Duševné zdravie

Ako môže učiteľ pomôcť žiakom zvládnuť ich emócie?

V súčasnosti sa učitelia okrem učenia musia denne zaoberať aj množstvom ďalších vecí. Čoraz častejšie je potrebné riešiť aj najrozličnejšie emocionálne problémy žiakov. Učitelia musia vedieť odhaliť nielen ich príčinu, ale poskytovať žiakom aj emocionálnu podporu.

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo z plánu obnovy ďalšiu výzvu v oblasti duševného zdravia

Výzva je určená odborníkom, ktorí pôsobia mimo zdravotníckych zariadení. Ide napríklad o školských psychológov, logopédov, sociálnych pracovníkov či špeciálnych pedagógov.

Tipy, ako zabrániť vyhoreniu učiteľov

Učitelia sú jednou z najrizikovejších profesií z pohľadu duševného zdravia. Vysoké nároky, obetavosť a zabúdanie na vlastné potreby môže viesť aj k tzv. syndrómu vyhorenia.

Perfekcionizmus môže poškodiť aj toho najtalentovanejšieho študenta, ale školy to môžu zmeniť

Dôkazy o negatívnych dopadoch perfekcionizmu sa našli aj u mladých ľudí, pre ktorých je perfekcionizmus faktorom zraniteľnosti duševného zdravia. Praktické opatrenia – ako napríklad školské hodiny – by to však mohli zmeniť.

Vyhorenie u učiteľov - aké sú príznaky a ako mu predchádzať?

Učitelia sú zvyčajne naučení podávať vysoký výkon a hľadajú spôsoby, ako sa zlepšovať. Tieto črty sú síce obdivuhodné, ale vedú aj k tomu, že zvyknú prepadnúť perfekcionizmu a nezostáva im dostatok času na odpočinok a zotavenie.

Ako môžu učitelia poraziť stres pred začiatkom školského roka?

Na začiatok školského roka by sa učitelia mali pripraviť nielen organizačne, ale aj psychicky.

Smrť dcéry ju naučila trom pravidlám psychickej odolnosti

Spokojný a vyrovnaný život nie je samozrejmosťou. Psychologička Lucy Hone to najintenzívnejšie pochopila po smrti svojej dcéry.

Na ministerstve školstva vznikla expertná skupina odborníkov na duševné zdravie

Téma duševného zdravia nebola podľa rezortu školstva nikdy taká aktuálna ako práve v dobe pandémie a v období po nej.