Láska rodičov je pre náš budúci život to najdôležitejšie

Láska neuveriteľnými spôsobmi formuje naše životy a jej nedostatok môže napáchať na nás aj našich deťoch obrovské škody.
Láska neuveriteľnými spôsobmi formuje naše životy a jej nedostatok môže napáchať na nás aj našich deťoch obrovské škody. / Foto: Bigstock

Láska v živote ľudí je základná sila, ktorá pozitívnym smerom formuje ich život. Naše deti sú našou budúcnosťou, a preto potrebujú od nás veľa lásky, aby z nich vyrástli nádherné bytosti a plnohodnotné osobnosti.

 

Láska neuveriteľnými spôsobmi formuje naše životy a jej nedostatok môže napáchať na nás aj našich deťoch obrovské škody. Ak je však láska prítomná v našich životoch, má pozitívne účinky. Pri výchove tým najmenších a najkrehkejších bytostí to platí dvojnásobne. Najnovšie výskumníci dokonca tvrdia, že materinská láska v detstve pomáha vyrovnať sa so stresom, úzkosťou a napätím v dospelosti. Objatia, pohladenia, bozky a podobné prejavy lásky medzi matkou a dieťaťom upevňujú nielen ich vzájomný vzťah, ale aj emocionálnu odolnosť dieťaťa.

 

Dr. Joanna Maselko z Duke University, tvrdí, že materinská láska a časté prejavy tohto najsilnejšieho ľudského citu môžu dieťaťu v čase dospelosti pomôcť nielen lepšie zvládať stres, ale pomôžu dieťaťu vytvoriť si aj efektívne životné a sociálne zručnosti. Psychológovia v štúdii hodnotili kvalitu interakcií medzi matkou a osemmesačnými deťmi. Posudzovali, ako dobre matka reaguje na potreby a city dieťaťa a každej matke dali isté skóre, ktoré vyjadrovalo jej materinský cit a hodnotu interakcie s dieťaťom. O tridsať rokov neskôr sa vedci obrátili na tie isté kedysi osemmesačné deti a požiadali ich o účasť na prieskume, ktorý sa dotýkal stavu ich emócii a duševnej pohody. Okrem iných dostali aj otázku, či si myslia o svojej matke, či jej prístup k nim v detstve bol láskavý. Odpovedať mali jedno z dvoch možností: rozhodne súhlasím alebo silno nesúhlasím. Viete, ktorí dospelí boli na tom najlepšie, pokiaľ ide o psychickú i emocionálnu stabilitu? Najlepšie dopadli deti matiek, ktoré s nimi boli zosynchronizované a prejavovali im veľa lásky. Omnoho lepšie zvládali všetky typy stresových situácií. Ľudia vychovaní citlivou milujúcou matkou, ktorá im svoj vzťah dávala patrične najavo, výrazne lepšie pracovali s úzkosťou ako dospelí, ktorým v detstve matky neprejavovali toľko citu.

 

Zdroj: Bigstock

 

Samotní vedci boli prekvapení tým, ako veľmi výrazne môže ovplyvniť vysoká dávka materinskej lásky v detstve život ľudí o tridsať rokov neskôr. Už dávnejšie sa predpokladalo, že prvé tri roky života majú veľmi silný vplyv na celý život budúceho dospelého človeka, ale že ho až do takejto miery môže svojim správaním ovplyvniť matka, sa nepredpokladalo.

Láska má teda veľkú moc zmeniť naše životy a životy našich detí a vychovať z nich odolných a životaschopných jedincov. Deti, ktoré dostávajú dostatok lásky však okrem zvládania stresu  dostávajú od vás - rodičov ešte veľa ďalších benefitov. Ktoré to sú?

 

1 | Dávate im dôveru

Keď dieťa žije v prostredí, v ktorom vládne dôvera, spolupráca, tolerancia a vernosť, bude sa aj ono v dospelosti snažiť o vytvorenie podobného vzťahu. A práve z tohto dôvedu je potrebné budovať dôveru medzi rodičmi a deťmi od prvého dňa ich narodenia. Keď deti cítia, že sú milované, vedia, že majú pri sebe niekoho, komu môžu plne dôverovať. Pravdou je, že nie všetky rady, ktoré im počas života odovzdáme, sú tie najlepšie. Oni však vďaka našej láske vždy vedia, že im dávame to najlepšie, čo sme im v určitom období schopní dať.

 

2 | Ukazujete im, že majú hodnotu

Ak deti milujeme jednoducho preto, kým sú a nie preto, čo urobili alebo čo dosiahli, postupne si aj ony samy začnú uvedomovať skutočnú hodnotu ich života. Všeobecne platí, že ľudia, ktorí si plne uvedomujú hodnotu svojho života, z neho vyťažia oveľa viac. O tom, že deti je potrebné prijať také, aké sú, hovoria aj viaceré výskumy. Napríklad nemecké deti v prieskume UNICEFu síce patria medzi najvýkonnejšie a najbohatšie, no v rámci spokojnosti sú na posledných priečkach. Dôvodom je, že sa necítia byť uznávané a prijaté také, aké sú. Môže za to systém známok a zameranie sa rodičov len na ich výsledky v školských a v mimoškolských aktivitách. Práve z dôvodu, že rodičia venujú neúmerne viac pozornosti výsledkom v škole ako detskej duši, sa úsmev z tvarí ich ratolestí vytráca. Deťom chýba detstvo, teda voľné hranie na ihriskách, kamaráti, vymýšľanie rôznych vlastných hier a veľké tajomstvá, o ktorých vedia len ony a nikto iný. Doba je náročná, človek sa bez znalostí jazyka či počítača vo svete stratí. Rodičia tak automaticky v snahe zabezpečiť im šťastnú budúcnosť, venujú maximálnu pozornosť v oblasti vzdelávania, ale deťom stále niečo chýba. Formulku na úspech poznajú Holanďania. Ich deti patria k najvýkonnejším a najšťastnejším zároveň. A ako to robia? Svoje deti uznávajú ako rovnocenných partnerov, neúspech netrestajú a venujú dostatočnú pozornosť aj detskej duši.

 

3 | Podporujete ich správnym spôsobom

Deti, ktoré sú milované, vedia, že vždy budú mať pri sebe niekoho, kto ich za každých okolností podporí. Vedia, že pri nich bude stáť niekto, kto im bude tlieskať pri dosiahnutých úspechoch a kto im podá teplú dlaň a pomôže im zodvihnúť sa pri každom ich páde.

 

4 | Dodávate im odvahu

Milujúci rodič sa pre svoje dieťa stáva základňou s hlbokými a pevnými základmi. Keď milované dieťa zistí, že základy sú dostatočne pevné v akejkoľvek situácii, samy získavajú odvahu a sú ochotné podstupovať riziká.

 

5 | Učíte ich robiť chyby

Prirodzenou súčasťou lásky je aj odpúšťanie. Deti, ktoré sú milované, vedia, že keď urobia chybu, tak u vás nájdu odpustenie. Platí to aj pre nevyhnutné životné chyby, ktorých sa všetci dopúšťame. To však v žiadnom prípade neznamená, že si môžu robiť, čo im napadne. Každý robí chyby. Rozdiel je však v tom, ako ľudia ku svojim chybám pristupujú. Niektorí ľudia svoje chyby zakrývajú, predstierajú, že žiadne nerobia. Vlastných chýb sa boja. Táto skupina ľudí si často nesplní svoje ciele, pretože neodstraňujú svoje chyby. Existuje však aj druhá skupina ľudí, ktorí si svoje chyby uvedomujú a chcú ich aj opraviť. Oni dobre vedia, že vďaka chybám sa človek učí. Svoje chyby chápu ako lekcie, vďaka ktorým sa posúvajú vpred, približujú sa k splneniu svojich snov a menia sa na úspešných ľudí.Záleží len na rodičoch, ako naučia svoje deti pristupovať k chybám. Väčšina rodičov v dnešnej dobe však chyby vníma ako výzvy na zmenu a nové učenie.

 

6 | Dávate im radosť a nádej       

Malí alebo veľkí, každému vyčarí na tvári úsmev, keď vie, že je milovaný. Láska rozbúcha každé srdiečko a zahreje, čoho výsledkom je skutočná a úprimná radosť zo života. Láska nám dáva nádej a zmysel. Ukazuje nám, že život má skutočnú hodnotu a deťom dáva obrovskú vieru a nádej v ich vlastnú zmysluplnú budúcnosť.

 

7 | Zbavujete ich strachu

Láska prirodzene zbavuje  deti strachu. Či sa už boja veľkého susedovho psa alebo sa práve chystajú na prijímací pohovor na vysokú školu, tie, ktoré sú milované, sú tak oveľa lepšie vybavené pre tieto zložité a stresujúce životné situácie, a preto ich aj ľahšie zdolávajú.       

 

8 | Ukazujete im dôvod, prečo milovať iných

Láska je veľký dar a veľká sila v živote človeka. Tým, že milujeme, obohacujeme aj životy iných ľudí. Čím viac lásky je vo vašom okolí, tým je váš svet krajší, veselší a jednoduchší. Nebojte sa lásku ukazovať a dávajte ju vašim deťom, koľko len vládzete. Svet okolo vás všetkých bude oveľa krajší. A neskôr, keď deti vyrastú, budú svoju lásku rozdávať všetkým ľuďom vo svojej blízkosti. 

Čítajte viac o téme: Rodina, Emocionálna inteligencia
Zdieľať na facebooku