Cvičenia, ktoré pomáhajú deťom pri učení

Efekt pravidelného tréningu mozgu je výborným pomocníkom aj pre deti s poruchami učenia.
Efekt pravidelného tréningu mozgu je výborným pomocníkom aj pre deti s poruchami učenia. / Foto: Bigstock

Mozog obsahuje 100 miliárd nervových buniek, ktoré sú rôznym spôsobom prepojené a umožňujú vykonávať nespočetné operácie, úkony, aktivity. Práve od nich závisí naša inteligencia, šikovnosť a tvorivosť. Preto si treba neustále trénovať mozog.

 

Počuli ste už slovo neurobik? Venuje sa mu  neurobiológ profesor Lawrence Katz, svetovo uznávaný odborník na problematiku rozvoja mozgovej kôry. Neurobik je trénovanie mozgu, mentálne posilňovanie v záujme udržiavania vytvorených nervových spojení. Kto si pravidelne trénuje mozog, môže premýšľať iným spôsobom, aktivuje rôzne oblasti mozgovej kôry a mozog sa tak učí pracovať svižnejšie a rýchlejšie. Existujú cvičenia, ktoré pomáhajú deťom zlepšiť koordináciu pohybov, očí a rúk, uší, oboch polovíc tela, harmonizujú prepojenie obidvoch hemisfér, čím zvyšujú aktivitu mozgu pri učení, čítaní a písaní. Ľudský mozog totiž pracuje podobne ako svaly v tele. Tréningom môžeme mozog rozvíjať a udržiavať v dobrej kondícii. K plnému využitiu našej mozgovej kapacity je potrebné využívať obidve mozgové hemisféry – ľavú aj pravú, pretože jedna bez druhej nedokáže správne fungovať. Cvičenia, ktoré deťom uľahčia proces učenia, je potrebné pravidelne opakovať, aby dochádzalo k upevňovaniu nových spojení v mozgu. Efekt pravidelného tréningu mozgu   je výborným pomocníkom aj  pre deti s poruchami učenia. Pozrime sa na niektoré cvičenia, ktoré pomáhajú deťom sa sústrediť, zvyšujú ich aktivitu a zároveň potláčajú nepokoj či agresivitu.

 

Spojené prsty

Oprieme prsty obidvoch rúk o seba hornými bruškami prstov a 1 minútu si predstavujeme písmeno X (palec ľavej ruky s palcom pravej ruky, ukazovák ľavej ruky s ukazovákom pravej ruky až po malíčky). Ľavá ruka predstavuje pravú hemisféru, pravá ľavú. Pomocou predstavy X prepájame obidve mozgové hemisféry.

 

Dvojité kreslenie

Dieťa má v každej ruke jednu fixu a obidvomi rukami súčasne kreslí postavy, tváre, symboly, obrazy, (domček, stromček, slniečko...). Toto cvičenie má upokokujúci vplyv na oči, rozvíja tvorivosť a uľahčuje aj písanie.

 

Tlieskanie rukami

Vo dvojici tlieskame krížom aj rovnobežne, odporúčame končiť vždy krížom.

 

Natieranie masla

Dieťa najskôr jednou rukou samostatne nacvičí daný pohyb. Pri "natieraní masla" ide o vodorovný pohyb pravou rukou zľava doprava (a naspäť) pár centimetrov nad stolom  a vo vzduchu, ideálne na úrovni medzi bruchom a hrudníkom. Pohyb má byť priamočiary, rovnomerný, plynulo prechádza doprava a späť.

 

Striedanie L a O

Pred týmto cvičením je dobré, ak si žiak skúsi precvičiť na každej ruke zvlášť ukazovanie písmena L a O. Po nácviku skúša obidvomi rukami striedavo ukazovať písmená L a O.

 

Ležaté osmičky

Dieťa kreslí veľké ležaté osmičky pred sebou. Začína vo výške očí vždy smerom hore. Najprv kreslí obrázok pravou rukou. Dôležité je očami sledovať pohyb ruky, najlepšie, ak je vystretý ukazovák a oči fixuje tým smerom. To isté kreslí ľavou rukou a nakoniec spojí obe ruky spolu.

 

Krížové pohyby

Základom je pohybovať končatinami do kríža, to znamená, že pravá ruka sa lakťom dotkne ľavého kolena, ktoré je zdvihnuté do protipohybu k lakťu pravej ruky. Tento pohyb  dieťa urobí rovnako s ľavou rukou a pravým kolenom. Samotný pohyb pripomína tanec a môže sa spojiť aj s hudbou. Deti si môžu spievať aj nejakú pesničku. Striedanie rytmu pohybu je ľubovoľné ako aj rýchlosť.  Toto cvičenie je  dobré  robiť denne na začiatku vyučovania. Keď deti dobre zvládnu krížové pohyby, je vhodné ich kombinovať s pohybmi v rovnakom smere (rovnaká ruka, rovnaká noha). Končíme však vždy pohybom krížovým. Vhodné je cvik urobiť aspoň dvadsaťkrát.

 

Indiánske poskoky

Deti robia krížové pohyby v poskokoch.

 

Písanie mena do vzduchu

Dieťa píše  do vzduchu oboma rukami naraz (zrkadlovo) svoje meno. Pravou rukou doprava, ľavou doľava.

 

Kreslenie geometrických tvarov

Deti kreslia obidvomi rukami naraz do vzduchu známe geometrické tvary.

 

Státie na jednej nohe

Deti sa postavia na jednu nohu a skúsia postupne vydržať takto 1 minútu. Minúta je zvyčajne dostatočný čas na to, aby sa dostavila zmena. Potom nohy vymenia.

 

Prepletené ruky

Deti utvoria dvojice. Jeden z dvojice spojí ruky a prepletie si prsty. Druhý z dvojice mu ukazuje na jednotlivé prsty a jeho úlohou je daný prst zdvihnúť tak, aby všetky ostatné ostali nepohnuté.

 

Slon

Mierny stoj rozkročný, pokrčíme nohy, jednu ruku vzpažíme a hlavu (ucho) pevne pritisneme k ramenu tej istej ruky. Očami sledujeme natiahnuté prsty tejto ruky. Píšeme do vzduchu čo nejväčšie ležaté osmičky. Začínáme vždy od stredu nahor doprava alebo doľava, píšeme osmičky (10x jednou rukou, 10x druhou a 10x obidvomi). Uši sú stále pritlačené. Cvičenie uvolňuje krk a  upokojuje zrak. Pred diktátom si deti môžu ťažké slová  napísať týmto spôsobom.

 

Kobra

Deti si ľahnú na brucho, pokrčené ruky spočívajú dlaňami na zemi pod ramenami, nohy sú natiahnuté. S výdychom dvíhajú hlavu a vzpierajú sa do natiahnutých rúk. Je to poloha kobry. Voľne dýchajú, vydržia 5 až 10 sekúnd a vracajú sa pomaly späť. Čelo položia na podlahu a chvíľku odpočívajú. Opakujú štyrikrát.

 

Dýchanie bruchom

Uvoľníme telo, položíme ruky na brucho a napodobujeme zvuk lokomotívy. Deti môžu cvičiť postojačky aj poležiačky. Cvičenie zlepšuje trávenie, rýchle upokojuje.

 

Sova

Pravú (ľavú) ruku položíme na ľavé (pravé) rameno nad lopatku, nadýchneme sa. Pri výdychu otočíme hlavu vľavo (vpravo), pozrieme  se dozadu cez rameno, s nádychom otočíme hlavu dopredu. Pri ďalšom výdychu otočíme hlavu na druhú stranu cez rameno a s nádychom sa vraciame do pôvodnej  polohy. Pri výdychu hlavu jemne pritisneme k hrudi. Opakujeme aspoň štyrikrát. Cvičenie uvolňuje napätie po dlhom sedení, zlepšuje sústredenosť, myslenie a pamäť.

 

Drak

Deti urobia hlboký predklon a prekrížia si pokrčené nohy. Ruky zdvihnú tak, ako keď lieta drak. Pri nádychu idú ruky hore a pri výdychu dole. Vďaka tomuto cviku pocítia príliv novej energie.

 

Mysliaca čiapka

Palec položíme doprostred ucha, dvomi prstami zozadu chytíme dolnú časť ucha a masírujeme od stredu ucha hore. Opakujeme trikrát od spodnej časti nahor. Masírujeme obidve uši naraz.

