Liečivá sila bubnovania

  Foto: woottonbassettcarnival.com

Rytmické bubnovanie je jeden z najstarších spôsobov na harmonizáciu ľudského vnútra. Je výbornou formou relaxu, zábavy, prepája pravú a ľavú hemisféru  a rozvíja schopnosť pre spoločnú hru. Celá príroda má svoj rytmus - striedanie dňa a noci, prílivu a odlivu a dokonca i každý človek má v sebe rytmus  - tlkot srdca, dych, chôdzu a podobne. Mnohé veci  okolo nás sa dejú v určitom rytme.

Účinky zdravotného bubnovania potvrdili aj viaceré neurologické výskumy. Medzi hlavné benefity patrí synchronizácia pravej a ľavej mozgovej hemisféry, posilnenie imunitného systému, vyplavenie endorfínov a uvoľnenie nahromadeného napätia. Pri zdravotnom bubnovaní,  (niekto ho nazýva aj wellness bubnovanie),  dochádza k účinnému posilňovaniu svalstva a jedinečnému spojeniu fyzického a duševného tréningu.

 

Možno ste si niekde v okolí všimli, že niektoré firmy robia teambuildingy formou skupinového bubnovania. Má to jednoduché vysvetlenie. Práve bubnovanie je efektívnym nástrojom proti vyhoreniu duševne pracujúcich ľudí. Rytmické cvičenia a medzi nimi hlavne bubnovanie, sú najstaršou a najefektívnejšou formou teambuildingu vo všetkých kultúrach. Nič iné nerobili ani naši predkovia po tisíce rokov, keď sa zhromaždili, aby urobili dôležité rozhodnutia, počas práce alebo sa len jednoducho stretli, aby si užili spoločnosť svojich blízkych počas rôznych sviatkov a zábav. Toto všetko bolo vždy sprevádzané aktívnou hrou a spevom účastníkov stretnutia.  Spoločný rytmus počas  bubnovania na  určitý čas umlčí vlastné myšlienky a problémy každého účastníka. Vnímate situácie len tu a teraz.  Pravá a ľavá hemisféra začnú pracovať simultánne, čo uvoľní cestu pre tvorivosť a komunikáciu. Aj vďaka tejto činnosti sa pracovníci vo firme môžu stať tvorivejšími, šťastnejšími a možno začnú navzájom aj viac komunikovať. Neurológ Dr. Barry Bittman tiež zistil, že bubnovanie posilňuje i imunitný systém.

 

Bubnovanie v školách

Bubnovanie má svoje opodstatnenie nielen vo firmách, ale aj v školách. Má na žiakov veľký vplyv. Pomáha upevňovať sociálne väzby medzi deťmi,  zvyšuje schopnosť koncentrácie, a to najmä u hyperaktívnych detí,  je prevenciou proti šikanovaniu a agresii, zabezpečuje emocionálne vybitie a odreagovanie, rozvíja tiež kreativitu a nové prístupy k učeniu.

Bolo by možno dobré porozmýšľať nad tým, či by napríklad práve bubnovanie nepomohlo žiakom a učiteľom v školách. Možno práve vďaka bubnom by v mnohých školách zavládla radostnejšia a tvorivejšia atmosféra.

 

 

 


Zdroj: Youtube.com, hawaiinewsnow.comyamahainstitute.org
Čítajte viac o téme: Hudba
Zdieľať na facebooku