Čo by mali učiť otcovia synov?

  

Ak chlapca priviažete k správnemu mužovi,
takmer nikdy neurobí chybný krok.

(J. Dobson)

Všetci rodičia si prajú , aby z ich synov vyrástli šťastní, tvoriví, aktívni a príjemní mladí muži. Chceme , aby im ležalo na srdci blaho druhých a aby sa podieľali na dôležitých rozhodnutiach 21.storočia. V čase povinnej školskej dochádzky by mali chlapci veľa času prežívať s matkou i otcom. Psychologické výskumy však hovoria o tom, že z citového hľadiska je v tomto období dôležitejší otec. Syn sa od neho ochotne učí, počúva, čo mu chce povedať a túži po jeho spoločnosti. Tento čas , približne od 7 do 14 rokov, je hlavnou príležitosťou , keď otec môže synovi pomôcť pri formovaní jeho mužnosti. Práve v tomto čase by si otcovia mali pre synov vyhradiť čo najviac času. Nemusia s nimi robiť nič zvláštne. Stačí, keď občas spolu športujú, rozprávajú sa o živote, niečo vyrábajú. Vedci zistili, že z týchto spoločných chvíľ pochádzajú najkrajšie spomienky, z ktorých synovia čerpajú energiu niekoľko desiatok rokov.
V neskoršom období na svojej ceste smerom k dospelosti síce význam otca nestráca svoju úlohu, ale od 14 rokov sa chlapci dostávajú do ďalšej fázy vo svojom vývine, kedy do ich života často vstupuje nepokoj a náladovosť. Kvôli týmto náladám medzi otcom a synom môže dochádzať k hádkam i k zdanlivému odpútaniu sa od seba. V tejto fáze otcom neostáva nič iné, len naďalej svojho syna milovať, ponúkať mu aktivity, ktoré ho posunú pozitívnym smerom a predovšetkým sledovať, s kým sa stretáva. V tomto období totiž práve kamaráti majú na chlapcov najväčší vplyv, a preto je dôležité ich poznať, pozývať domov a synov v ich výbere usmerňovať. Už v starých kultúrach pri výchove synov v tomto najťažšom období pomáhali iní dospelí muži, s ktorými sa chlapci stretávali. Ich význam spočíval hlavne v tom, že v tomto období chlapci skôr uveria radám cudzích mužov ako rodičom. Je dobré, keď chlapec od 14 do 18 rokov má pri sebe okrem otca ďalšieho blízkeho dospelého muža, ktorého sa môže opýtať na veci, na ktoré sa nemá odvahu opýtať doma. V dnešnej dobe týmito pomocníkmi vo výchove budúcich mladých mužov môžu byť tréneri, vedúci záujmových krúžkov, učitelia, otcovi kamaráti, strýkovia, starí otcovia a podobne.
Dosahovanie dospelosti a otcovstvo znamená oveľa viac, než len byť pri synovi fyzicky. Ktoré veci musí otec naučiť syna, aby sa z neho stal moderný muž 21. storočia, ktorý dokáže byť nielen spokojný a šťastný, ale dokáže veľa zo seba odovzdať aj druhým? Mnoho odborníkov, ktorí už dlhé roky na celom svete skúmajú túto problematiku, sa zhodli na týchto vlastnostiach.

Sebadisciplína

Čo by mali učiť otcovia synov?Či už sa to týka vzdelania, cvičenia alebo práce, disciplína je jedna z najdôležitejších lekcií, ktorú môže otec naučiť svojho syna, keď chce, aby bol úspešný. Ak vie ako tvrdo pracovať, ako sa motivovať, tak mu to úžasne pomôže na ceste stať sa silným a inšpirujúcim mužom.

Sebavedomie

Pevný stisk a sebavedomá osobnosť je jedna z definícií muža. Sebavedomie je spôsob, akým ukazujete sebe a ostatným, že ste schopná, silná osoba, ktorá dokáže zvládnuť každý problém, ktorý sa pred ňou objaví. Sebavedomie však musí byť budované na múdrych, pevných a morálnych základoch.

Pokora

Rovnako dôležité ako sebavedomie, je pokora. Rovnováha medzi týmito dvoma silami vytvorí silného muža, ktorý dokáže uspieť v mnohých veciach. Iba samotné sebavedomie nedokáže vybudovať dobré vzťahy s ľuďmi, ale keď sa skombinuje s pokorou, tak k vám ľudia budú prirodzene priťahovaní.

