Metóda SQ3R: Čítaje efektívne odbornú literatúru

Metódu SQ3R môžete využívať pri práci s odbornou literatúrou.
Metódu SQ3R môžete využívať pri práci s odbornou literatúrou. / Zdroj: Shutterstock

Techniku učenia SQ3R vyvinul v roku 1946 F. P. Robinson. Je jednou z možností, ako čítať efektívne texty. Výborne sa hodí pri čítaní populárno - náučnej a odbornej literatúry.

 

V čom spočíva jej podstata?

S= survey (prehľad)

Q= questions (otázky)

R= read (čítanie)

R= recite (reprodukcia)

R= review (pohľad späť)

 

S= survey (prehľad)

Keď držíte v ruke odborný časopis alebo odbornú publikáciu, zoznámte sa s obsahom a snažte sa urobiť si určitú predstavu. V odbornej literatúre si môžete nájsť určité informácie o autorovi na záložke alebo v úvode. Môžete sa pozrieť, akú literatúru autor použil pri písaní knihy. Takto si publikáciu lepšie zaradíte do určitého vedného odboru.

 

Q= questions (otázky)

Položte si otázky, ktoré sa viažu k publikácii. Najlepšie vám to pôjde, keď text odložíte a zamyslíte sa nad tým, čo všetko už o téme viete. Zapíšte si otázky, na ktoré by ste chceli pri čítaní spoznať odpoveď. Rovnakým spôsobom môžete pracovať aj s nadpismi, ktoré si môžete preformulovať na otázky.

 

R= read (čítanie)

Text si raz pozorne prečítajte. Postupujte po častiach, robte si poznámky a odkazy, vytvárajte vlastné symboly a používajte lepiace papieriky.

 

R= recite (repordukcia)

Nasleduje zhrnutie obsahu. Môžete použiť nasledujúce postupy:

  • odpovedajte si na otázky, ktoré ste si pred čítaním napísali,
  • predstavte si, že obsah rozprávate niekomu, kto o téme nič nevie,
  • vypracujte si myšlienkovú mapu s hierarchickým usporiadaním kľúčových pojmov.

 

R= review (pohľad späť)

Nakoniec porovnajte výsledky s predstavami, ktoré ste mali pred čítaním. Zamyslite sa nad tým, či ste našli odpovede na položené otázky alebo či sa neobjavili nové otázky, ktoré vás motivujú k opakovanému čítaniu vybraných častí knihy. Na záver si môžete vypracovať aj abstrakt, teda krátku recenziu. V prípade potreby tak kedykoľvek môžete siahnuť po písomnom zhrnutí preečítaného textu a zároveň budete mať k téme pripravený subjektívny názor.

 

Podčiarkovanie a poznámok

Najjednoduchší spôsob, ako triedu naučiť písať poznámky a podčiarkovať, je robiť to so žiakmi spoločne a až potom im prikážte, aby sa o to pokúsili sami. Dostatočne im vysvetľujte kľúčové slová a objasnite žiakom, prečo práve tieto slová sú dôležité pre pochopenie celého textu. Môžete im aj povedať, aby veľmi dôležité slová počiarkovali alebo vypisovali zelenou a menej dôležité napríklad ružovou farbou.

Cieľom je opticky vyzdvihnúť dôležité pojmy. Čítajte s deťmi text a hovorte im, ktoré slová alebo skupiny slov si majú podčiarknuť. Týmto spôsobom vytvoríte akýsi „katalóg hesiel“, ktoré im pri opakovaní umožnia lepšie vnímať obsah textu.

Pri poznámkach ide o to, aby si napríklad z dlhšieho odseku vypracovali zhrnutie, vďaka ktorému sa im bude lepšie učiť.

 

Aj pri písaní poznámok môžete použiť metódu SQ3R

1.krok: Rozmyslite si, ako budete postupovať. Ak si zostavíte plán, neskôr nebudete strácať čas.

2.krok: Pokúste sa pochopiť štruktúru knihy alebo textu (učiva). Pomáha v tom nadpis alebo informácie na zadnej strane obálky knihy.

3.krok: Zamyslite sa nad tým, čo vám text/kniha môže nové priniesť. Ujasnite si, čo už viete.

4.krok: Text si dôkladne prečítajte. Obsah spracujte po častiach. Veľa textov je členených opticky a dôležité údaje bývajú zvýraznené tučným písmom.

5. krok: Pri čítaní podčiarkujte a zvýrazňujte.

6. krok: Vypisujte podstatné veci.

7. krok: Prečítajte si poznámky ešte raz a zamyslite sa nad tým, či spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • Sú formulácie jednoduché?
  • Je napísaný text členený a systematicky usporiadaný?
  • Je text krátky a zrozumiteľný?
  • Zdôraznili ste dôležité informácie?

 

Prečítajte si tiež:

Metódy kritického myslenia a ich využitie v škole

Problémy s čítaním: Tipy, ako ho môžete zlepšovať

Dobrý vzťah k čítaniu sa vytvára cez zážitok

Čitateľská gramotnosť ako základné právo

 


Zdroj: Elisabeth Berger, Hildegard Fuchs: Učíme děti učit se
Zdieľať na facebooku