Znaky, ktoré signalizujú, že dieťa vychovali veľmi kritickí rodičia

Zvýšená negativita  a výrazná kritickosť znižuje motiváciu detí a sebadôveru potrebnú na to, aby chceli vyskúšať niečo nové.
Zvýšená negativita a výrazná kritickosť znižuje motiváciu detí a sebadôveru potrebnú na to, aby chceli vyskúšať niečo nové. / Foto: Bigstock

Každý rodič chce pre svoje deti len to najlepšie. Niektoré výchovné postupy však nie sú najlepšie a narobia viac škody ako úžitku. Niekedy sa rodičia aj nechtiac stávajú veľmi kritickými. Ako ich kritický prístup ovplyvňuje životy detí?

 

Niektorí rodičia v snahe posunúť svojho potomka čím skôr dopredu, sú kritickí. Riešia všetko, čo dieťa urobí a často prehliadajú snahu a ochotu, ktoré predchádzali pádom. Zvýšená negativita znižuje motiváciu detí a sebadôveru potrebnú na to, aby chceli vyskúšať niečo nové. Všetci predsa robíme chyby, no dôležité  je nevzdať sa a skúšať veci dovtedy, kým sa úspech dostaví. Častá kritika môže tiež spôsobiť, že pre dieťa bude ťažké dôverovať si. Tiež môže ovplyvniť nielen to, ako sa bude cítiť v dospelosti, ale aj kvalitu  jeho vzťahov. Pozrime sa na niekoľko signálov a foriem správania, ktoré signalizujú, že dieťa vychovávali veľmi kritickí rodičia. 

 

1. Neveria si

Dnešné deti majú rôznych povinností a starostí vyše hlavy. Niektoré veci vyžadujú rodičia, ďalšie učitelia a svet vrstovníkov a kamarátov im tiež nie je ľahostajný. Deti majú svoj svet a nad rôznymi vecami premýšľajú viac, ako si možno myslíme. Často ich trápi skutočnosť, že im každý niečo prikazuje alebo zakazuje, trápi ich nespravodlivosť, zlé vzťahy v triede, skutočnosť, že nemôžu povedať svoj názor. Niekedy nemajú ani najmenšiu šancu dostať sa ku slovu, pretože všetko je dopredu naplánované, pripravené a presne určené. Ak dieťa dlhodobo žije v takejto atmosfére, môže začať strácať sebavedomie, môže sa stať ustráchaným a neistým. Bojí sa povedať svoj názor, je zakríknuté, desí ho, keď má niečo povedať pred triedou. Takáto situácia pre dieťa nie je dobrá. Necíti sa dobre, cíti pocity ľútosti, zlosti, ba dokonca zúrivosti. Ak sa k tomu pridá ešte vplyv veľmi kritických rodičov, necíti sa vôbec šťastné.  Neustála kritika zo strany rodičov v ranom veku môže zanechať dojem, že to, čo si myslíte, cítite alebo robíte, je nejakým spôsobom nesprávne. V dôsledku toho týchto ľudí v dospelosti často trápia pochybnosti o sebe samom.

 

2. Váhajú, či môžu prijať nové výzvy

Nízka sebadôvera znižuje vieru vo vlastné schopnosti.  Takto vychovaní ľudia sa boja nových príležitostí, myslia si, že novú situáciu nezvládnu. Často skončia tak, že sa spoliehajú na istotu a väčšinou nové veci ani len neskúsia. Vopred sa ich vzdajú. Nechcú totiž riskovať zlyhanie.

 

3. Stále si pripomínajú svoje zlyhania

Mýliť sa je ľudské. Niektorí ľudia však chyby vnímajú veľmi ťažko. Pripomínanie chýb neustále potvrdzuje ich nedostatky a zlyhania. Niekedy aj dokonca jednoduchá chyba, môže ľuďom, ktorých vychovávali veľmi kritickí rodičia, pripomenúť všetky ich minulé zlyhania, pretože pocit vlastnej hodnoty týchto ľudí počas života neustále prudko klesá.