Zodpovednosť

Jedna z najväčších lekcií muža je prebrať zodpovednosť za seba a svoje činy do vlastných rúk. Nielenže to posilní rešpekt k sebe samému, ale taktiež získa rešpekt od druhých. Byť zodpovedný za každú voľbu a čin buduje charakter muža a buduje imidž dôvery v ostatných. Zodpovednosť sa buduje už v škole. Ak ju dokáže chlapec získať už v mladosti, bude ho sprevádzať celým životom v rodine i v práci.

Nezávislosť

Jeden z hlavných znakov muža je schopnosť robiť vecí po svojom. Ak naučíte svojich synov, aké je to byť nezávislý, pomôžete im stať sa silnými a sebestačnými mužmi. Učenie sa zo skúseností a skúšanie vecí po svojom taktiež vybuduje ich osobnosť a poskytne im reálne vedomosti o tom, ako to vo svete chodí, čo sa im v živote určite zíde.

Zásadovosť

Zásady a pravidlá sú dôležité v každej situácií, či už je to v škole, v práci alebo kdekoľvek inde. Zásady definujú ľudí, čo sa týka ich úrovne a správania, ale taktiež v tom môžete vidieť spôsob, akým tá osoba prejavuje rešpekt ku ostatným.

Rešpekt

Dosiahnutie dospelosti znamená získanie rešpektu od ostatných za to, že máte určité kvality, ktoré si zaslúžia úctu. Rešpekt je tiež uznanie niekoho za to, čo dokáže a ukázanie, aké dôležité sú tieto kvality v živote. Naučiť synov rešpektovať ostatných a rovnako si vyžadovať rešpekt od druhých, je skvelý spôsob ako im pomôcť rásť a formovať ich do skvelých osobností. Samozrejme, budovanie rešpektu musí stáť na pevných základoch. Rešpektovať môžeme len toho, ktorý dokáže robiť pozitívne a morálne rozhodnutia.

Citlivosť

Hoci si niektorí ľudia môžu myslieť, že citlivosť je mužská slabosť, je to vec, ktorú by mal mať každý muž. Je to spôsob ako ukázať súcit a ako aplikovať ľahší prístup v situáciách, ktoré si to vyžadujú. Je to kvalita, ktorú majú všetci zbožňovaní vodcovia, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo sú rešpektovaní a ľudia ich nasledujú. Všetci najväčší muži v dejinách ľudstva – Ježiš, Gándhí, King, Buddha – boli práve takí.

Žiadny muž nie je tak vysoko ako ten, ktorý sa zohne,
aby pomohol malému chlapcovi.

(J. Dobson)

Čestnosť

Čestný človek je niekto, kto je sám so sebou zmierený a je sebavedomý, čo sa týka jeho činov a rozhodnutí. Čestný muž je tiež ten, ktorý sa nemusí hanbiť za svoje podvody, klamstvá a nemorálne rozhodnutia. Čestný muž má obdivuhodnú mužskosť, čo je vec, ktorú by sa mal snažiť dosiahnuť každý muž, ak chce v živote uspieť.

Dnešný svet už nepotrebuje mužov, ktorí si musia merať svoju silu s divou zverou. Taktiež čoraz menej mužov fyzicky ťažko pracuje, a preto ich energiu treba presmerovať iným smerom. Na tieto skutočnosti nesmieme zabúdať ani pri výchove chlapcov, ktorí si o niekoľko rokov budú zakladať vlastné rodiny, budú si budovať kariéru alebo riadiť spoločnosť. Našou snahou by malo byť nielen formovanie spomínaných vlastností, ale aj rozvoj komunikácie a vyjadrovanie vlastných pocitov. Možno sa nám tak podarí vychovať budúcich supermužov, ktorí nás neprekvapia len inovatívnym prístupom k problémom súčasného sveta, ale stanú sa aj skutočnými vzormi pre ďalšie generácie.


Zdroje:
Steve Biddulph: Výchova chlapcov,Portál,2006
James Dobson: Výchova chlapcov,Porta libri,2007
Čítajte viac o téme: Oteckovia, Sebavedomie, Synovia
Zdieľať na facebooku