Školské problémy v čase dospievania

  Foto: Bigstock

Prečo niektorí chlapci a dievčatá v čase dospievania poľavia v učení alebo úplne oň stratia záujem? Prečo robia rodičom starosti? Dôvodom môže byť čokoľvek. Problémy v rodine alebo aj v osobnom živote mladého človeka. Na jednej strane si uvedomujú, koľko možností v oblasti štúdia sa pred ním otvára, ak budú usilovne študovať, no na druhej strane býva kopec ďalších záležitostí, ktoré ich od kníh vzďaľujú.

 

1. Možnosť užívať si je niekedy silnejšia ako túžba študovať

Mladí ľudia si skutočnosť, že môžu študovať, veľmi dobre uvedomujú, ale na druhej strane ich láka množstvo ďalších možností a zážitkov, ktoré sú pre nich veľakrát zaujímavejšie ako samotné štúdium. A tak často svoju pozornosť upriamujú inde. Veľa energie venujú športu, hudbe, diskotékam, móde, ale aj záujmu o opačné pohlavie alebo drogy. Tieto zábavky ich niekedy tak silno pohltia, že im nezostáva čas a energia na štúdium. Dnes takmer nič nie je nemožné alebo vyslovene zakázané. K zážitkom sa dá dostať ľahko a niekedy aj pomerne lacno, takže cesta k nim je pre kohokoľvek vždy otvorená. Ak mladí človek presne nevie, čo chce, po čom túži, nemá usporiadané hodnoty a podporu rodiny, dá sa veľmi ľahko zlákať na inú cestu, ako je štúdium.

 

2. Chcú si vynucovať pozornosť rodičov

Príčinou zlého prospechu v škole môže  byť aj úsilie vynútiť si záujem rodičov. Ak si ich rodičia nevšímajú, nechvália, nepovzbudzujú, nekomunikujú s nimi a celkovo nepoznajú ich svet, adolescenti veľmi dobre vedia, že keď prinesú domov zlú známku, rodičia si ich konečne všimnú, budú si robiť starosti. Zrazu sa stanú stredobodom pozornosti v rodine. Niekedy môže zlý prospech vyústiť aj do určitej formy pomsty za to, že deti nie sú spokojné s pomermi v rodine. A preto sa rozhodnú rodičov trestať tak, že začnú nosiť zlé známky.

 

3. Nedostatok sebavedomia

Sebavedomie je pre mladého človeka veľmi citlivou záležitosťou. Niekedy stačí málo. Pohľad, slovo, nevhodná veta a adolescent sa uzavrie, zosmutnie. Niekedy sa s rôznymi narážkami a urážkami stotožní a začne sa tak správať.

 

4.Vplyv rovesníkov

Vplyv na neúspech v škole môže mať aj skupina mladých ľudí, s ktorou sa stretáva. Predstavme si štrnásťročného chlapca, ktorého snom je, aby získal obľubu a uznanie priateľov. Za dobré známky by sa mu asi skôr vysmiali, a tak radšej v učení poľaví, len aby nevyšiel na posmech pred vrstovníkmi.


5. Nezrelosť intelektu

Hormonálne zmeny súvisiace s pubertou ovplyvňujú rôzne oblasti nielen telesného, ale aj duševného vývoja. Preto aj v intelektuálnej oblasti môžeme pozorovať značné rozdiely. Kým niektorí žiaci sú už schopní chápať zložitosť niektorých náročných tém, iní ešte túto úroveň nedosiahli. Výsledkom môže byť zlý prospech v škole. V takomto prípade treba trpezlivo čakať, kým dieťa dosiahne zrelosť vo všetkých oblastiach vývoja osobnosti.

 

6. Zlé študijné techniky

Štúdium v posledných ročníkoch základnej školy a na stredných školách je dosť náročné, a tak ho žiaci môžu len veľmi ťažko zvládnuť bez správnych študijných techník. Najschopnejší sami prídu na to, ako sa učiť. Mnohí to ale sami nezvládnu, preto im treba pomôcť.

 

Viac sa o efektívnom učení môžete dočítať aj v časti Techniky a efektívne učenie


Čítajte viac o téme: Známky
Zdieľať na facebooku