Články: Pre študentov
O projekte

 

Jiřina Prekopová: Obnova lásky v rodine

Jaroslava Koníčková
Autor článku
Foto: Shutterstock
Len ak pestujeme v rodinách bezpodmienečnú lásku, dokážeme podľa Prekopovej prekonať všetky krízy a dať deťom ten najkrajší dar - stabilnú rodinu. / Foto: Shutterstock

Výchova láskou, teda bezpodmienečnou láskou medzi otcom a matkou a medzi rodičmi a deťmi, predstavuje podľa Jiřiny Prekopovej životný štýl, ktorý má byť prevenciou rozvratu rodín, vzťahov a porúch  vo vývoji detí.

Jiřina Prekopová, česko-nemecká psychologička a autorka mnohých kníh, si  uvedomuje vysoké riziko rozpadu rodín, ako aj nutnosť začať realizovať prevenciu prostredníctvom konkrétnych aktivít  s rodinou. Zdôrazňuje, že by sa ľudia mali učiť novému životnému štýlu  v rodinách, ktorý vychádza zo starých overených skúseností našich predkov zameraných na obnovu a udržanie vzťahovej väzby medzi členmi rodiny tak, aby sa navzdory emočnej kríze láska v rodine opäť rozvinula a mohla medzi jej členmi prúdiť ako najsilnejšia sila a puto.

 

V rodine musia platiť pravidlá pre všetkých

Obnova lásky v rodine, podľa Jiřiny Prekopovej, spočíva v riešení konfliktov pomocou  empatie, teda vcítenia sa do druhého človeka. V systéme rodiny má každý svoje miesto, rodičia sú na prvom mieste, deti na druhom. Prirodzenú prevenciu zbytočných konfliktov zaisťuje dôsledná výchova tým, že určuje pravidlá a stará sa o ich dodržiavanie. Rodičia idú príkladom, dodržujú tie isté pravidlá, ktoré zaviedli pre deti. Vo výchove by sa malo dbať na to, že vyslovené „áno“ je „áno“ a „nie“ znamená „nie.“

 

Rozvod by nemal byť prvé riešenie

Prekopová upozorňuje tiež  na to, že rozpad rodín má výrazný vplyv nielen na výchovu a vzdelávanie detí, ale aj ich komunikáciu v rodine i mimo nej a následne sú tak ovplyvňované aj  vzťahy dieťaťa k iným osobám v živote. Stav zvýšenej rozvodovosti rodín  prirovnáva už k volaniu o prvú pomoc. V súčasnosti človek komunikuje radšej s digitálnymi prístrojmi než s ľuďmi. Tak, ako sa cítia rodičia  bezmocní a bezradní v partnerstve bez empatie a ľudskej blízkosti, tak sa následne cítia bezradne, zúfalo aj v rodičovstve, kde sa čím ďalej viac narúšajú vzťahové väzby medzi rodičmi a ich deťmi. Tento narušený vzorec rozpadávajúcej a podmieňujúcej rodiny sa doslova dedí ako dedičstvo a prenáša sa do novovytvorených rodín našich detí.  Daný stav nezavinili len dnešní rodičia. Jiřina Prekopová ho vníma aj ako následok postupne narastajúceho materializmu a technického pokroku, kvôli ktorému sme sa vzdialili od prirodzenosti.

 

S bezpodmienečnou láskou dokážeme prekonať všetko

Autorka vo všetkých svojich  knihách a prednáškach dáva do popredia bezpodmienečnú lásku ako najpodstatnejšiu usmerňujúcu silu rodiny, ktorá by mala prúdiť nielen medzi partnermi, ale aj medzi rodičmi a deťmi. Bezpodmienečnosť alebo bezvýhradnosť lásky znamená, že ju členovia rodiny chcú žiť a obnoviť nielen v tzv. „dobrých časoch“, ale aj v čase emočnej krízy. Nie je možné, aby celý život človeka prebiehal len v harmónii. Naopak konflikty patria podľa autorky k polarite života a ich riešenie je dôležité. Z pohľadu maloletého dieťaťa to znamená, že by sa malo v rodine naučiť riešiť konflikty aj napriek sprevádzajúcim nepríjemným emóciám. Keďže každý z nás má tendenciu v konfliktnej situácii ísť do dvoch protiľahlých reakcií správania, ako je útok alebo útek, je nutné viesť deti už od raného veku k emočnej konfrontácií, ktorá by mala predchádzať týmto dvom opozičným reakciám. Toto považuje autorka za správne riešenie konfliktov, kde dochádza k utlmeniu animálnych afektívnych tendencií k útoku alebo k úteku v správaní jedinca prostredníctvom vlastného uvedomenia si, teda  spracovania ľudským rozumom v prospech svojho rozhodnutia prekonať emočnú krízu a snahe ísť k obnoveniu lásky.

