Tábory pre deti

  

Blíži sa leto. Veľa rodičov posiela svoje deti v lete do táborov. Možno si ešte aj vy sami pamätáte na svoje táborové zážitky. Aj ja som chodievala do táborov. Najprv ako malé dieťa a potom ako vedúca. Všetky tábory mali podobný program. Deti v nich boli približne 21 dní, program nemal konkrétnejšie zameranie. Venovali sme sa turistike, športu, robili sme kultúrne programy, nechýbali večerné posedenia pri vatre, pesničky za sprievodu gitary, ale tiež ranné a večerné hlásenia. Dnes je doba úplne iná. Dnešné možnosti v oblasti letných detských táborov sú vskutku široké a pestré.

 

Tábory dnes organizátori ponúkajú ako pobytové a denné. Denné prímestské tábory majú väčšinou svoj špecifický program, ale deti spia doma. Ráno prídu a poobede si ich  rodičia odvedú domov. Čas je vyplnený rozličnými aktivitami, hrami alebo aj náučnými činnosťami. Obľúbené sú napríklad anglické či nemecké prímestské tábory pre deti, kde sa deti okrem klasického hrania  hravou formou zdokonaľujú aj v cudzom jazyku. Niektorí rodičia zase radi dávajú deti do denných táborov zameraných na šport.

Klasické pobytové tábory poskytujú deťom pobyt na niekoľko dní až týždňov. Pobytových táborov je tiež neúrekom. Organizujú ich cestovné kancelárie, ale aj rôzne neziskové organizácie alebo centrá voľného času. Tábory nemusia byť len na Slovensku, niektoré  sa konajú aj v zahraničí.

Pobytové tábory sa delia na putovné a na tie, ktoré sú sústredené na jednom mieste. V dnešnej dobe je už takmer každý tábor tematicky špecializovaný. Existujú napríklad tábory vzdelávacie. Môžu byť  matematické,  prírodopisné, jazykové, počítačové a podobne. Ďalším typom môžu byť napríklad tábory  orientované umelecky – výtvarné, spevácke, tanečné, dramatické, filmové. Niektoré sú zase  orientované na šport, dokonca aj na adrenalínový. Populárne sú aj tábory na vidieku, kde deti môžu jazdiť na koňoch a starať sa o domáce zvieratá. Putovné tábory majú svoje špecifikum v tom, že deti sa často premiestňujú z miesta na miesto a spoznávajú tak nejakú krajinu. Väčšinou bývajú v stanoch a často putujú na bicykloch. Tieto tábory sú  často zamerané aj na táborenie a pobyt v prírode. Známe sú aj rôzne cirkevné a skautské tábory. Niekedy si svoje vlastné tábory robia aj základné školy alebo školské kluby detí. V posledných rokoch pribúda aj množstvo táborov pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, tábory pre deti s nejakým postihnutím alebo tábory zamerané na špecifické zdravotné problémy detí.

 

Prečo dať deti do tábora?

Nie všetky deti sú  typické táborové typy. Ak viete, že je vaša ratolesť schopná prežiť nejaký čas aj bez vás, môžete svojho syna či dcéru poslať aj na pobytový tábor. Pre tých menej smelých je asi lepší nejaký prímestský denný tábor. Tiež je vhodné, ak nesmelé deti idú do tábora so svojimi kamarátmi alebo súrodencom. Budú sa tak cítiť istejšie. Nech je to už akokoľvek, je dobré, keď si dieťa nejaký tábor vyskúša. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že cez prázdniny  často nemá ani čo robiť. Často vidno  skupinky detí a mladých ľudí posedávať na lavičkách, bezcieľne blúdiť, vysedávať v rôznych reštauráciách. Rodičia mnohokrát nevedia, ako v skutočnosti ich dieťa prežíva voľné chvíle. A pri súčasnom pracovnom tempe dospelých to nie je nič prekvapujúce. Mesto alebo obec často neponúka deťom adekvátne možnosti na využívanie voľného času. Niekde chýbajú ihriská, bazény, inde zase parky, prírodné prostredie či kultúrne programy. Dovolenky rodičov trvajú len niekoľko dní a pri starých rodičoch sa im tiež celé leto nechce byť. Deti by mali cez prázdniny prežiť aj niečo netradičnejšie. Mali by načerpať novú energiu, získať nové skúsenosti, nové priateľstvá, skúsiť si vlastnú nezávislosť, zmenu prostredia a samostatné rozhodovanie. Tábory majú rôzne zameranie a pripravujú deťom nezabudnuteľné zážitky v nových kolektívoch. Sú zamerané na rozvoj a harmonizáciu osobnosti. Deti sa učia spolu vychádzať, komunikovať s rovesníkmi, nachádzať si miesto v kolektíve a akceptovať sa navzájom. Niekedy práve v tábore zistia to, čo ich skutočne zaujíma, čo ich robí šťastnými, po čom naozaj túžia. Možno práve v tábore dieťa zistí, čo by chcelo v život robiť.

Tábor teda predovšetkým poskytuje možnosť na sebarozvoj a sebapoznávanie. Je dôležité, že aspoň v lete môže dieťa prežívať relatívnu slobodu a zároveň určitú zodpovednosť za svoje správanie. V tábore dozrieva po každej stránke, spoznáva nových priateľov, ktorí mu často zostanú priateľmi až do konca života. Naučí sa väčšej samostatnosti, vyskúša si svoje schopnosti, možnosti a získa skúsenosti do života.

Výber tábora by rodičia nemali  brať na ľahkú váhu. V dnešnej dobe sú, žiaľ, realitou aj rôzni podvodníci. Stavte preto radšej na overených usporiadateľov alebo cestovnú kancelárie, ktoré majú dostatok skúseností a sú zárukou serióznosti.

Celkove môžeme povedať, že pobyt v tábore má pre deti veľký význam. Umožňuje hlbšie vzájomné poznávanie, kultiváciu vzájomných vzťahov a nadväzovanie priateľstiev. V dnešnej dobe, keď deti veľa času prežívajú vo vnútorných priestoroch pri televízii alebo počítači, majú vhodne vybrané tábory pre deti aj ten význam, že sú takmer celé dni vonku a športujú. Rodičia niekedy zámerne volia pre deti tábory, ktoré sú situované hlboko v prírode, často bez prístupu k internetu.

V dnešnej dobe majú rodičia široké možnosti výberu vhodného tábora pre svoje deti. Záleží len od nich, ako sa v konečnom dôsledku rozhodnú a aký typ tábora uprednostnia.

Ponuky aktuálnych detských táborov nájdete aj TU.

Zdieľať na facebooku