Týchto 10 vecí nájdete v školách, kde sú deti naozaj rešpektované

Ak sa má dieťa v škole niečo naučiť, musí byť v škole hlavne šťastné.
Ak sa má dieťa v škole niečo naučiť, musí byť v škole hlavne šťastné. / Foto: Bigstock

Určite sa často zamýšľate nad tým, čo rozhoduje o tom, aký má vzťah dieťa k učeniu. Zistilo sa, že je to predovšetkým vzťah k učiteľovi, a to hlavne na prvom stupni základnej školy. A nemení si to ani neskôr. Keď má dieťa aj o desať rokov viac, zaujíma ho najviac, aká je atmosféra v škole, vzťahy v triede a tiež učitelia. Ak sa má dieťa v škole niečo naučiť, musí byť v škole šťastné, musí mať rado učiteľku, musí sa cítiť bezpečne so spolužiakmi a musí cítiť, že sa s ním zaobchádza spravodlivo a s rešpektom. V dnešnom článku sa pozrieme na faktory, na základe ktorých môžete zistiť, či sa v škole k deťom pristupuje s rešpektom. Ovplyvňujú to hlavne tieto skutočnosti:

 

1. Školský poriadok, ktorý obsahuje aj práva žiakov

Vzťah školy ku žiakom sa dá poodhaliť aj na základe školského poriadku. Všimnite si, či sú v ňom len povinnosti žiaka alebo aj jeho práva. V rešpektujúcich školách je samozrejmosťou aj žiacky parlament.

 

2. Pravidlá správania sa v triede vytvárajú žiaci spolu s učiteľom

Keď vojdete do triedy, môžete vidieť pravidlá správania sa v triede. Podľa formulácie viet a často aj podľa detského rukopisu môžete zistiť, či si žiaci tieto pravidlá formulovali sami alebo im ich učiteľ napísal iba podľa svojich vlastných predstáv a iba vyvesil na nástenku.

 

3. Rešpekt k telesným potrebám

Dobré znamenie je aj to, keď deti môžu počas vyučovania piť alebo ísť na záchod.

 

4. Priestor na relaxáciu

Priestor na relaxáciu môže súvisieť aj s financiami v škole, ale relaxačný kútik sa dá urobiť aj veľmi jednoducho. Všetko to záleží od fantázie učiteľov. Niekedy stačí aj starší gauč na chodbe, koberce alebo aspoň ping-pongový stôl.

 

5. Priestor, kde sa môžu žiaci vyjadriť

V škole, v ktorej sú žiaci rešpektovaní, existuje aj priestor (môže to byť aspoň nástenka), kde žiaci bez cenzúry môžu zverejniť svoj názor, inzerát, ponuku, nápad a podobne. Dobrým znamením je aj to, že škola využíva na výzdobu výkresy žiakov.

 

6. Verejne prístupné dokumenty

Výchovno-vzdelávací program, školský poriadok, inšpekčné správy by mala mať každá škola na svojej webovej stránke. Ale na rodičov pôsobí veľmi dobre, keď sa tieto dokumenty nachádzajú aj na chodbe.

 

7. Záujem o názory žiakov

Škola má žiacky parlament, ktorý rozhoduje o dôležitých záležitostiach. Taktiež na vyučovaní je vytvorený priestor na diskusiu a na to, aby žiaci vyjadrili svoje názory. Vyjadrovať sa k rôznym témam môžu aj v rámci komunitných kruhoch.

 

8. Otvorená komunikácia s rodičmi a so žiakmi

Učitelia nečakajú len na rodičovské združenie, ale komunikujú s rodičmi vždy, keď je to potrebné. Ak je to nutné, organizujú aj stretnutia rodičov, žiakov a učiteľov. Učiteľov tiež zaujíma, čo si o svojom výkone myslí samotný žiak, vedú žiakov k sebahodnoteniu.

 

9.  Žiaci majú možnosť obohacovať obsah vyučovania

Veľa žiakov je veľmi talentovaných a šikovný učiteľ vie, ako môže ich talent podporiť na vyučovaní. Môžu zahrať na hudobnom nástroji, na telesnej výchove môžu spolužiakov učiť tancovať alebo svoj výtvarný talent môžu využiť na výzdobu triedy.

 

10. Otvorené dvere

Jedným z výrazných prejavov rešpektujúcej školy je aj to, že dvere riaditeľne alebo zborovne sú takmer vždy otvorené a zatvárajú sa len vo chvíli, keď prebieha významné jednanie. Inokedy môžu žiaci vstúpiť do miestností kedykoľvek niečo potrebujú.

 


Zdroje: stream.cz, stream.cz, stream.cz

Zdieľať na facebooku