 

4. Sú perfekcionisti

Existuje viac faktorov, ktoré majú vplyv na vznik perfekcionizmu. Je to väčšinou kombinácia vrodených predispozícií, výchovy a sociokultúrnych faktorov, a to bez toho, aby bolo možné vplyv jednotlivých faktorov presne rozlíšiť. Zdá sa, že veľká časť osobnostných charakteristík a celkového nastavenia je daná, výchova potom môže vrodené dispozície skôr len korigovať alebo naopak posilňovať. A okrem iného aj  vplyv veľmi kritických rodičov na dieťa spôsobuje perfekcionizmus. Často sa tiež stáva, že perfekcionistickí rodičia mávajú perfekcionistické deti. Psychológovia sa tiež domnievajú, že často vzniká aj z dôvodu nedostatočného bezpodmienečného prijatie zo strany rodičov. Prijatie dieťaťa ako osobnosti, uvedomenie si, že je cenné samo o sebe bez ohľadu na to, aké je, ako sa správa, aké výkony podáva. Dieťa si inak vo svojej hlave vyhodnotí, že aby bolo milované, musí v niečom vynikať. Musí byť napríklad šikovné, dobré, snaživé, úspešné v kultúre alebo v športe. Takéto dieťa odvodzuje svoju hodnotu seba ako človeka od toho, čo zvládne alebo nezvládne. Deštruktívne účinky perfekcionistického pôsobenia mnohonásobne prevyšujú prínosy.Túžba vyniknúť prináša po dobre odvedenej práci úspech. U perfekcionizmu to však týmto nezačína ani nekončí, pretože perfekcionisti nie sú šťastní ani vtedy, keď dosiahnu úspech. Úzkosť z robenia chýb totiž všetky pocity šťastia zmaria. Perfekcionizmus môže prinášať vonkajšie úspechy, a to napríklad vo forme samých jednotiek alebo vzorne odvedenej práce. Je to hlavne vtedy, ak perfekcionista nezničí sám seba v detailoch. Perfekcionisti mávajú problémy aj v medziľudských vzťahoch. Zameriavajú sa totiž  nielen na chyby svoje, ale aj ostatných. Miera robenia chýb je základný jav, prostredníctvom ktorého perfekcionisti hodnotia svoje okolie.


 

5. Dokončenie úloh im trvá dlho

Vytvorenie e-mailu, výber blahoželania k narodeninám, písanie nejakého textu alebo čokoľvek iné, môže  týmto ľuďom trvať dlho, lebo sa snažia  vyhnúť chybe. Ich myseľ je totiž zameraná hlavne týmto smerom. Môžu dokonca často zmeškať určité termíny, pretože ich pokusy dosiahnuť len ten najlepší výsledok, ich neúmerne brzdí vo všetkom, čo robia.

 

6. Neustále sa ospravedlňujú

Mama alebo otec im rýchlo dali pocítiť, že sa mýlili, takže je ľahké predpokladať, že si myslia, že i ostatní ich budú vidieť v rovnakom svetle. Keď im priatelia povedia, že nemusia stále hovoriť slovo prepáč, môžu sa dokonca ospravedlniť aj za to, že sa niekomu ospravedlnili.

 

7. Často majú pocit, že sa musia brániť

Deti kritických rodičov sa naučili byť pripravení na možné útoky a veľmi rýchlo sa naučili pred nimi aj chrániť. Tento spôsob vnímania sveta  si často prenášajú aj do dospelosti.Naučené obranné reakcie môžu viesť  priateľov alebo partnerov k tomu, že sa budú neustále pozastavovať nad tým, že veci vnímajú nesprávnym spôsobom.

 

8. Ťažko veria iným ľuďom

Dokonca aj vtedy,  keď im priatelia či rodina vyjadrujú svoju lásku, hlboko vo vnútri majú podozrenie, že ich v skutočnosti neznášajú a že sa len pretvarujú. Táto tendencia môže byť obzvlášť silná vtedy, ak im rodičia odovzdávali mätúce alebo nejednoznačné správy o ich vzťahu k nim. To znamená, že  v jednej chvíli sa k nim správali láskavo a potom na nich spustili prúd nadávok alebo iných nevhodných slov či reakcií.

