Čo si všímať pri výbere tábora pre deti?

Detské tábory si vyberajte opatrne. Nie každý sa o vaše dieťa postará tak, ako by ste si to želali.
Detské tábory si vyberajte opatrne. Nie každý sa o vaše dieťa postará tak, ako by ste si to želali. / Foto: Bigstock

Určite premýšľate nad tým, aký program vymyslieť pre deti cez prázdniny. Jednou z možností je aj letný tábor. Čo by ste si mali všímať pri výbere tábora?

 

Jednou z možností, ako dieťa zaujať cez prázdniny, je aj to, že ho dáte do tábora. Tábor, ak je naozaj dobrý, dokáže  dieťaťu nielen zmysluplne vyplniť čas, ale aj veľa sa v ňom naučí a vy máte istotu, že je v ňom o dieťa dobre postarané  po všetkých stránkach. Ponuka táborov je v súčasnosti veľmi široká a mnohé tábory sa úzko špecializujú. Môžu byť zamerané na šport, jazyky, jazdenie na koni, turistiku, umenie a podobne. Záleží len na dohode s deťmi, ktorý tábor vyberiete. Dobré je začať s výberom včas, aby ste neboli sklamaní. Tie najlepšie tábory bývajú obsadené rýchlo. Pri výbere tábora je dobré, keď sa s deťmi porozprávate. Ukážte im ponuku a vysvetlite im, aké sú možnosti. Dôležité je, aby mali vo všetkom jasno, aby potom neboli sklamané. Dobrý tábor musí mať kvalitné zázemie a dobrých organizátorov. Rodičia by si mali o tábore zistiť čo najviac informácií, a to hlavne od ľudí, ktorí už v tábore deti mali. Dobrou alternatívou je aj to, keď dávate dieťa do tábora, ktorý organizuje organizácia, ktorú dobre poznáte. Potom sa nemáte čoho báť, pretože ľudí poznáte. Opatrní buďte hlavne vtedy, keď tábor vyberáte na základe reklamy, letáku, inzerátu a podobne. Radšej sa osobne stretnite s organizátormi a ak je možné, zistite si čo najviac informácií. Pri získavaní informácií o tábore sa môžete zamerať na tieto veci:

 

Dôveryhodnosť

Dôveryhodnosť sa zisťuje veľmi obtiažne, pretože sa o nej nedozviete zo žiadneho propagačného materiálu. Nezistíte z neho, ako sa budú k vašim deťom správať, či im v tábore nič nehrozí, či splnia to, čo sľubujú. Papier znesie veľa, ale realita môže byť úplne iná. Nejlpšie je preto vyberať taký tábor, ktorý vám odporučia známi ľudia. Venujte čas hľadaniu informácií. Vďaka podrobným informáciám sa vyhnete zbytočným sklamaniam.

 

Bezpečnosť

Bezpečnosť všetkých účastníkov tábora by mala byť prioritou každého organizátora a všetkých vedúcich. Zodpovední organizátori majú všetky potrebné oprávnenia na vedenie tábora, zdravotníka, kvalitné stravovacie zariadenie a vedúci sú vzdelaní v oblasti výchovy alebo absolvovali aspoň nejaké kurzy. Tábor by mal mať svoj presne vymedzený táborový poriadok, plán činnosti, ktorý poznajú vedúci aj deti. Odborníci na táborenie odporúčajú pred začatím tábora oznámiť miestnej nemocnici a ideálne aj polícii či hasičom, že v lokalite je tábor s určitým počtom detí. Nielenže budú pripravení na prípadné zásahy, ale aj samotní vedúci budú v krízových situáciách mať lepšiu predstavu, na koho sa obrátiť. Cudzineckej polícii je potrebné ohlásiť zahraničných účastníkov tábora.

 

Kvalifikácia

Zdravotník, kuchár aj vedúci oddielov v tábore by mali mať určité kvalifikáciu alebo aspň patričné zaškolenie. Ak tábor organizuje spoločnosť, ktorá sa deťom venuje aj počas školského roka, tá má väčšinou vzdelaných vedúcich v odbore. V opačnom prípade to nemusí byť samozrejmosť. Rodičia však majú právo opýtať sa organizátora  na vzdelanie alebo zaškolenosť vedúcich.

 

Hygiena

V zmysle § 13  ods. 4 písm. d) zák. č. 355/2007 Z. z. je organizátor zotavovacieho podujatia povinný písomne požiadať príslušný orgán verejného zdravotníctva (miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa miesta konania zotavovacieho podujatia)  o schválenie zotavovacieho podujatia, a to najmenej 30 dní pred jeho začatím. Počet detí, za ktoré zodpovedá jeden pracovník, musí byť stanovený tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosť zúčastnených detí a boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie cieľa zotavovacích podujatí. Zdravotník zodpovedá za zdravotnícky denník, lekárničku, vyzbieranie a dávkovanie liekov deťom. Pri riešení ubytovania treba pamätať na potrebu vyšetrovne a izolačky.

 

Cena

Cena by neamla predstavovať rozhodujúce kritérium pri výbere tábora, ale určitý vplyv na výber má. Ceny táborov ovplyvňuje hlavne to, aký je to druh tábora. Cena dobrého tábora je stanovená tak, že rodičia už nemusia nič doplácať. Ak dieťa dostane do tábora vreckové, rodič by si mal byť istý, že sú to peniaze na jeho vlastnú spotrebu a nie na doplácanie rôznych vstupeniek. Zistite si tiež, či je v cene tábora poistné a jeho rozsah.

 

Stravovanie

V kvalitnom tábore je strava zabezpečená päťkrát denne a je zaistený aj nepretržitý pitný režim. Vybavenie kuchne zodpovedá hygienickým predpisom a potraviny sú správne uskladnené. Jedálny lístok by mal byť dostatočne pestrý. Ak má vaše dieťa potravinové alergie, požiadajte o úpravu jedálneho lístka pre svoje dieťa.

 

Zdravotná starostlivosť

V každom tábore by mal byť počas celej doby k dispozícii zdravotník. Ten vedie zdravotnú dokumentáciu, do ktorej zaznamenáva prípadné zdravotné komplikácie. Mal by mať prehľad o liekoch, ktoré deti pravidelne užívajú a mal by mať tiež  kontakt na najbližšieho detského lekára.

 

Program

Kvalitný tábor má presne stanovený program každý deň. Mal by bať čo najviac rôznorodý a mal by deťom poskytovať čo najviac priestoru pre sebarealizáciu. Mal by poskytovať priestor k tímovej spolupráci, samostatnosti, tvorivosti a športovým súťažiam. Súčasťou môžu byť aj táborové hry a zábava.

Dobrý tábor pre deti je taký, v ktorom sa dieťa aj niečo naučí, prinesie si nové zážitky, naučí sa samostatne riešiť problémy a spozná aj nových kamarátov. Pobyt v tábore pomôže vášmu dieťaťu zvýšiť si jeho sebadôveru, naučí sa väčšej zodpovednosti, lepšie spozná svoje možnosti. Tieto vlastnosti neskôr uplatní aj v bežnom živote.

Čítajte viac o téme: Prázdniny
Zdieľať na facebooku