5 otázok, vďaka ktorým zistíte, či ste vybrali pre svoje dieťa dobrú školu

To, či je škola kvalitná a pripraví vaše dieťa na život v 21. storočí sa najistejšie dozviete kladením vhodných otázok.
To, či je škola kvalitná a pripraví vaše dieťa na život v 21. storočí sa najistejšie dozviete kladením vhodných otázok. / Zdroj: Shuttterstock

Bratislava, 30. august 2017 Blíži sa nový školský rok a s jeho príchodom sa stupňujú aj očakávania rodičov, ktorí mnohokrát i mesiace svedomito vyberali školy pre svoje deti. To, či je škola kvalitná a pripraví vaše dieťa na život v 21. storočí sa najistejšie dozviete kladením vhodných otázok. Na čo sa dieťaťa nezabudnúť opýtať, aby ste zistili čo a ako sa v škole učí?

 

Poznáte to, dieťa príde zo školy a vy sa ho opýtate: „Čo bolo v škole?“. Ak sa však chcete dozvedieť aj čosi viac, ako len strohú odpoveď „nič“, prinášame vám odporúčania, na čo sa pýtať. Zistíte tak, či sa vaše dieťa rozvíja správnym smerom a či škola poskytuje tie zručnosti, ktoré bude v budúcnosti potrebovať.

 

1. Ako zistiť, či je škola v učení inovatívna

Porozprávaj/popíš  mi, čo ste robili na ... (konkrétny predmet)?

 

Touto otázkou zistíte, či sa vaše deti učia klasickým prístupom – cez prednášanie a diktovanie poznámok, alebo cez experimentovanie, samovzdelávanie, ktorým sa u detí rozvíjajú zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť alebo kriticky myslieť.

2. Ako zistiť, na aké zručnosti kladie škola dôraz

O čom alebo čo ste sa učili cez týždeň v škole najviac?

Zistíte, akým zručnostiam a vedomostiam prikladá vaša škola najväčšiu váhu. Či sú to prírodné vedy, technické predmety, matematika, informačná gramotnosť, jazyky a vo vyšších ročníkoch ekonómia alebo finančná gramotnosť.
„Žijeme v dobe informatizácie a globálneho sveta. Malo by byť prirodzené klásť dôraz na technológie a jazyky. Technické zručnosti či ovládanie minimálne jedného jazyka sa dnes považuje za absolútnu samozrejmosť napríklad pri obsadzovaní pracovných miest,“ vysvetľuje Norbert Maur, manažér vzdelávacieho programu Generácia 3.0 v Nadácii Pontis.

3. Ako zistiť, či škola vychováva pre prax a budúcu kariéru

Kde všade so spolužiakmi využívate to, čo ste sa naučili?

 

Praktické využitie zručností a vedomostí v rovesníckej skupine pomáha u detí rozvinúť ich podnikateľské zručnosti, naučí ich riešiť problémy, ale najmä vedie k samostatnosti, zodpovednosti a proaktivite.

 

4. Ako zistiť, či škola rozvíja charakter a hodnotové vzdelávanie

Popíš mi situácie, kedy pani učiteľka/pán učiteľ chce, aby ste sa spolu rozprávali?

 

Toto je jedna z otázok, ktorou zistíte, či na vašej škole prebiehajú aktivity alebo programy, ktoré vyžadujú od detí diskusiu.
„Môže ísť o aktivity v rámci predmetov náboženstvo alebo etická výchova, môže to byť tútoring, v ktorom tútori sprevádzajú svojich žiakov, alebo rôzne formáty diskusií. Pri nich si deti osvojujú empatiu, súcit, úctu alebo schopnosť spolupráce,“ vysvetľuje N. Maur.

5. Ako zistiť, či škola rozvíja občiansky a globálny rozmer

O čom ste sa rozprávali alebo čo ste robili na (konkrétny predmet, napríklad dejepis, geografia, občianska náuka, náboženstvo,...)?

Touto otázkou, ktorú si môžete variovať, zistíte, či na škole reflektujú aktuálne témy a či v deťoch rozvíjajú ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, vedú ich k tolerancii a pod.
„Detí sa môžete podľa aktuálnosti aj priamo opýtať na otázky k téme utečencov, životného prostredia, prípadne iné. V škole o týchto témach nemusia viesť dlhé diskusie, ale je dobré, ak to na hodinách odznie. Mnohokrát potom samotné deti napríklad aj motivujú svojich rodičov, aby sa nad témami zamysleli,“ približuje N. Maur.

 


Odporúčania pripravila Nadácia Pontis, ktorá udeľuje Cenu Generácia 3.0 inovatívnym vzdelávací projektom.

Zdieľať na facebooku