Vychovať dieťa musí rodič. Škola mu v tom môže akurát tak pomôcť

Vychovať dieťa musí rodič. Škola mu v tom môže akurát tak pomôcť
Vychovať dieťa musí rodič. Škola mu v tom môže akurát tak pomôcť / Foto: Shutterstock

Etopéd a špeciálny pedagóg PaedDr. Zdeněk Martínek sa už vyše dvadsať rokov zaoberá šikanou v detských kolektívoch a skúma agresívne správanie detí. Okrem toho prednáša učiteľom o tom, ako pracovať s agresívnymi deťmi. Je tiež autorom knihy Agresivita a kriminalita školní mládeže.

Mnoho ľudí si ešte stále myslí, že za výchovu detí je zodpovedná škola. Toto platilo možno niekedy v minulosti. V dnešnej dobe  sa však odborníci na výchovu pozerajú úplne ináč. Zdeněk Martínek jednoznačne tvrdí: „Vychovať dieťa si musia rodičia. Škola môže vo výchove urobiť len kozmetické úpravy.“ Zároveň však dodáva: „Pretože stúpa agresivita detí, snažíme sa učiteľov naučiť porozumieť dôvodom takéhoto správania a zároveň ich učíme takéto správanie korigovať a pomáhať deťom vymaniť sa z negatívnych foriem správania. Keď učiteľ pochopí, prečo sa dieťa správa agresívne, vie lepšie s takýmto dieťaťom pracovať.“

Pre dokonalé pochopenie tejto zložitej problematiky je najideálnejšie prečítať si spomínanú knihu alebo navštíviť seminár, ktorý PaedDr. Zdeněk Martínek pre učiteľov pravidelne organizuje. Dnes sa pozrieme len na najzákladnejšie spôsoby, ako pracovať s agresívnym dieťaťom.

 

1.Keď je dieťa v emočnej agresivite, nechajte ho, nech sa upokojí

Emočná agresivita je stav, keď je žiak nejakým spôsobom podráždený. Tento stav spôsobilo silné napätie alebo silný podnet. Ten podnet je veľmi silný. Pod jeho vplyvom žiak jedná pod vplyvom prvej signálnej sústavy a začne zúriť. To je stav, keď búcha, kričí, kope a môže sa začať aj biť. Snaží sa dostať adrenalín von. V takejto situácii je najhoršie na žiaka hneď zareagovať. Takto by sme agresivitu len zvyšovali. V takomto prípade je potrebné nechať žiaka chvíľu osamote a dať ho napríklad do inej miestnosti a nechať ho tam, nech sa vyzúri.

 

2. Rozprávajte sa so žiakom o tom, čo  agresivitu spustilo

Keď sa žiak upokojí, nastáva čas na rozhovor. Nie je vhodné do žiaka kričať, vyčítať mu, čo urobil a vyhrážať sa mu hneď trestom. Najdôležitejšie je v pokoji sa porozprávať o tom, čo jeho agresívne správanie spôsobilo. „Ono to nie jednoduché, učiteľ nie je robot, je tiež len človek a má určité emocionálne nastavenie a určitú náladu v ten ktorý deň. Tieto praktiky sa nedajú naučiť zo dňa na deň. Väčšinou je to otázka praxe, skúsenosti, ale aj snahy vedieť s problémovými žiakmi pracovať,“ dodáva Zdeněk Martínek.

 

3. Nadväzujte kontakt s rodičmi a spolupracujte s nimi

„V súčasnosti čoraz menej rodičov vie naučiť svoje deti úcte k autoritám a rešpektu. Niektorí rodičia ani nechápu, čo to vlastne je. Mnoho rodičov je vo výchove úplne bezradných,“ hovorí o svojich skúsenostiach s rodičmi Zdeněk Martínek. Tiež zdôrazňuje, že práve tento typ rodičov sa chodí do školy najčastejšie sťažovať, správajú sa agresívne k učiteľom a to často aj pred očami svojho dieťaťa. Učiteľ v dnešnej dobe by mal vedieť pracovať aj s takýmito rodičmi. Ako k nim pristupovať?

  • potvrďte im emóciu, ktorú práve majú,
  • povedzte im, že majú právo mať práve tento pocit,
  • že majú právo sa hnevať,
  • a že všetko sa dá v pokoji vyriešiť.

 

Keď rodičia vidia v učiteľovi partnera, ktorý im chce pomôcť a nie konkurenta, upokoja sa. V tejto fáze už sú schopní učiteľa počúvať, čo hovorí. Ak učiteľ je v konflikte s rodičom, nikdy nenájde žiadne riešenie. „Keby nebolo problémových rodičov, nebolo by problémových detí. Veď práve často rodič na učiteľa pred svojím dieťaťom nadáva. Nerobí mu problém povedať, že učiteľka je blbá a že si ju nemá všímať. Toto sa bežne deje,“upozorňuje Zdeněk Martínek. Ak toto raz rodič povie o učiteľovi pred svojím dieťaťom, nemôžeme čakať, že dieťa bude rešpektovať svojho učiteľa. Práve z týchto dôvodov je potrebné nadviazať kontakt s rodičom. Len potom môže škola pomáhať pri výchove detí a len vtedy učiteľ môže pomôcť rodičom s tým, čo vlastne oni sami nezvládli. Ak rodič nechce spolupracovať, učiteľ často nemôže urobiť nič.

 

Čo robiť, keď rodič nechce vôbec spolupracovať a agresivita dieťaťa sa zvyšuje?

U niektorých detí sa okrem emočnej agresivity vo výraznej miere prejavuje aj fyzická agresivita, ktorá sa prejavuje v podobe kopania alebo bitia iných detí. Ak je dieťa staršie, napadnutý môže byť aj učiteľ. Aj také prípade sa už stali. Zdeněk Martínek ma na tento problém jednoznačný názor: „V tomto prípade musí dôjsť k zmenám v celom systéme. Učitelia by mali mať väčšie právomoci a takéhoto žiaka by mohli aj nejakým spôsobom potrestať. Napríklad by ho mohli na pár dní vylúčiť zo školy. A v tomto období by sa o svoje dieťa staral rodič. V Nemecku je to bežná prax.“

Čítajte viac o téme: Problémové správanie
Zdieľať na facebooku