Ako môže učiteľ pomôcť žiakom zvládnuť ich emócie?

V posledných rokoch narastá počet prípadov, kedy majú žiaci a študenti problémy so stresom, úzkosťou, depresiou a s emóciami, ktoré s týmito problémami úzko súvisia.
V posledných rokoch narastá počet prípadov, kedy majú žiaci a študenti problémy so stresom, úzkosťou, depresiou a s emóciami, ktoré s týmito problémami úzko súvisia. / Foto: Bigstock

V súčasnosti sa učitelia okrem učenia musia denne zaoberať aj množstvom ďalších vecí. Čoraz  častejšie je potrebné riešiť aj najrozličnejšie emocionálne problémy žiakov. Učitelia musia vedieť odhaliť nielen ich príčinu, ale poskytovať žiakom aj emocionálnu podporu.

 

V posledných rokoch narastá počet prípadov, kedy majú žiaci a študenti problémy so stresom, úzkosťou, depresiou a s emóciami, ktoré s týmito problémami úzko súvisia. Príčiny týchto problémov sú rôzne. Môžu súvisieť s túžbou, aby dosiahli perfektné výsledky, vyzneli dobre na sociálnych sieťach, ale môžu to byť aj  problémy so spolužiakmi či  v rodinnom prostredí. Nie všetci žiaci a študenti vedia bez problémov zvládnuť stres či úzkosť a s ním súvisiace vyhrotené emócie. Práve naopak, často s tým majú problém.

Aby sa žiaci mohli s radosťou a s plným nasadením v škole učiť, mali by sa cítiť spokojne a šťastne. V opačnom prípade sa im len veľmi ťažko dá sústrediť na proces vyučovania. Samozrejme, je veľmi náročné, aby učiteľ počas dňa učil, udržoval disciplínu v triede a zároveň riešil narastajúce množstvo najrozličnejších emocionálnych problémov svojich žiakov. Niekedy si to však situácia vyžaduje, a preto je vhodné, keď má k dispozícii aspoň niekoľko techník či aktivít, ktoré  v náročnej chvíli môže použiť. Pozrime sa na niektoré z nich.

 

1. Snažte sa zistiť, či žiak chce, aby ste ho len vypočuli alebo potrebuje pomoc

Keď sa vám žiak zdôverí, snažte sa odhadnúť, či vám určitú informáciu povedal preto, že sa chcel len vyrozprávať alebo potrebuje reálne problém riešiť. Žiaci totiž nie vždy žiadajú o pomoc, keď zdieľajú svoje pocity a skúsenosti. Dobrou  stránkou týchto rozhovorov je, že vnímajú učiteľov ako dôveryhodných dospelých. To je na tom to pekné. Je to znak toho, že sa cítia s vami dostatočne bezpečne na to, aby sa podelili o svoje emócie. Nemajte vždy pocit, že chcú, aby ste sa pustili do riešenia situácie. Niekedy chcú len vedieť, že niekoho zaujíma ich problém a chcú mať pocit, že aspoň niekoho z dospelých zaujíma, čo všetko prežili alebo musia zvládnuť. Vyjadriť svoje emócie si vyžaduje odvahu, a tak venujte aspoň pár minút tým žiakom, ktorí vám dôverujú. Chvíľku aktívne počúvajte a potom sa spýtajte: „Chceš, aby som ti pomohol s hľadaním riešenia alebo chceš, aby som ťa len počúval? Ak žiak nechce v ten deň situáciu riešiť, môžete mu povedať: „Som tu pre teba a môžem ťa skontaktovať s ľuďmi, ktorí ti dokážu pomôcť.“ Ideálne by bolo, keby bol v škole školský psychológ, ale realita je taká, že niekedy žiak musí na vyšetrenie čakať aj niekoľko mesiacov a dovtedy často na svoj problém zabudne alebo ho potlačí do podvedomia. Problém však po určitej dobe môže vyplávať na povrch a rieši sa oveľa ťažšie. Väčšina žiakov sa však chce len podeliť o svoje príbehy. Mnohí z nich vyjadrujú vďačnosť za to, že ich má kto počúvať. Keby obsah učiva bol viac zredukovaný, mnohé hodiny by sa zmenili na diskusiu o živote detí. Nosia v sebe obrovské množstvo problémov, ale tiež pekných zážitkov. Majú veľkú chuť rozprávať, ale na vyučovaní je na takéto aktivity zúfalo málo času. Ale vtedy, keď máte chvíľu voľného času, využívajte ho hlavne na rozhovory so žiakmi. Najlepšie je využiť na to komunitný kruh. Je to pre žiakov výborný relax. Ak si počas rozhovorov všimnete, že existujú žiaci, ktorí prežívajú naozaj náročné situácie, je vhodné sa skontaktovať s rodičmi alebo výchovným poradcom a dohodnúť sa na ďalších krokoch.

 

2. Zoznámte žiakov s jednoduchými technikami regulácie emócií

Každý občas zažije emocionálny stres. Môže ho spôsobiť neúspech na vyučovaní alebo sa môže objaviť problém v oblasti správania či vzťahov v triede. Niekto prežíva situácie vyhrotene, niketo mierne. Niektorí žiaci potrebujú poznať techniky, ktoré im môžu pomôcť sa upokojiť. Ideálne sú tie jednoduché a časovo nenáročné. Existuje viacero techník, ktoré možete hneď použiť. Môžete povedať žiakovi, aby sa  zhlboka nadýchol, môže si umyť tvár studenou vodou, môže sa nadýchať čerstvého vzduchu pri okne, tiež sa môže poprechádzať po chodbe pred triedou. Ak je v emocionálnom vypätí celá trieda, učiteľ môže pustiť veselú pesničku, povedať vtip, všetci sa môžu napiť vody a podobne. Ak nejde o výraznejší emocionálny problém, stačia aj tieto jednoduché a rýchle techniky. Keď sa žiaci na chvíľu odreagujú, väčšina zareaguje tak, že sa vráti k úlohe, ktorú je potrebné riešiť. Keď  techniky skúšate s nimi častejšie, tak už aj sami bez vašej pomoci vedia, čo im môže pomôcť.

