Čitateľská gramotnosť ako základné právo

Čitateľská gramotnosť je schopnosť čítať a písať na takej úrovni, ktorá pomáha človeku dostatočne porozumieť všetkým typom textu a v akejkoľvek forme.
Čitateľská gramotnosť je schopnosť čítať a písať na takej úrovni, ktorá pomáha človeku dostatočne porozumieť všetkým typom textu a v akejkoľvek forme. / Foto: Big Stock

Ľudia, ktorí nedokážu správne čítať, narážajú v modernej spoločnosti na mnohé problémy. Nie sú úspešní v škole, nedokážu si nájsť dobrú prácu a patria do rizikovej skupiny, ktorá čelí sociálnemu vylúčeniu. Výsledky medzinárodných testov PIRLS a PISA však ukazujú, že každý piaty 15-ročný spolu s takmer 55 miliónmi dospelých Európanov nemá základné čitateľské zručnosti. Nemôžu sa dostatočne podieľať na kultúrnom a občianskom živote, ich celoživotné vzdelávanie a osobnostný rozvoj stagnuje. Ďalším alarmujúcim faktom je, že za posledných desať rokov sme sa v čitateľskej gramotnosti zlepšili iba o nepatrný krok.

Čitateľská gramotnosť je schopnosť čítať a písať na takej úrovni, ktorá pomáha človeku dostatočne porozumieť všetkým typom textu a v akejkoľvek forme. V 21. storočí je spoločnosť založená na vedomostiach a neustále sa rozrastajúcich sa nových technológiách, ktoré určujú smerovanie pracovného trhu. Čitateľská gramotnosť je teda samozrejmosťou, ktorú je potrebné rozvíjať a podporovať od detstva po seniorský vek.

 

Čítanie s porozumením je naše právo

Viete si predstaviť, že by ste čítali iba s ťažkosťami? Nedokázali by ste si ani kúpiť lístok na autobus z automatu alebo si prečítať leták o zľavách z obchodu. Pre takmer 55 miliónov dospelých je to denný fakt. Nedokážu a nemôžu sa vzdelávať a svoj život pravdepodobne dožijú v chudobe a na okraji záujmu, pretože sa nedokážu uplatniť na trhu práce. Európska komisia reagovala na alarmujúce výsledky dvoma krokmi. Podľa serveru School Education Gateway , vznikla platforma na pozadí Európskej únie, ktorá združuje učiteľov, vedenie škôl, politikov a ďalších odborníkov. Táto skupina expertov na literárnu gramotnosť navrhla opatrenia pre odborníkov v rôznych politických oblastiach, pretože problém čitateľskej gramotnosti nie je len vzdelávací problém, ale celospoločenská záležitosť.

 

Foto: Big Stock

Európska sieť odborníkov na čitateľskú gramotnosť

Európska sieť politík pre čitateľskú gramotnosť – ELINET (European Literacy Policy Network) pozostáva z odborníkov 28 krajín Európskej únie– výskumníkov, praktikov, dobrovoľníkov a politikov, ktorí vyvinuli množstvo teoretických konceptov a praktických riešení s cieľom podporovať čitateľskú gramotnosť doslova od kolísky po hrob. Skupina ELINET pripravila Európsku deklaráciu základného ľudského práva na čitateľskú gramotnosť. Samozrejme, gramotnosť je uznaná ako ľudské právo vo viacerých medzinárodných vyhláseniach a iniciatívach. Skupina ELINET ju v prípade čitateľskej gramotnosti spresňuje. Vo vyhlásení stojí, že každý človek v Európe má právo byť čitateľsky gramotný a členské štáty by mali každému bez ohľadu na sociálne situáciu, náboženstvo, etnicitu, pôvod a pohlavie poskytnúť také prostriedky a príležitosti, aby získal dostatočné a udržateľné čitateľské schopnosti na porozumenie písaného, tlačeného alebo digitálneho textu.

 

Základné body deklarácie

V deklarácii je uvedených 11 podmienok, ktoré sú potrebné na plošnú realizáciu práva na čitateľskú gramotnosť.

  • Rozvíjať deti už od narodenia v ich rodnom jazyku, aby získali základné čitateľské schopnosti, predovšetkým je dôležité čítať deťom už od prvého roku knihy.
  • Rodičia by mali dostávať na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u detí dostatočnú podporu, napr. formou programu pre rozvoj čitateľskej gramotnosti pre rodiny.
  • Dostupné a kvalitné predškolské vzdelávanie.
  • Pre vzdelávacie inštitúcie pre deti, mládež a dospelých by malo byť čítanie s porozumením jedným zo základných cieľov.
  • Všetci učitelia by mali dostať základný pedagogický výcvik rozvíjania čítania s porozumením.
  • Rozvíjať vo všetkých vekových skupinách digitálne kompetencie.
  • Podpora čítania pre radosť.
  • Dostupné a dobre vybavené verejné knižnice.
  • Špeciálna podpora pre deti a mládež s problémami s čítaním.
Čítajte viac o téme: Čitateľská gramotnosť
Zdieľať na facebooku