Problémové správanie

Ako nevychovať rozmaznané dieťa?

Z rozmaznaných detí často môžu vyrásť sebeckí, prchkí a panovační dospelí, ktorí majú často problémy vo vzťahoch. Mnohí rodičia si toto uvedomujú, a preto robia všetko pre to, aby vychovali také dieťa, ktoré nie je rozmaznané. Ktoré kroky im v tom môžu výrazne pomôcť?

Prečo je zmena pre niektoré deti ťažká?

Niektoré deti nemusia byť schopné zvládnuť veľké emócie, ktoré môžu súvisieť s rýchlou zmenou miesta alebo aktivity. Prečo k tomu dochádza?

V čom spočíva sila pozitívnej pozornosti?

Keď sa dieťa správa nevhodne, najčastejšie mu dávame najavo, čo robí zle. Výskumy však ukazujú, že tento prístup môže byť neúčinný. Namiesto toho je zvyčajne užitočnejšie ignorovať správanie, ktoré nechcete a venovať veľa pozitívnej pozornosti vtedy, keď vaše dieťa robí správnu vec.

Ako pôsobiť na vaše vzdorovité dieťa? Vyskúšajte týchto 6 tipov

Vzdor u detí je častým problémom, a to najmä u batoliat a dospievajúcich. Je to normálna súčasť vývoja dieťaťa a môže sa prejaviť v správaní. Napríklad pri rozhovore s rodičmi, učiteľmi a inými dospelými alebo sa to môže prejaviť ako ich neposlušnosť v určitých situáciách.

Digitálne sebapoškodzovanie je ďalším negatívnym javom, ktorý deti online objavili

Sebapoškodzovanie sa môže prejavovať v mnohých formách. Môže ho predstavovať rezanie, pálenie, škriabanie, ťahanie a trhanie vlasov, otrava alebo predávkovanie.To sú tie dobre známe prejavy. Vedci však zistili, že sa začína objavovať aj ďalší trend v sebapoškodzovaní, a tým je digitálne sebapoškodzovanie.

Deti v dysfunkčných rodinách si osvojujú rôzne roly, aby prežili

Dysfunkčné rodiny sú oveľa rozšírenejšie, než si možno myslíme. Citová manipulácia, nedostatok empatie a citlivosti, komunikačné problémy a závislosť. Všetko toto sú charakteristiky, ktoré poukazujú na dysfunkčnú rodinu. Keď deti vyrastajú v takejto rodine, musia sa prispôsobiť, aby to prežili. Tieto roly im buď umožňujú chrániť sa, alebo sa poddať tomu, čo sa okolo nich deje. Existuje päť typov rolí, ktoré si deti môžu osvojiť. Ich voľba závisí od osobnosti...

Aj deti sa chcú občas zmeniť. Ako im môžete pomôcť?

Väčšina detí nie je zlá úmyselne, aspoň nie dlhodobo. Sú to len deti, a preto sa občas správajú nevhodne alebo neprimerane vzhľadom na danú situáciu. Cieľom rodiča by nemalo byť doviesť dieťa k maximálnej dokonalosti, ale k jeho pokroku. Ako teda motivovať deti ku zmene čo najlepšie?

Ako podporovať nezávislosť detí? Skúste použiť spoločné riešenie problémov

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sú tieto stretnutia dobrým nápadom. Ako deti rastú, mali by mať väčší vplyv na otázky, ktoré sa ich týkajú. Navyše budú lepšie spolupracovať s vaším rozhodnutím alebo opatrením. A okrem toho deti potrebujú skúsenosť rodinného vyjednávania, aby sa mohli pripraviť na vlastné rodiny.