 

Ak máte viac času, môžete využiť tieto techniky

Pumpovanie päsťou

Nechajte žiakov vystrieť ruky dlaňami hore, a to  na každú stranu vo výške ramien. Lakte držia rovno. Potom ich nechajte otvoriť a zovrieť päste. Pravidelne robia výdych a nádych. Mali by to robiť 30 sekúnd. Potom sa pomaly a hlboko nadýchnu a zopakujú to znova na 30 - 60 sekúnd. Upozornite ich, aby sa zamerali nielen na  pohyb,  ale aj  na dych. Potom preklopia ruky a ďalšiu minútu znovu otvárajú a zatvárajú päste. Toto cvičenie prináša kyslík do mozgu a posilňuje nervový systém.

 

Krížové pohyby

Povedzte žiakom, nech vytvoria päsť s palcom vo vnútri. Potom zdvihnú ruky nahor a mierne von na každú stranu, pričom zvierajú uhol 60 stupňov. V ďalšej fáze s narovnanými rukami a ohnutými lakťami prekrížia päste pred ich čelom pri výdychu. Potom narovnajú ruky a nadýchnu sa späť do zdvihnutých rúk. Potom ohnú lakte a prekrížia päste za hlavou. Toto cvičenie uvoľňuje ramená a zlepšuje prietok krvi do mozgu.

 

Trasieme rukami

Žiaci sa rozptýlia po triede. Trochu sa rozkročia a ruky nechajú voľne visieť, dlane smerujú smerom k telu. Na pokyn učiteľa všetci začnú triasť rukami. Po 10 sekundách sa tempo zrýchli a k pohybu sa pripoja aj ramená. Cela polovica tela vibruje. Táto fáza trvá približne 30 sekúnd. Potom všetci pocítia v tele mierne chvenie. Podobne sa môže táto aktivita urobiť aj s nohami. Toto cvičenie predstavuje najjednoduchší spôsob, ako odbúrať napätie a cítiť sa zase dobre.

 

Žaby

Povedzte žiakom, aby išli do podrepu a dotýkali sa v podrepe koncami prstov podlahy. Mali by sa nadýchnuť, keď stoja a vydýchnuť, keď si čupnú. Urobia to dvadsaťkrát. Toto cvičenie posilňuje nervový systém. 

 

Pohľad

Nechajte žiakov zamerať sa na jeden konkrétny objekt v miestnosti alebo v prostredí, kde sa nachádzajú. Po 30 sekundách zamerania svojej pozornosti ich požiadajte, aby napísali 2-3 vety o tom, čo cítia. Keď to urobia, zníži sa im srdcový rytmus, dychová frekvencia a krvný tlak.

 

Kývanie

Technika kývania napodobňuje pohyb kyvadla alebo hojdačky. Ide o vykonávanie opakovaného pohybu dopredu - dozadu alebo vpravo - vľavo. Uvoľňovaná časť tela, napr. ruka, noha, hlava, horná polovica tela musí byť uvoľnená.

 

Balón

Oznámte žiakom,  že sa musia správať ako balón. To znamená, že musia do seba dostať čo najviac vzduchu a potom ho pomaly vyfučať. Žiaci by mali cítiť pľúca zaplnené vzduchom. Pri výdychu môžu syčať.

 

3. Buďte pre žiakov nositeľmi nádeje 

Táto technika  funguje najlepšie, keď máte so žiakmi vybudovaný pekný vzťah, keď poznáte ich silné stránky, sny, nádeje a plány. Toto poznanie vám pomôže v tom, že ich dokážete motivovať konkrétnym spôsobom a nielen pomocou všeobecných fráz. Pomocou informácií  o ich živote im viete v správnej  chvíli povedať, čo je pre nich najdôležitejšie. Často pripomínajte žiakom, že ťažké časy netrvajú večne a môžu to prekonať. Tiež ich povzbudzujte v tom, že je normálne hovoriť o svojich pocitoch, lebo aj vďaka tomu človek lepšie spoznáva sám seba. Ak neviete, ako máte žiaka povzbudiť, možno vám pomôžu tieto vety:

 „Je mi ľúto, že toto musíš prežívať. Pre väčšinu ľudí by to bolo ťažké zvládnuť. Ale viem, že si už prekonal aj iné problémy a prežil si ešte ťažšie časy a verím, že prežijetš aj toto. Snaž sa teraz zamerať na _________. Toto je pre teba teraz najdôležitejšie. Viem, že to dokážeš."

 

Ak cítite, že žiak situácie nedokáže zvládnuť, je potrebné kontaktovať rodičov, vedenie školy alebo výchovného poradcu.

 


Zdroje:
S. Beermann, M. Schubach: Hry na semináře a workshopy
M. Nadeau: Relaxační hry s dětmi
10 new focus attention practices 
How help students manage their emotions

Čítajte viac o téme: Lepšie školstvo, Duševné zdravie
Zdieľať na facebooku