnuť i malé hádky.

 

Buďte vzorom aj pri humore

Keď dospelí nevenujú pojašenosti a žartom detí povzbudzujúcu pozornosť alebo ich dokonca pokladajú za nezmyselnú stratu času, potom sa nemôžu čudovať, že sa u detí nezaseje semienko humoru. Samozrejme, že nemôžeme tlieskať každému detskému špásu, ale malým láskyplným úsmevom rodičia deťom signalizujú, že je všetko v poriadku. S kamennou tvárou a nervóznymi pohľadmi naproti tomu deti zneisťujú. Najdôležitejší predpoklad pre výchovný štýl s humorom je pozitívny postoj k chybám. Žiaden človek nie je neomylný. Rozhodujúce je ale učiť sa z chýb, a to s láskyplnou zhovievavosťou, humorom a s úsmevom.

 

Využitie humoru ako spôsobu na minimalizáciu bolesti a utrpenia

Humor umožňuje deťom vyrovnať sa so stresom a úzkosťou. Pomáha vyrovnať sa s hnevom, s rozpakmi, pomáha vyjadriť niečo, čo sa veľmi ťažko hovorí. A tak povzbudzujte svoje deti k tomu, aby vtipkovali a nachádzali niečo vtipné aj v ťažkých situáciách. Ich vtipkovanie vám zároveň prezrádza, čo sa im páči a čo nie, pomocou humoru vyjadrujú svoje pozitívne aj negatívne emócie. Mnohí rodičia sa domnievajú, že prísnosťou a vážnosťou si získajú u dieťaťa rešpekt. Ale ide to aj inak. Trochu uvoľnenosti a humoru môže priniesť do všedného dňa ozajstný zázrak. Je dobré, keď aj rodičia občas reagujú humorne. Úžasné je, keď dokážu humor aplikovať, keď sú v strese. Dokážete žartovať  napríklad počas hádky?

 

Používajte humor pri učení k hodnotám a k tolerancii

Humor je často používaný aj ako spôsob vyjadrovania agresivity, ba dokonca krutosti. Keď budete deti učiť rozlišovať medzi priateľským a nepriateľským humorom, môže to byť zároveň príležitosť učiť ich tolerancii a úcte k druhým. Deti si musia uvedomiť, že slová môžu raniť viac ako facka alebo kopnutie. Často s deťmi diskutujte o úcte k ľuďom a o tom, ako ich tolerovať. Povedzte im, že aj keď im niekto ubližuje, hnev a a gresivita sa dá odbúrať aj iným spôsobom ako ďalšou agresivitou alebo uštipačným výsmechom.

Najjednoduchší spôsob, ako môžete deti povzbudiť k humoru, je s nimi hrať sa. Deti rady robia hlúposti, naháňajú sa, striekajú z vodných  pištolí a podobne.

 

Hodinka humoru

V niektorých rodinách využívajú veselé hodinky. Niektorí ľudia si tak čas spojený s humorom jedonoducho plánujú. Stanovte si určitú dobu, počas ktorej budú členovia rodiny rozprávať hádanky a vtipy. Môžete to využívať aj počas cesty autom alebo pri rôznych rodinných stretnutiach. Vtipy môžete nájsť v knihách, v časopisoch alebo na internete. Môžete sa ich naučiť naspamäť. Môžete tiež rozprávať svoje vtipné historky, vymýšľať básničky alebo kresliť vtipné obrázky. Aj takto môžete u detí formovať zmysel pre humor. Vaše hodinky humoru si môžete natočiť na mobil a môžete si ich opäť niekedy pozrieť.

 

Humor v aute

V aute sa môžete hrať aj tak, že  deti mávajú ľuďom v okoloidúcich autách. Každý opätovaný úsmev prináša pre ne bod, spätné odkývanie dva body. Hra navodí dobrú náladu a smiech.

 

Klauni

Plachým deťom sa možno zapáči hra na klauna. Keď si oblečú kostým klauna a pomaľujú si tvár, zmenia sa na iného človeka a môže ich to povzbudiť k extravagantnejšiemu správaniu. Pretože klauni nerozprávajú, plaché deti sa nemusia obávať toho, že by museli niečo hovoriť. Môžete sa za klauna obliecť aj vy, to dodá deťom ešte väčšiu odvahu. Môžete si spolu nacvičiť číslo, v ktorom napríklad žonglujete, naháňate sa, smiešne padáte, jednoducho, robíte hlúposti. Je to výborná aktivita aj pre väčšiu skupinu detí. Môžete im dať za úlohu urobiť program na 15 minút. V dnešnej dobe v rôznych knihách alebo aj na internete nájdete návody, ako sa líčiť a ako si ušiť kostým. Možno nájdete aj rôzne videá s klaunami alebo scenáre rôznych scénok.

 

Prosba s úsmevom, nie vážne

Výraz tváre, ktorý ukážete pri vyjadrovaní prosby, rozhoduje o vašom úspechu. Poproste dieťa, aby prestrelo stôl raz s úsmevom a inokedy s vážnou tvárou. Uvidíte, že s úsmevom budú taniere na stole rýchlejšie.

 

Smejte sa sami na sebe

Keď sa budete smiať na sebe a svojich chybách, prestanete byť pre deti „nadčlovekom“, ktorý všetko vie. Vaše deti si budú užívať, že ich rodičia nie sú tiež perfektní. A vy sami sa nerozčuľujte nad vlastnou chybou, keď sa dá situácia odľahčiť úsmevom.

Humor je pre človeka veľmi dôležitý, a tak je vhodné využívať ho aj pri výchove detí. Veď humor  nielen uvoľňuje napätie a zmierňuje úzkosť, ale aj  podporuje činnosť mozgu, pľúc, srdca a ciev, stimuluje brušné orgány a trávenie. Pri smiechu sa uvoľňujú hormóny šťastia – endorfíny a klesá koncentrácia stresových hormónov. Smiech má blahodarné účinky na činnosť imunitných buniek. Nie je preto prekvapením, že ľudia, ktorí sa často smejú, bývajú menej chorí a sú odolnejší voči stresom.

Humor a smiech však majú účinky aj na našu psychiku. Ak vieme vnímať veci z tej lepšej stránky a tešiť sa z maličkostí, tak vlastne dodržiavame najzákladnejší princíp každodennej psychohygieny. Humor a smiech nám pomáhajú vyrovnávať sa s problémami alebo s ťažkosťami tým, že zmenšujú ich význam. Človek so zmyslom pre humor si dokáže udržať nadhľad a schopnosť neutopiť sa v problémoch.

Pokiaľ si dokážeme urobiť žart v situácii, keď sa niečoho bojíme, môže to zmierniť naše obavy a strach. Osobitne prospešná forma humoru je schopnosť urobiť si žart zo seba. S humorom sa ľahšie akceptujú vlastné nedostatky, s humorom sa ľahšie na sebe pracuje. Zmysel pre humor nás robí silnejšími a odolnejšími aj v psychickej oblasti. S humorom sa proste lepšie žije. A o tom by mali vedieť aj deti.

 

Humor je nádherný, humor zachraňuje.
Ihneď z nás sníma podráždenie a nenávisť a nahradza ich radosťou. 
- Mark Twain

ZDROJE:
Jarmila Mandžuková: Dotyk lieči telo, úsmev dušu
Lawrence E. Shapiro: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj
Zdieľať na facebooku