Emocionálna inteligencia

Aký vplyv má nedostatok materinskej lásky na vývin dieťaťa?

Láska v živote ľudí je základná sila, ktorá pozitívnym smerom formuje ich život. Naše deti sú našou budúcnosťou, a preto potrebujú od nás veľa lásky, aby z nich vyrástli nádherné bytosti a plnohodnotné osobnosti. Ale nie každé dieťa dostáva dar v podobe milujúcich rodičov. Niektorí ľudia ešte aj v dospelosti musia zápasiť s problémami, ktoré vznikli z nedostatku pozornosti a lásky v detstve.

Ako precvičovať sociálne zručnosti detí?

Dobré sociálne zručnosti umožňujú deťom tešiť sa nielen z lepších vzťahov, ale výrazne u nich znižujú aj stres a zlepšujú školské úspechy.

Chcete dobre vychovať dieťa? Toto je kľúčom, ako to dosiahnuť

Veľa rodičov by chcelo poznať ten najsprávnejší kľúč, podľa ktorého by bolo možné dobre vychovať dieťa. Odborníci sa zhodujú v tom, že cesta k slušnosti a disciplíne spočíva v jasne stanovených očakávaniach rodičov, ktorým dieťa rozumie, a teda vie, ako sa má správať. Toto poznanie mu pomáha prevziať kontrolu nad svojimi činmi.

3 spôsoby, ako pomôcť dieťaťu zmeniť negatívne myšlienky na pozitívne

Negatívne myslenie nie je niečo, čo trápi iba dospelých. Často trápi aj deti. Katastrofické scenáre, nepríjemné vízie a navyše záplava negatívnych pocitov s tým spojená, nie je ničím príjemným. Deťom negatívne myšlienky môžu brániť v napredovaní. Z tohto dôvodu je dobré im odovzdať poznanie, že samy majú schopnosti zmeniť svoje negatívne myšlienky na pozitívne.

Ako sa prejavuje veľmi citlivé dieťa?

Niektoré deti jednoducho pociťujú emócie intenzívnejšie ako druhé a aj keď sa ich obyčajne do 6 rokov naučia mať pod kontrolou, vždy budú citlivejšie ako ostatné deti. Vysoko citlivých ľudí je v populácii približne 15 až 20 percent a vnímajú okolité prostredie iným spôsobom. Majú totiž vrodený sklon a schopnosti spracovávať informácie a podnety okolo seba mnohotvárnejšie a komplexnejšie než ostatní.

Ako naučiť dieťa upokojiť sa a zlepšiť si náladu?

Je dobré, keď deti spoznávajú svoje emócie a ešte lepšie je, keď ich do istej miery dokážu aj ovládať. Pomôcť im pri tom môžu aj rôzne aktivity. Pozrime sa na ne.

Láska rodičov je pre náš budúci život to najdôležitejšie

Láska v živote ľudí je základná sila, ktorá pozitívnym smerom formuje ich život. Naše deti sú našou budúcnosťou, a preto potrebujú od nás veľa lásky, aby z nich vyrástli nádherné bytosti a plnohodnotné osobnosti.

Psychologička o sebakontrole detí: Hnev je potrebný, ale ešte dôležitejšie je, ako sa k nemu postavíme

Ako vnímavo a citlivo pristupovať k deťom, aby sme zvládli ich emočné výbuchy? Ako dieťaťu pomôcť znovu nájsť vnútorný pokoj a životnú energiu, ktoré sú predpokladom emočného zdravia? Na to všetko odpovedala psychologička Mgr. Michaela Vargová.