5 stratégií, ktoré pomáhajú deťom s ADHD vytvárať nové návyky

Kým si dieťa s ADHD vytvorí nové návyky, väčšinou to trvá dlhšiu dobu, ale úspech sa napokon dostaví.
Kým si dieťa s ADHD vytvorí nové návyky, väčšinou to trvá dlhšiu dobu, ale úspech sa napokon dostaví. / Foto: olia danilevich/Pexels

Začiatok každého školského roka prináša množstvo zmien, nové aktivity a a aj nové skúsenosti. Zmeny sú náročné najmä pre deti s ADHD, pre ktoré je neznámy terén zvyčajne znepokojujúci. Ako teda môžete pomôcť týmto deťom  vytvoriť nové návyky?

 

ADHD je anglická skratka pre Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Má tri hlavné skupiny príznakov:

 • nepozornosť,
 • hyperaktivita,
 • impulzívnosť.
   

ADHD nie je spôsobené nedostatkom disciplíny, slabou vôľou alebo nízkym intelektom. V skutočnosti ide o neurobiologickú poruchu, ktorú vyvoláva nerovnováha určitých chemických látok v mozgu. Tieto chemické látky sú zodpovedné za kontrolu aktivity, vrátane tej, ktorá súvisí s hyperaktivitou, impulzívnosťou a nesústredenosťou. K príznakom ADHD patrí napríklad:

 • neschopnosť držať sa témy,
 • skákanie z jedného predmetu na druhý,
 • neschopnosť sústrediť sa na to, čo druhý hovorí,
 • odbiehanie od témy pri čítaní,
 • impulzívne správanie,
 • skákanie do reči,
 • dopovedávanie vecí,
 • odpovedanie ešte skôr, než doznie otázka,
 • fyzický nepokoj,
 • poklepávanie rukami, nohami, pohybovanie telom.

 

Všetky deti na začiatku školského roka, a teda aj deti s ADHD, si musia zvykať na nové situácie a tiež si musia osvojiť potrebné návyky, ak chcú v škole uspieť. Niekedy je tiež potrebné odnaučiť sa tie návyky, ktoré už dieťa neposúvajú vpred, ale naopak, brzdia ho v napredovaní. Návyky nám zvyčajne pomáhajú znížiť stres alebo uspokojiť emocionálnu potrebu. Súčasťou rodičovstva je pomáhať deťom osvojiť si dobré návyky a pomáhať im aj v tom, aby sa vedeli zbaviť zlých alebo tých, ktoré prestali byť pre ne užitočné. Staré zvyky je ťažké prelomiť, pretože sú pre deti známe, ľahko sa im s nimi žije, ľahko sa im s naučenými zručnosťami pracuje a cítia sa bezpečne. Nahradenie starých návykov novšími a užitočnejšími si vyžaduje trpezlivosť a čas, ale stojí to za námahu. Prechod na zdravé návyky a ich udržiavanie pomôže vášmu dieťaťu držať krok so školskými povinnosťami, plniť si povinnosti v rodine a pozitívne to ovplyvní aj celkové jeho zdravie. Napríklad, ak sa vaše dieťa v lete cez prázdniny venovalo dlhé hodiny hraniu sa na počítači až do neskorých nočných hodín, musíte začať odznovu vytvárať u neho takú rutinu, aby malo dostatok spánku a tiež síl na plnenie povinností. Jednoducho musí pochopiť, že je nutné hrať sa oveľa kratší čas. Samozrejme, nebude sa mu to páčiť, bude protestovať, odporovať. Netrestajte ho, ale vytrvajte vo svojej dôslednosti. Napokon si zvykne na nový denný režim. Vytváranie návykov si vyžaduje dlhý čas. A ešte ťažšie je to vtedy, keď sa potrebujeme zbaviť nevhodného návyku a zmeniť ho na lepší a zdravší. Ak chcete, aby sa vaše dieťa nový návyk naozaj naučilo, pomôžete mu aj tým, že to, čo chcete, aby robilo ono, budete robiť aj vy. To znamená, ak chcete, aby popoludní športovalo, mali by ste športovať spolu s ním. Cieľom vytvorenia nového návyku je naučiť svoje dieťa celoživotným zručnostiam a zároveň mu pomôcť pracovať výkonnejšie a efektívnejšie v bežných veciach každodenného života. Väčšina ľudí dokáže naraz zmeniť iba jeden návyk. Takže je veľmi dôležité zistiť, ktorý návyk by malo dieťa zmeniť ako prvý. A keď zvládne ten, potom môžete postupovať ďalej. Pri dieťati s ADHD budete potrebovať oveľa viac trpezlivosti a tiež času. Môžete pri tom využiť nasledujúce kroky.

