Komunikácia v rodine

Komunikácia v rodine je kľúčová, aby v nej mohli fungovať vzťahy.
Komunikácia v rodine je kľúčová, aby v nej mohli fungovať vzťahy. / Foto: Bigstock

Žijeme v dobe, v ktorej  denne prijímame stovky správ. Valia sa na nás na každom kroku. Prijímame ich pri čítaní časopisov, pozeraním televízie, počúvaní rádia, pri sledovaní reklamy, pri skúmaní výkladov v meste. Na prvý pohľad sa zdá, že komunikácia je to, čo rozprávame. Reč je však len jedna časť komunikácie. My jej dávame veľkú dôležitosť, ale mimika, naša nálada, všetky gestá zohrávajú v komunikácii oveľa väčšiu rolu, ako si  možno myslíme. Nezabúdajme tiež na postoje tela, rôzne signály, gestá a symboly. Informácie však nielen prijímame, ale ich aj odovzdávame. Niektorí z nás s ľahkosťou, iní s problémami. Komunikácia je však veľmi potrebná. Odborníci tvrdia, že dosiahnutie prijateľnej úrovne komunikačných schopností môže byť dôležitejšie než vlastniť také základné atribúty, ako sú vysoká inteligencia či pozitívna motivácia.

 

Aj v rodinách prebieha komunikácia. Jej úroveň je úzko napojená na atmosféru, ktorá v rodine vládne. Keď sa medziľudské vzťahy vytvárajú v priateľskej atmosfére, vedú k ľahkej a príjemnej komunikácii. Kde niet kriku, hrozieb a ironických poznámok, tam sa rozvíja šťastie a dôvera. V napätom prostredí, kde prevládajú zlé vzťahy a panuje nedôvera, je komunikácia sťažená a nabitá agresiou. Ľahká, priateľská a úprimná komunikácia vytvára nielen výborné rodinné prostredie, ale priaznivo ovplyvňuje aj psychosomatický vývin detí. Dôležité je tiež si uvedomiť, že pri výchove detí musíme dbať nielen na komunikáciu s nimi, ale aj komunikáciu s manželom, príbuznými a priateľmi. Deti sa učia predovšetkým pozorovaním.  Na toto dospelí často zabúdajú.

 

Znaky ideálnej komunikácie v rodine

1. Komunikácia má byť presvedčivá a nie autoritatívna

Každý  vzájomný kontakt by mal byť pozitívny a priateľský. Hádkam a sporom by sme sa mali vedieť vyhýbať. Čo najmenej kritizujme, obviňujme a podozrievajme. Snažme sa všetko pokojne  vysvetliť.

 

2. Počúvajme sa navzájom

Počúvanie je základom komunikácie. Zvlášť to platí vtedy, keď druhá osoba zastáva opačné názory. Neustále sa treba učiť sebaovládaniu, objektívnosti a zdravému úsudku. Naučme sa tiež  odolávať panovačnosti, arogancii a agresívnosti. Počúvanie je jednou z najťažších úloh vo vzťahoch. Všetky ľudské bytosti majú totiž tendenciu k sebeckosti. Správne počúvanie vyžaduje od nás maximálne sústredenie na druhého, nevytváranie si na vec okamžitého názoru a sledovanie výrazu tváre partnera v komunikácii.

 

3. Prejavujme láskyplný záujem

Nesmieme zabúdať, že každodenná komunikácia si vyžaduje láskyplný záujem. Naše slová by mal sprevádzať úsmev, takt, trpezlivosť a  zdvorilá vľúdnosť. Tieto prejavy vyvolávajú dôveru, istotu a rešpekt.

 

Prekážky v rodinnej komunikácii

Život v súčasnosti je mimoriadne hektický, naplnený nekončiacimi povinnosťami a často i sprievodným stresom. Množstvo prekážok, ktoré nám bránia s členmi rodiny komunikovať, neustále narastá. Dôležité však je, uvedomiť si ich. Ktoré sú tie najčastejšie?

 

1. Rýchly životný štýl

Množstvo povinností týkajúcich sa práce, vzdelávania, športových, kultúrnych a iných aktivít nám často bráni v tom, aby sme si našli dostatok času a priestoru na komunikáciu vo vlastnej rodine. Dôležité je uvedomiť si túto skutočnosť a postupne si vytvárať väčší časový priestor na túto podstatnú skutočnosť v našom živote.

 

2. Profesionálna prestíž

Mnohí z nás chcú byť perfektní vo svojej práci, chcú si budovať kariéru a často prenášajú povinnosti z práce  domov. A takéto nadmerné zaujatie vlastnými záležitosťami často oslabuje  náš záujem o kontakty s druhými ľuďmi.

 

3. Nadmerná kritickosť

Keď deti nadmerne kritizujeme, ponižujeme, má to veľmi negatívny vplyv na ich psychiku. Najhoršie je, keď to robíme ešte v prítomnosti iných ľudí.

 

4. Nedostatok trpezlivosti

V dôsledku časového stresu sa často dopúšťame chyby, pri ktorej siahame po rýchlych riešeniach bez nevyhnutnej trpezlivosti a hľadaní čo najlepšej možnosti pri riešení problému.

 

5. Tvrdohlavosť

Niekedy sme tak silno zaujatí sami sebou, že naša tvrdohlavosť sťažuje dosiahnutie kompromisu, a tak sa napätie v rodine ešte viac stupňuje. Tvrdohlavosť spôsobuje aj nadradenosť a diktátorstvo, ktoré pre ďalších členov rodine je veľmi nepríjemné.

Dobrá komunikácia je spontánna, plynulá, úprimná a vyskytuje sa v prostredí, kde prevláda dôvera a sloboda. Skutočný rozhovor nie je možný bez otvorenosti, rešpektu a zmysluplnej účasti zúčastnených. Srdečná atmosféra domova pomáha vytvárať šťastné chvíle, ktoré si dieťa veľmi cení. Vďaka dobrej komunikácii si môže vybudovať potrebnú dôveru k rodičom.

 

Zdroj: PhDr. Juraj Šatánek, CSc. : Komunikácia v rodine, Foto: Bigstock a Deviantart by Indeedchemicalx, by Gnato
Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Rodina
Zdieľať na facebooku