Ako môžete vytvoriť láskavé prostredie v rodine?

  Foto: Shutterstock

Každý rodič túži vytvoriť pre svoje dieťa to najlepšie rodinné prostredie. Túžime žiť v láske, v radosti a vo vzájomnom pochopení. Ako to však dosiahnuť? Prečo to niekedy funguje a inokedy nie?

 

Najlepšie sa rodičom aj deťom žije v láskavom prostredí. Najdôležitejším putom, ktoré robí rodinu rodinou, je láska. Vďaka láske a láskavému prostrediu v rodine sa deti učia ľudskosti, mravnosti, vďaka nej dostávajú psychologický i kultúrny pokrm. Vďaka láske duchovne i citovo rastú. Šťastná je tá rodina, v ktorej vládne skutočné, hlboké, úprimné a stále ovzdušie lásky. Toto spoľahlivé jadro je východiskom a základom budovania šťastného a zdravého JA. Ak chcú rodičia vytvárať v rodine takéto prostredie, musia jej venovať svoj čas, energiu, vôľu, musia dať zo seba rodine toľko, koľko sa len dá.

Rodina je systém. V prvom rade to znamená, že nikto nesmie byť z nej vylúčený, každý v nej musí mať určité postavenie a funkciu. Každý musí cítiť, že je potrebný a milovaný. Ako to čo najjednoduchšie dosiahnuť?

 

1 | Prejavujte si v rodine navzájom lásku

Jednosmerná láska si protirečí a trvá krátko. Za šťastie rodiny sú zodpovední všetci. Rodinu netreba vnímať ako samozrejmosť. Je to ten najväčší a najvýznamnejší projekt života, je potrebné ho neustále zdokonaľovať a pracovať na ňom. A láska v rodine mala, má  a bude mať vždy tú najväčšiu silu a moc.

 

2 | Spoločne niečo robte

Vždy si nájdite niečo, čo by ste mohli v rodine spoločne robiť. Členovia rodiny, ktorí spolu pracujú alebo vytvárajú nejaké spoločné dielo, cítia, že sú si k sebe bližšie. Nemusíte vždy len spolu pracovať. Môžete hrať spoločenské hry, športovať, chodiť na turistiku a podobne.

 

3 | Veľa spolu komunikujte

Venujte veľa času voľným rozhovorom. Dôležité sú aj premyslené, cielené rozhovory, keď sa v rodine vyskytne problém, nepochopenie alebo zlé pocity. Dôležité sú však aj voľné rozhovory, v ktorých sa prejavuje záujem o prežívanie a pocity iného člena rodiny. Len vtedy, keď sa rodičia dokážu s deťmi porozprávať o bežných veciach, môžu sa s nim rozprávať aj na  chúlostivé témy, ako sú vzťahy, sexualita, drogy a podobne.

 

4 | Oceňujte sa navzájom

Životnou potrebou všetkých ľudí je cítiť ocenenie a úctu. V šťastných rodinách je stupeň vzájomnej úcty veľmi vysoký. Rodičia v šťastných rodinách každý večer prídu do detskej izby ku svojim deťom, vyobjímajú ich, pobozkajú a povedia, že sú radi, že majú také šikovné a dobré deti a že ich majú veľmi radi. Takéto posolstvo by malo byť vyjadrované každý deň.

 

5 | Odovzdávajte zo seba čo najviac

Rodina je prvým sprostredkovateľom poznania sveta: odovzdáva hodnoty, úsudky, pojmy a ideológiu. Je najlepším miestom spoločného rastu. No neučia sa len deti od rodičov, ale aj rodičia od detí, ktoré tiež prinášajú domov nové informácie a trendy. Ľudia sa najlepšie učia od vzorov. To, čo sa len povie, sa nenaučia. Najviac sa učia pozeraním a pozorovaním. Preto je  ideálne, ak sú rodičia dobrými vzormi.

 

6 | Pomáhajte si

V rodine môže človek nájsť pomoc a útechu aj v tých najťažších chvíľach. Zdravá rodina je miestom, kde vstupujeme, aby sme našli posilu, aby sme rástli a pretvárali sa. Je miestom, odkiaľ odchádzame plní energie, vybavení potrebnou silou opätovne čeliť životu s odvahou.