 

9. Málokedy si berú komplimenty k srdcu

Keď im niekto povie niečo pekné, nájdu spôsob, ako to odvrátiť. Často to ešte obohatia o sebakritiku. Ak im niekto povie, že sa im páči napríklad ich nová košeľa, vždy reč odvrátia iným smerom. Napríklad povedia, že bola lacná, že farba je zlá a podobne. Vždy sa snažia neutralizovať akúkoľvek pozitivitu namierenú smerom k nim.

 

10. Často prežívajú sociálnu úzkosť

V dôsledku toho, že nedôverujú tomu, že by ich mohol niekto vnímať pozitívne,  často sa obávajú úsudku alebo kritiky iných ľudí. Boja sa napríklad, že ich niekto zahanbí v práci či v škole, že urobia niečo ponižujúce alebo že budú v rozhovoroch pôsobiť trápne.

 

11. Majú v sebe tvrdého vnútorného kritika

Hlas kritických rodičov sa môže zvnútorniť až tak, že sa premení na  neustálu vnútornú kritiku. Títo ľudia potom majú problém nájsť na sebe niečo pozitívne a tešiť sa z dobrých vecí.V kultúre nekonečného súťaženia, porovnávania sa s druhými, honby za dokonalosťou a perfektnými výkonmi nie je pre nich problém uskutočňovať svoju vnútornú kritiku. Obzvlášť sa to deje v momentoch, keď sa im nedarí naplniť vonkajšie či vnútorné nároky. 

 

12. Majú sklony k depresii

Všetky tie negatívne reči o sebe a pocit nedostatočnosti si vyberajú daň a v dôsledku toho majú často zlú náladu. Niekedy sa dokážu kritizovať aj kvôli tomu, že sú v depresii, čím sa môže spustiť aj  špirála nízkeho sebavedomia a sebanenávisti.

 

13. Sú kritickí voči ostatným

Ľudia, ktorí stále kritizujú, sú nespokojní sami so sebou a svetom, v ktorom žijú. Chcú ho zmeniť tak, že sa zmení svet okolo nich, teda chcú, aby ostatní zodpovedali ich predstavám o svete, morálke, živote. Myslia si, že ich mienka je najsprávnejšia. Takí ľudia jednoducho zabúdajú alebo nevedia, že žijú iba vo svojom vlastnom svete. A svojimi kritickými myšlienkami vyjadrujú nesúhlas so svetom iného človeka. Ak bol alebo je niekto často kritizovaný a je mu prejavovaná nespokojnosť s tým, ako žije, tak tento človek často kritizuje iných ľudí.

 

14. Ich vzťahy so súrodencami sú napäté

Je to smutné, ale zlé zaobchádzanie zo strany rodičov sa často prenáša do zložitých súrodeneckých vzťahov. Aj keď v dospelosti si už môžu užívať obdobia blízkosti a spojenia, chýba im základný pocit dôvery.

 

15. Často nad vecami premýšľajú

Sebapochybnosť a nedôvera ich vedú k tomu, že veľa času prežívajú vo svojej hlave analyzovaním, prehodnocovaním alebo rôznymi domnienkami. Vo svojej hlave môžu prežívať veľmi veľa času, a tak sa dokonca môžu cítiť odrezaní od okolitého sveta.

 

16. Cítia silnú potrebu niečo v živote dokázať

Na základnej úrovni nemajú pocit, že sú dostatočne múdri, dobre vyzerajúci, dostatočne úspešní alebo bohatí. Tieto pocity sa snažia vynahradiť tým, že sa snažia celý život veľmi tvrdo pracovať a neustále robiť aj niečo navyše.

Žiaľ, niektorí rodičia nedokážu byť dobrými vychovávateľmi a príkladmi pre svoje deti. Samozrejme, všetci rodičia sa z času na čas pomýlia a neexistuje správny alebo nesprávny spôsob výchovy dieťaťa, ale niektoré chyby sú naozaj závažné a môžu na dieťati zanechať trvalé stopy. Okrem vyhrotenej kritickosti existuje ešte niekoľko ďalších nezdravých výchovných prístupov, ktoré využívajú tzv. toxickí rodičia. O spôsoboch výchovy toxických rodičov si môžete prečítať v tomto článku.

 


Zdroje:
16 signs you were raised by a highly critical parent
13 signs toxic parent damage children without realizing

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Rodina
Zdieľať na facebooku