Synovia

Chlapci potrebujú emocionálnu podporu rodičov intenzívnejšie ako dievčatá, hoci si myslíme niečo iné

Súčasne výskumy ukazujú, že rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sú napríklad aj vo vyžadovaní a prijímaní emocionálnej podpory zo strany rodičov. A tými, ktorí emocionálnu podporu potrebujú viac, sú chlapci.

Ako môže otec zo syna vychovať skutočného muža?

Úloha otca sa v priebehu rokov menila. V dnešnej dobe spočíva predstava dobrého otca v jeho prejavovaní lásky, starostlivosti a súdržnosti pri výchove detí. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že dobrí otcovia sú tí, ktorí sa aktívne zapájajú do života svojich detí. A ich výchovný vplyv má obrovský prínos aj pri výchove synov.

Harmonický vzťah rodičov a ich prípadný rozvod ovplyvňuje aj to, či majú dcéry alebo synov

Výskumy ukazujú, že páry, ktoré majú synov spolu zostávajú skôr ako tie, ktoré majú dcéry. Prečo to tak je?

9 právd, ktoré poznajú iba mamy chlapcov

Mnohí ľudia si myslia, že mať v živote iba synov je pre matku trestom. No jedna matka 3 synov to vidí presne naopak.

Čo vás čaká pri výchove chlapca?

Výchova chlapcov nie je vôbec jednoduchá záležitosť. Viete, čo vás ako rodičov na tejto ceste čaká?

Čo by mali učiť otcovia synov?

Sebadisciplína, sebavedomie, pokora, zodpovednosť, zásadovosť, rešpekt a mnoho ďalších vecí sa synovia učia od otcov.