Priateľstvo

Ako pomôcť dieťaťu prekonať stratu priateľstva?

Rozchody sú pre každého ťažké. Prežívame negatívne emócie i stres a tieto skúsenosti majú priamy vplyv na naše telo. A je jedno, či ide o nešťastnú lásku alebo stratu priateľa či priateľky. Rovnako ako dospelí, tak aj deti a tínedžeri pri rozchodoch trpia. Ako im môžu rodičia pomôcť?

Ako rozpoznať prejavy nezdravého priateľstva medzi deťmi?

Priateľstvá sú dôležitou súčasťou života dieťaťa. Ale nie všetky priateľstvá sú obohacujúce alebo vhodné pre vaše dieťa. V skutočnosti môžu niektoré priateľstvá spôsobiť, že vaše dieťa bude cítiť úzkosť, stres a zmätok v duši. Ako zistiť, že nejaké priateľstvo vášmu dieťaťu neprospieva?

10 zručností, ktoré deťom pomáhajú budovať pekné vzťahy

Každý rodič túži po tom, aby jeho deti boli ohľaduplné a láskavé a aby postupne dokázali nadväzovať zmysluplné vzťahy. Ako im v tom pomôcť?

Čo by deti mali vedieť o vzťahoch?

Ako vytvárať dobré vzťahy by sme mali učiť deti od malička. Práve toto poznanie intenzívne rozhoduje o tom, či budú žiť spokojný a šťastný život alebo nie. Ktoré zákonitosti správneho fungovania vzťahov by mali poznať?

Ako pomôcť dieťaťu cítiť sa dobre v rovesníckej skupine?

Rovesnícka skupina je pre dieťa významným a nenahraditeľným socializačným prostredím. Rovesníci sú zdrojom rôznych informácií, majú vplyv na formovanie postojov, názorov a tiež na správanie jednotlivca. Rovesníkov spájajú rovnaké zážitky, skúsenosti, hovoria tou istou rečou, majú rovnaké túžby, obavy i strachy, zažívajú rovnaké problémy.

Ako pomôcť dieťaťu, aby ho kamaráti a spolužiaci mali radi?

Obľúbené deti nie sú tie, ktoré majú najviac hračiek alebo najlepší mobil. Obľúbené sú tie, ktoré si dokážu vytvárať vzťahy s ostatnými deťmi vhodnými verbálnymi a neverbálnymi spôsobmi.

Prečo je dôležité poznať kamarátov vášho dieťaťa v škole (a ich rodičov)?

Kamaráti sú pre deti veľmi dôležitou súčasťou ich života. No je potrebné, aby rodičia mali prehľad o tom, s kým ich dieťa trávi voľný čas, a z akého prostredia títo kamaráti pochádzajú.

Kamaráti detí, ktorí im škodia. Ako si s tým poradiť?

Pre rodiča je veľmi ťažké pozorovať, ako sa jeho dieťa kamaráti s deťmi, ktoré ho využívajú, alebo mu nejakým spôsobom opakovane ubližujú. Ako si v takejto situácii poradiť?