 

1. Najprv dieťa o zmene informujte

Skôr, ako budete chcieť svojmu dieťaťu pomôcť, musíte sa s ním o pripravovaných zmenách vopred porozprávať. Taktiež popremýšľajte nad tým, ako budete spoločne zvládať prípadný stres súvisiaci so zmenou a ako budete precvičovať sústredenosť. Informujte ho aj o novom dennom režime. Je veľmi dobré, keď dieťa odmalička má určitý rozvrh dňa, v ktorom sa nezabúda na jedenie, pobyt vonku, športovanie, čítanie, spoločnú komunikáciu s rodičmi, domáce práce a podobne. Takto  si nielen zvyká na to, čo je pre život dôležité, ale vie si aj lepšie rozplánovať čas a zbytočne dlhé hodiny nerobí niečo, čo mu až tak neprospieva. Keď majú deti aspoň približne rozdelený čas na jednotlivé aktivity, vedia sa skôr sústrediť na plnenie povinností, lebo vedia, že ich ešte nejaké aktivity čakajú. Ak nemajú rozvrhy dňa, stále majú pocit, že do večera majú ešte veľa času, a tak často len bezcieľne sedia alebo robia zbytočné činnosti, ktoré ich nikam neposúvajú. A preto, skúste spraviť dohodu s vaším dieťaťom a urobte spolu rozvrh dňa, kde bude presne vymedzený čas na rôzne aktivity a hlavne vysvetlite dôvody, prečo by to malo byť približne tak. Skúste sa dohodnúť na rozumnom riešení. Ak sa nedohodnete hneď, skúšajte to ešte ďalšie dni. Deťom s ADHD väčšinou trvá dlhšie, kým sa pre niečo rozhodnú alebo s niečím súhlasia.

 

2. Stanovte si s dieťaťom ciele

Keď pri riešení problémov zaujmete prístup založený na spolupráci, zvýši sa záujem a aktivita vášho dieťaťa. Vysvetlite mu, prečo je pre neho dôležité budovať zdravé návyky a rutiny a neustále sa pýtajte aj na jeho myšlienky a návrhy. Keď sa rozprávate, použite slovo MY namiesto TY, aby ste zdôraznili, že vy a vaše dieťa ste v rovnakom tíme a pracujete na dosiahnutí rovnakého cieľa. Nájdite spôsob, ako sformulovať potrebu budovania návykov a snažte sa čo najzrozumiteľnejšie vysvetliť dieťaťu, že to všetko sa robí pre jeho dobro a pokojnejší život.

 

3. Vytvorte jednoduché rutiny

Aby ste si vytvorili nové návyky, budete musieť premyslieť špecifické, veku primerané rutiny, ktoré je vaše dieťa schopné zvládnuť. Návyky sa budujú na základe podnetov a opakovania určitého správania, kým sa rutina nestane prirodzenou súčasťou života dieťaťa. Môžete napríklad použiť konkrétnu pieseň ako podnet pre malé dieťa, ktoré si potrebuje zvyknúť umývať si zuby, obliecť si pyžamo alebo upratovať pred spaním. Staršie deti môžu použiť pripomienky, zoznamy alebo budík na signalizáciu, že napríklad nastal čas písať domácu úlohu. Robte veci čo najkonkrétnejšie, aby nevznikol dôvod na vytvorenie žiadnych domnienok. A veci príliš nekomplikujte. Začnite s malými a jednoduchými vecami a stavajte na tom.


 

4. Namiesto trestov používajte motiváciu

Motivácia je účinnejšia ako trest, a to najmä pre  deti a dospievajúcich s ADHD . Tresty vytvárajú zlé pocity a dokážu vraziť klin medzi vás a vaše dieťa. Efektívne a zmysluplné stimuly ponúkajú motiváciu a povzbudenie k tomu, aby sa dieťa dobre rozhodovalo. Napríklad čas strávený pred obrazovkou si môže zabezpečiť tým, že si najskôr urobí domácu úlohu. Alebo sa môže stretnúť so svojimi priateľmi až po dokončení domácich prác. Vyhnite sa poučovaniu svojho dieťaťa. Úprimne sa porozprávajte a požiadajte ho, aby ste problém vyriešili spolu. Dajte mu šancu prevziať zodpovednosť, využívajte logické a prirodzené dôsledky vo výchove a podporte ho vo všetkom, čo ho zaujíma a baví.

 

5. V prípade potreby buďte otvorení zmenám

Vaše dieťa môže byť spočiatku ochotné prijať novú rutinu či nový návyk, ale nemusí sa toho držať nasilu, ak to v praxi nebude fungovať alebo to bude pre neho traumatizujúce. Pri budovaní nových návykov myslite aj na to, že môže dôjsť k odmietnutiu niektorých vecí zo strany dieťaťa. V takomto prípade majte pripravené alternatívne možnosti. Je veľmi pravdepodobné, že dieťa s ADHD absolvuje niekoľko pokusov a omylov alebo vyskúša viac alternatívnych možností, kým nájdete niečo, čo naozaj funguje. Podľa možností v správnej chvíli nešetrite pochvalou a spoločne sa tešte z toho, čo funguje. Pamätajte, že kým dieťa s ADHD si vytvorí nové návyky, bude to trvať dlhšiu dobu, ale úspech sa napokon dostaví. Pôjde o vašu skúšku trpezlivosti. A keď už budete zo všetkého frustrovaní, pripomeňte si, že vštepovanie dobrých návykov dieťaťu nebude pomáhať len teraz, ale po celý jeho život.

Zdieľať na facebooku