Ako pomôcť dieťaťu prekonať stratu priateľstva?

Rovnako ako dospelí aj deti či tínedžeri prežívajú silné kamarátstva alebo prvé lásky. Aj ich rozchody veľmi bolia. Obdobie rozchodov predstavuje pre nich veľmi ťažké časy. Je dobré, keď rodičia v týchto chvíľach stoja pri nich.
Rovnako ako dospelí aj deti či tínedžeri prežívajú silné kamarátstva alebo prvé lásky. Aj ich rozchody veľmi bolia. Obdobie rozchodov predstavuje pre nich veľmi ťažké časy. Je dobré, keď rodičia v týchto chvíľach stoja pri nich. / Foto: Bigstock

Rozchody sú pre každého ťažké. Prežívame negatívne emócie i stres a tieto skúsenosti majú priamy vplyv na naše telo. A je jedno, či ide o nešťastnú lásku alebo stratu priateľa či priateľky. Rovnako ako dospelí, tak aj deti a tínedžeri pri rozchodoch trpia. Ako im môžu rodičia pomôcť?

 

Klinická psychologička Catherine Jackson hovorí, že mozog sa s bolesťou z rozchodu vyrovnáva rovnako, ako s fyzickou bolesťou. Keď nás niečo bolí fyzicky, len ťažko sa od toho dokážeme odtrhnúť, práve preto sa aj naša myseľ neustále k rozchodu a jeho okolnostiam vracia. Je všeobecne známe, že láska zaplavuje telo hormónmi rovnako ako závislosť. Psychoterapeutka Christine Scott-Hudson dokonca prirovnáva lásku k užívaniu drog. Nanešťastie, podobné nie sú len príznaky zamilovania sa, ale aj príznaky rozchodu. Keď zrazu prídeme o zdroj šťastia, prežívame rovnako ako pri drogách, abstinenčné príznaky. Rovnako ako dospelí aj deti či tínedžeri prežívajú silné kamarátstva alebo prvé lásky. Aj ich rozchody veľmi bolia. Obdobie rozchodov predstavuje pre nich veľmi ťažké časy. Je dobré, keď rodičia v týchto chvíľach stoja pri nich a snažia sa ich pochopiť a povzbudiť. Pozrime sa na 10 spôsobov, pomocou ktorých  môžete pomôcť svojim deťom či tínedžerom.

 

1. Buďte duchom prítomní a aktívne počúvajte

Váš dospievajúci sa viac otvorí, ak sa bude cítiť pochopený. Najprv ho dlhú dobu len počúvajte a nesnažte sa ho poučovať alebo ľutovať. Zadržaním úsudku sa stanete partnerom svojho dieťaťa alebo tínedžera a vytvoríte tak pre neho bezpečný prístav.

 

2. Pomôžte svojmu dieťaťu uvedomiť si, že tieto veci sa bežne v živote dejú

Vaše dieťa či tínedžer môže mať pocit, že je jediný, komu sa to stalo a že on je jediný na svete, ktorý musí takto trpieť. Pravda je však taká, že takmer každý človek na planéte raz alebo aj viackrát v živote zažil utrpenie zo stroskotaného vzťahu alebo zničeného kamarátstva. Vysvetľujte deťom, že ľudia sa menia, dozrievajú a v určitých etapách života potrebujú zmenu. Potrebujú spoznávať aj iných ľudí. A niekedy ukončenie vzťahu môže byť aj pozitívne, lebo sa človeku otvárajú nové možnosti. Človek počas života prechádza viacerými fázami a z tohto dôvodu niektoré vzťahy jednoducho končia. Dôležité je však za každý vzťah aspoň v duchu poďakovať, pretože každý jeden má pre človeka obrovský význam, lebo každý vzťah nás niečo naučil.

 

3. Poskytnite čas na smútok

Pomôžte svojmu dospievajúcemu dieťaťu prejsť fázami smútku. Byť odrezaný od niekoho, kto zohral v jeho živote dôležitú úlohu, môže byť zdrvujúce. Ak bývalý priateľ či priateľka odíde bez odpovede, pomôžte dieťa  nasmerovať k zamysleniu, že je to možno aj kvôli tomu, že neboli spolu schopní diskutovať o nepríjemných problémoch. Aj keď nepoznajú dôvod rozchodu, stále potrebujú smútiť. Po absolvovaní obdobia smútku sa môžu postupne posunúť v živote ďalej. V tomto období deti nasilu nenúťte robiť to,  na čo chuť nemajú, ale občas im navrhnite aktivitu, ktorá by im urobila aspoň trochu radosť.

 

4. Vysvetlite, že dôvody rozchodu sa niekedy nedajú zistiť

Váš tínedžer pravdepodobne bude chcieť zistiť dôvod toho, čo sa pokazilo. Pomôžte mu pochopiť, že druhá strana nemusí spolupracovať. Niekedy sa stáva, že  ten druhý sa môže snažiť ukončiť priateľstvo bez dialógu. Ak sa mu cielene vyhýba dlhšiu dobu, vysvetlite tínedžerovi, že nemá zmysel toho druhého prenasledovať, nadmerne posielať SMS správy, telefonovať, písať dlhé e-maily. Ak druhá strana nespolupracuje, vysvetlite mu, že to musí akceptovať, lebo sa jeho trápenie bude len predlžovať. A dôležité je tiež vysvetliť, že aby nebral na seba celú ťarchu vzniknutej situácie. Určite za to nemôže len on. 

 

5. Pomôžte dieťaťu spájať sa s inými ľuďmi

V tejto ťažkej situácii neustále pripomínajte dieťaťu, že má aj iných ľudí okolo seba. Teda milujúcu rodinu a tiež množstvo spolužiakov a kamarátov. Povzbudzujte ho, aby sa začalo zaujímať o starých priateľov a znovu sa s nimi stretávalo a aby spoznávalo aj nových ľudí. Pomôžte mu pripojiť sa k skupinám s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi, aby malo takto šancu získať nových priateľov. 

 

6. Pomôžte mu poučiť sa z ich chýb

Aby sa vaše dieťa  mohlo posunúť vpred, snažte sa mu čo najlepšie pomôcť nahliadnuť hlboko do svojho vnútra, prečo mohlo prispieť k náhlemu ukončeniu priateľstva. Túto ťažkú situáciu mu pomôžte vnímať ako skúsenosť, ktorá je súčasťou jeho mentálneho a emocionálneho rastu.

 

7. Pomôžte mu objavovať jeho silné stránky

Po rozchode sa často stáva, že človek stráca nadobudnuté sebavedomie. Rodičia môžu pomôcť aj v tomto smere a učiť nanovo objavovať všetko dobré, čo sa skrýva v ich dieťati. A tak pomôžte dieťaťu premýšľať nad tým , v čom je dobré, na čo má talent, čo mu robí skutočnú radosť. Pomôžte mu spomenúť si na všetko, v čom bolo v minulosti úspešné. Dôvera pochádza z vedomia, že v minulosti sa množstvo vecí aj podarilo. Môže si to vyžadovať  od vás veľa času, trpezlivosti a veľa rozhovorov, ale ak pomôžete svojmu dieťaťu nájsť situácie, pri ktorých využíva svoje silné stránky, môže mu to pomôcť vybudovať si sebadôveru. Na miestach, kde sú podporované silné stránky, môže tiež stretnúť spriaznené duše, teda ľudí s podobnými záujmami. A potom práve títo ľudia mu môžu poskytnúť sociálnu podporu potrebnú na to, aby sa odpútalo od toxických priateľov. Bez tejto sociálnej podpory je pre niektoré deti ťažké oddeliť sa od ľudí, ktorí sa k nim správajú zle.

 

8. Spoločne sa pozrite na to sa, čo ponúka vaše dieťa iným vo vzťahoch

Obdobie sklamania či rozchodu je skvelý čas na to, ako pomôcť deťom  vytvoriť si zoznam ich pozitívnych vlastností a silných stránok. Možno nechcú, aby ste videli tento zoznam, a to je v poriadku. Veďte dieťa k tomu, aby si napísalo zoznam všetkého,  ako prispieva svojím pozitívnym správaním a konaním k formovaniu vzťahov v jeho okolí. A nech nezabudne aj na negatíva. Na ktorých vlastnostiach by malo viac pracovať a ktoré by sa malo snažiť zmierniť?

 

9. Motivujte dieťa, aby povedalo, ako chce, aby sa s ním zaobchádzalo

Hovorte aj o tejto téme otvorene a často. Pomôžete tak dieťaťu rozvíjať celoživotné pozitívne presvedčenia o tom, ako by sa s ním malo zaobchádzať. Hovorte o vzťahoch prostredníctvom všeobecných, krátkych rozhovorov. Opýtajte sa napríklad: 

„Čo to znamená byť dobrým priateľom?"

 „Koho považuješ za dobrého priateľa?" 

„Kedy sa s niekým cítiš príjemne?“

„ Ktoré kamarátske správanie sa ti najviac páči?“

„Ak by si mohol zmeniť jednu vec na tvojom priateľstve, čo by si zmenil?"

 

10. Starajte sa o pohodu dieťaťa

Po rozchode povzbudzujte svoje dieťa, aby trávilo čas s ľuďmi, ktorí sú prospešní pre jeho zdravie a šťastie a ktorí v ňom posilňujú všetky jeho dobré stránky.  Pomôžte dieťaťu cítiť sa hodnotne. Naučte ho zdravo jesť, cvičiť, pohodlne sa obliekať, česať, zapisovať si do denníka všetky krásne veci, ktoré zažilo. Snažte sa s dieťaťom neustále spolupracovať. Každé dieťa – bez ohľadu na jeho vek – potrebuje vo svojom živote aspoň jedného starostlivého dospelého. Keď dieťa verí, že mu niekto verí a oddane ho miluje, že sa má o koho oprieť a že tento človek mu pomôže v akejkoľvek situácii, cíti sa šťastne a  buduje si takto aj celoživotnú odolnosť. Konečným cieľom by malo byť odpustenie. Všetky kroky, ktoré postupne spolu s dieťaťom prechádzate by mali vyústiť do odpustenia tomu, kto mu ublížil. Po úprimnom odpustení sa v živote dieťaťa vytvorí priestor na nové a radostné zážitky.

Čítajte viac o téme: Priateľstvo
Zdieľať na facebooku