 

7 | Vytvorte v rodine priestor na skúšanie nových vecí

Rodina je aj skúšobným terénom, kde sa myšlienky a správanie podrobujú skúške. Deti si potrebujú overiť myšlienky a správanie. A na to im najlepší priestor dáva pokojná rodina. Tí, ktorí ich majú najradšej, im vedia dať aj najlepšiu spätnú väzbu. A ak je to potrebné, povedia aj krutú pravdu, ak deti robia niečo zle. Ale čo je najdôležitejšie, pravdu vedia povedať s láskou.

 

8 | Riešte spoločne problémy

V každej rodine sa vyskytnú problémy. Ak nastane problém, vyhnite sa zbytočnému analyzovaniu a obviňovaniu. Sústreďte sa hlavne na to, ako by sa dal problém čo najlepšie a najrýchlejšie vyriešiť.

 

9 | Uvedomujte si denne, aké sú vaše rodinné hodnoty

Rodinná láska nemôže prežiť bez pevne  stanovených hodnôt. Šťastné rodiny si uvedomujé svoje hodnoty, smerovaniu a tiež duchovný rozmer každodenne a konkrétne. Uvedomujú si, že okrem jedla, príbytku a iných matieriálnych vymožeností, existuje aj duchovný svet, súčasťou ktorého sú aj určité duchovné hodnoty. Rodiny, v ktorej si všetci jej členovia túto skutočnosť uvedomujú, dokážu sa lepšie navzájom chápať, podporovať, odúšťať si a navzájom sa tolerovať.

 

10 | Odpúšťajte si

Skutočné odpustenie je sila, ktorá je silnejšia ako čokoľvek iné, za čo ju chceme ukryť. Ak sa chceme zbaviť negatívnych emócií, nepomôžeme nám žiadna racionalizácia, pomocou ktorej chceme nájsť pravdu a zároveň vyslobodenie, nepomôže ani nekonečná analýza skutkov, hľadanie vysvetlení či dôkazov. Pri týchto činnostiach sa neustále pohybujeme v negatívnych emóciách. Jedine odpustenie nám dáva šancu vystúpiť z bludného kruhu. Ak má rodina dobré základy, odpustenie je v nej samozrejmosťou. Dôležité je, aby rodičia dokázali vždy odpustiť svojim deťom, lebo iba tak nikdy nezapochybujú o skutočnej láske svojich rodičov.

 

11 | Nezabúdajte na rodinné rituály a oslavy

Deti potrebujú určitú dávku slobody, ale dôležité sú aj zvyky a rituály. Práve tie im dávajú pocit bezpečia, stability a vzbudzujú v nich radosť z očakávania. Sú dôležitým spojivom medzi ľuďmi. Pripomínajú im spoločné hodnoty a vzájomnú spolupatričnosť. Rešpektovanie tradícií a rituálov vnáša do života pokoj a harmóniu. A takéto prostredie je potrebné aj na optimálny vývoj dieťaťa. Rituál je určitá oslava života a  je tiež  opakovaná a zmysluplná spoločná činnosť s motívom upevňovania vzájomných vzťahov a väzieb. Rituál má vždy vnútorný zmysel a hodnotu. Rituály nemusia byť ani veľkolepé, ani honosné. Dôležitý je ich motív a ich hodnota. Sú dôležité pre zdravú a príjemnú rodinnú klímu, lebo rituály ako oázy pokoja a oddychu, pomáhajú rodičom i deťom nachádzať harmóniu a vyrovnanosť. Takéto miesta odpočinku sú v každodennom živote zároveň miestami stretnutí a dávajú všetkým zúčastneným novú energiu na povinnosti a úlohy, ktoré ich čakajú. Rituály treba vytvoriť i udržovať. Dávajú zmysel i pokoj. Obohacujú náš život a robia ho radostnejším. Tradície udržujú hodnoty. Spájajú nás s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti.

 


Zdroj: Bruno  Ferrero: Šťastní rodičia
Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku