Emocionálna inteligencia

6 zručností, ktoré pomáhajú rozvíjať emocionálnu inteligenciu

Úspech v živote človeka závisí na emocionálnej (EQ) i racionálnej (IQ)inteligencii. Emocionálna inteligencia (EQ) je schopnosť identifikovať, hodnotiť a kontrolovať svoje vlastné emócie, emócie druhých aj skupiny ľudí. Zručnosti, ktoré pomáhajú rozvíjať EQ, sa dajú trénovať celý život.

Zlo v ľuďoch sa dá merať. Odhaľuje ho D–faktor

To, koľko ľudia v sebe ukrývajú zla, sa dá zmerať. Psychológovia zostavili test, na základe ktorého sa to dá zistiť. Meria sa podobne ako pri IQ testoch.

Výskumy ukazujú, že štedré a súcitné deti bývajú úspešnejšie a šťastnejšie

Súcit, štedrosť a láskavosť nestoja skoro nič a aj napriek tomu majú veľkú cenu, keď sú rozdávané nezištne. Keby sa dnešné deti učili milovať všetko na svete, slúžiť všetkým a neočakávať nič na oplátku, vyrástli by z nich ľudia, ktorí by zmenili svet tým, že by žili v súlade so svojimi hodnotami. Vďaka tomu by mali šancu prežívať šťastný a úspešný život.

Chcete komunikovať empaticky? Zoznámte sa so znakmi empatickej komunikácie

Keďže človek je spoločenský tvor a žije v interakcii s inými ľuďmi, empatia by mala byť súčasťou medziľudských vzťahov a základným pilierom prosociálneho správania sa a tiež komunikácie. Pozrime sa na základné kroky, ktoré vedú k empatickej komunikácii.

7 jednoduchých spôsobov, ktoré pomáhajú deťom zvládnuť emócie

Je už všeobecne známe, že emocionálna inteligencia (EQ) je rovnako dôležitá ako IQ či akékoľvek iné odborné schopnosti. Ľudia s vysokou emocionálnou inteligenciou sú zvyčajne úspešní vo väčšine vecí, ktoré robia, a preto je dobré už od detstva ju v deťoch rozvíjať.

Chcete pôsobiť presvedčivo? Vyskúšajte tieto tipy

Presvedčiví ľudia majú schopnosť vtiahnuť iných do svojho sveta. Väčšinou sú to obľúbení a sympatickí ľudia. Ako to robia?

Aktivity, ktoré u detí podporujú prejavy láskavosti

Láskavosť je dôležitá vlastnosť, ktorá pomáha ľuďom byť sociálnymi bytosťami. Pomáha nám v tom, aby sme sa dokázali navzájom prijať, aby sme sa rešpektovali a tolerovali. Je dobré, keď sme pre deti nielen dobrým vzorom láskavosti, ale túto schopnosť s nimi aj cielene precvičujeme.

Prečo čítať v škole básne?

Poézia má pre ľudí väčší význam, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Má terapeutickú moc, pomáha spracovať emócie alebo tiež pomáha pri spoznávaní seba samých.