Za hendikep dnešných rodičov považuje psychologička skutočnosť, že sme sa nenaučili spracovávať konflikty tak, aby sme ich ukončili obnovením toku bezpodmienečnej lásky. Súvisí to s výchovou rodičov ako malých detí v ich pôvodných rodinách, kde mnohí rodičia boli trestaní alebo skôr izolovaní a láska bola v rodine podmieňovaná poslušnosťou. To znamená, že nikto neučil dnešných rodičov, ako predchádzať konfliktom a ako sa správne konfrontovať v čase emočnej krízy.

Pre obnovu lásky v rodinách Jiřina Prekopová odporúča osvojiť si nasledujúce pravidlá:

 

Desatoro obnovy lásky v rodine

1. Prijmi sám seba takého, aký si a maj sa rád, aj keď pochybuješ.

 

2. Prijmi svojich vlastných rodičov takých, akí sú a prijímaj ich v úcte aj keď robia chyby.

 

3. Prijmi partnera aj s jeho rodinou takých, akí sú a prijímaj ich v úcte, aj keď robia chyby. Pretože bez nich by nebola ani tvoja súčasná rodina.

 

4. Vedz, že každý človek v systéme rodiny má nenahraditeľné miesto, ktoré mu patrí už jeho príchodom.

 

5. Vedz, že počatie dieťaťa je aktom prijatia a žitia bezpodmienečnej lásky k dieťaťu. Vnímaj jedinečnosť tehotenstva každej ženy a dávaj jej podporu na tejto neľahkej ceste.

 

6. Tak ako maternica dáva pevné hranice tvojmu dieťaťu, tak aj ty mu daj zažiť túto istotu, bezpečie a dôveru v tvojom náručí. V pravý čas však dopraj dieťaťu slobodne sa odlúčiť, daj mu možnosť rozvinúť sa a podpor ho v jeho zvedavosti, podnikavosti a tvorivosti.

 

7. Dbaj na to, aby tvoje vyjadrovanie bolo jednoznačné; tvoje áno je ÁNO a tvoje nie je NIE.

 

8. Uč sa, že najprv je dôležité vnímať a vyjadrovať svoje vlastné pocity vyplývajúce zo vzťahu, bez toho aby si druhého kritizoval, odsudzoval a ponižoval. Bez toho sa nemôžeš emočne konfrontovať a vcítiť do druhého. Dbaj na to, aby si premenil hádku do uzmierenia skôr, než slnko zapadne.

 

9. Vedz, že ak trestáš dieťa bitím, posielaním preč, mlčaním, ignorovaním a zastrašovaním, dieťa sa cíti opustené, neprijaté a bez lásky. Vychovávaj dieťa nie v strachu a pod tlakom, ale v atmosfére lásky a radosti.

 

10. Ži vyššie uvedené v jednotnom spojení s tvojou rodinou a tým dávaj svojim deťom vzor. Takto my ľudia pestujeme a obnovujeme bezpodmienečnú lásku v rodine.

 


Zdroje:
youtube.com, prehravac.rozhlas.cz, youtube.com, prekopova-pevneobjeti.cz

Prečítajte si tiež:
Prekopová, J.: Aby láska v rodinách proudila
Prekopová, J.: Rodina žije z lásky. Pravidlá pre láskyplné spolužitie

Čítajte viac o téme: Rodina, Manželstvo
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!
Zdieľať na facebooku
Diskusia

Páčil sa ti tento článok? Zaregistruj sa a žiadny najčítanejší článok ti neunikne.