 

Bubnovanie

Bubnujte obidvomi rukami naraz a každou vytvárajte iný rytmus.

 

Opisujeme kruhy

Nadvihneme pravú nohu a opisujeme kruhy v smere hodinových ručičiek. A ľavou rukou opisujeme kruhy proti smeru hodinových ručičiek. Obidva pohyby robíme naraz.

 

Trojuholník a kruh

Ľavá ruka kreslí do vzduchu trojuholník a pravá kruh.

 

Zívanie

Dôležité je, aby pri zívaní deti neprehĺtali sliny. Udržuje rovnováhu energetických systémov v tele. Uvolňuje celú oblasť lebky, podporuje dýchánie zlepšuje vnímánie.

 

Cvičenia na zapojenie viacerých zmyslov

Čím viac zmyslov zapájame, o to účinnejšie mozog precvičujeme. Konfrontáciou mozgu s novými neočakávanými a neobyčajnými informáciami aktivujeme nové neurónové prepojenia a zapájame tak rôzne oblasti mozgu. Nové impulzy a zmyslové vnemy pomôžu zmeniť procesy nášho myslenia, vytrhnú nás z nášho rutinného konania a staneme sa duševne flexibilnejšími. Mozog najlepšie stimulujú nové výzvy. Cvičením sa vytvárajú nové neurónové spojenia a lepšie sa formuje aj  fantázia a detskú hravosť. Do života vchádza väčšia radosť.Na takéto naštartovanie stačia často maličké zmeny a neobvyklé činnosti, ktoré sme doteraz nerobili.

 

Deti môžu vyskúšať napríklad toto:

 • Povedzte deťom, aby sledovali televíziu úplne bez zvuku  a nech  pozorujú gestá a pohyby hlavných hrdinov. Môžu si svoje zistenie zapisovať.
 • Nech zatvoria oči pri jedení a nech sa snažia si jedlo vychutnávať, rozoznávať konkrétne chute, použité ingrediencie a vône.
 • Nech sledujú, ako vnímajú rozhovor cez telefón, keď ho držia pri ľavom uchu a ako pri pravom.
 • Nech idú do školy inou trasou, ako chodia bežne. Keď pôjdu inou cestu, zrazu sa mozog prebudí a môže opäť vnímať nové veci.
 • Nech sa sprchujú alebo obliekajú so zavretými očami. Pre mozog to bude opať zmena, keď na chvíľu vypne zabehnutý  zmysel a všetko budú vnímať prostredníctvom iného zmyslu. Hmatové vnemy aktivujú rozličné časti mozgu a vďaka nervovým zakončeniam dieťa môže rukami cítiť také veci, ktoré nemožno vidieť. Pri dotyku mozog dostáva iné signály, takže ho opäť precvičí, keď budete púšťať vodu a nastavovať jej teplotu iba po pamäti a pri umývaní sa bude spoliehať iba na svoje pocity a hmat.
 • Nech si umýva zuby druhou rukou, ako to robí bežne.
 • Vymeňte si miesta pri stole. V mnohých domácnostiach má každý člen rodiny svoje tradičné miesto, na ktorom je zvyknutý sedieť. Prekvapte mozog a vymeňte si miesta! Doprajete mu tak nové vnemové skúsenosti a umožnite mu pozerať sa na miestnosť a ľudí z iného miesta.
 • Nech deti ochutnajú niečo, čo ešte neochutnali.
 • Meňte častejšie usporiadanie vecí v izbe.
 • Nech počúvajú inú hudbu ako bežne.
 • Pri cestovaní otvorte okno na aute. Spomienky budú výraznejšie, keď budú založené nielen na tom, čo vidia, ale aj zo zvukov a vôní. Ozvláštnite tak svoju cestu po známej trase o nové podnety.
 • Dovoľte deťom spoznávať nové vône. Spájanie nových vôní s ďalšími aktivitami pomáha mozgu vybudovať si nové spojenia.
 • Nech prelomia rannú rutinu.Zvyšovať hustotu šedej mozgovej kôry a zlepšovať aktivitu mozgu pomáha, keď človek zmení tradičné poradie činností, ktoré už inak vykonáva úplne automaticky a bez premýšľania.
Čítajte viac o téme: Mozog, Logické myslenie
Zdieľať na facebooku