Myšlienkové mapy

6 pravidiel, ktoré pomáhajú pri práci s myšlienkovými mapami

Myšlienkové mapy sú prirodzeným odzrkadlením toho, ako myseľ pracuje. Spája informácie okolo jednej hlavnej myšlienky a vytvára prepojenia. Je dobré, keď ich učitelia používajú aj v škole so svojimi žiakmi.

Ako učiť žiakov produkovať nápady?

Vďaka týmto metódam sa zvyšuje aktivita na hodinách, vytvárajú sa podmienky na rozvoj kreativity a žiaci môžu pracovať so svojimi snami, návrhmi a pocitmi.

Ako sa môžu žiaci pri písaní inšpirovať?

Pomôžte deťom s inšpiráciou pri písaní. Je mnoho spôsobov, ako sa budú v živote musieť písomným prejavom vyjadrovať. Kreativita sa však často vytratí. Poraďte im, ako sa môžu nakopnúť.

Opakovanie pomocou myšlienkových máp

Ako vám môžu pomôcť myšlienkové mapy pri koncoročnom opakovaní? Nechajte sa inšpirovať.