Ako učiť žiakov produkovať nápady?

  Foto: Pexels

Existuje množstvo metód, vďaka ktorým sa dá rozvíjať duševný potenciál človeka. Zlepšujú schopnosť rozvíjať nové predstavy a podporujú schopnosť pozerať sa aj na všeobecne známu problematiku z úplne novej strany. Ak mozog nelimitujeme určitými pravidlami a poskytneme mu aj na vyučovaní priestor na voľnú produkciu nápadov, žiaci dokážu vymyslieť veľa zaujímavých riešení pre množstvo situácií. Na ich využiteľnosť by sa malo pozerať až v ďalšom kroku. V prvej fáze je dôležitý spontánny nápad a chuť vymýšľať. Vďaka metódam, o ktorých sa dočítate nižšie, sa zvyšuje aktivita na hodinách, vytvárajú sa podmienky na rozvoj kreativity a žiaci môžu pracovať so svojimi snami, návrhmi a pocitmi.

 

1. Paradoxný brainstorming

Dnes si niečo povieme aj o paradoxnom brainstromingu. Premýšľanie u žiakov môžeme vyprovokovať aj tým, že im nepovieme, aby zbierali nápady na zvládnutie nejakej úlohy, ale naopak, povieme im, aby vymysleli také návrhy, vďaka ktorým sa nápad nebude dať uskutočniť. Na prvý pohľad táto aktivita vyzerá ako zábava. Učitelia, ktorí túto metódu využili, hovoria, že vo veľkej miere rozvíja kreatitivitu a ponúka množstvo netradičných riešení.

 

Prečítajte si tiež: Brainstorming v škole a jeho variácie

 

2. Hviezdy nápadov

Každý člen skupiny dostane výkres, na ktorom je nakreslená hviezda s cípmi. Do prostriedku si každý napíše názov témy, ktorá má byť spracovaná a na jeden z cípov napíše myšlienku, ktorá sa k téme určitým spôsobom viaže. Potom papier podá susedovi vo svojej skupine. Ten si prečíta myšlienku, ktorá je tam napísaná a potom napíše svoj nápad. Podá papier ďalšiemu žiakovi v skupine. Papier si podávajú dovtedy, kým nezapíšu všetky cípy hviezdy. Potom učiteľ všetky hviezdy, ktoré jednotlivé skupiny vytvorili, zavesí na nástenku. Žiaci si čítajú jednotlivé názory a diskutujú o nich.

 

3. Inšpirujeme sa vzormi

Významné osobnosti, ktoré dosiahli významné úspechy, sú zároveň aj významným inšpiratívnym materiálom pre žiakov. Z tohto dôvodu je veľmi dobré čítať so žiakmi životopisy významných osobností. Taktiež sa môžu inšpirovať vzácnymi myšlienkami a diskutovať o nich, vylepšovať ich a rozvíjať doplňovaním. Tiež ich môžu obmieňať alebo kombinovať s vlastnými nápadmi, a tak môže vzniknúť niečo úplne nové.

 

4. Myšlienkové mapy

Tému alebo problém, o ktorom  chceme so žiakmi diskutovať, napíšeme uprostred papiera. Potom  do bublín, ktoré k pojmu pripájame čiarou, žiaci vpisujú nové nápady a dôležité myšlienky.Od každej novej bubliny môžeme nadväzovať čiarami ďalšie bubliny, do ktorých žiaci vpisujú nápady, ktoré sa vzťahujú na nové bubliny. Takto môže vzniknúť veľké množstvo nových nápadov.

 

Prečítajte si tiež: Myšlienkové mapy pre deti

5. Reťazová reakcia

Skupina sedí v kruhu a učiteľ povie tému na diskusiu. Každý účastník má papier a naň napíše niečo, čo mu k téme napadne. Potom papier podá ďalej susedovi. Ten si nápad prečíta, prehne ho na zadnú stranu tak, aby sa už nedal čítať a pripíše ďalší návrh, ktorý nadväzuje na predchádzajúci. Potom každý podáva papier ďalej  a predchádzajúcu odpoveď prehne podobným spôsobom. Pokračuje sa dovtedy, kým sa nevyjadria všetci žiaci. Potom učiteľ papier rozvinie a prečíta všetky nápady nahlas.

 

6. Protiklady

Vynikajúcim zdrojom nápadov je aj vytváranie a porovnávanie kontrastov predstáv. Ako vypadá negatív? Môžeme niečo obrátiť? Čo by sa stalo, keby sa role vymenili? V čom sú rozdiely medzi prvými argumentmi a ich protikladmi? Takéto otázky môžu osvetliť nejasnosti a priniesť mnoho nápadov.

 


Zdroj: R.Portmannová: Hry pro tvořivé myšlení

 

Čítajte viac o téme: Myšlienkové mapy
Zdieľať na facebooku