5 spôsobov, ako pomôcť deťom zvládnuť stres

Pokojné a láskyplné rodinné prostredie vo výraznej miere pomáha deťom prekonávať stresové situácie.
Pokojné a láskyplné rodinné prostredie vo výraznej miere pomáha deťom prekonávať stresové situácie. / Foto: Bigstock

Stres je považovaný za súčasť každodenného života. Stresovým situáciám sú vystavované už deti v skorom veku, keď spúšťačom stresu môže byť čokoľvek negatívne. Je dobré, keď ich rodičia učia stresové situácie prekonávať. Ako to môžu urobiť čo najlepším spôsobom?

 

Stres je bežnou súčasťou života a naše telo je naň dobre pripravené vďaka evolúcii, ktorá nám zabezpečuje prežitie. Keď prežívame stres, zrýchli sa nám tep, zvýši tlak, produkujeme hormóny adrenalín a kortizol (stresový hormón), aby sme boli silnejší, rýchlejší, ostražitejší než zvyčajne. Tieto fyziologické zmeny majú jediný cieľ, dodať nám fyzickú podporu pri čomkoľvek, do čoho sa púšťame. Lenže pozitívny náboj stresu funguje, len ak ide o občasnú a krátku záležitosť. Vtedy sa vďaka kortizolu dokážeme mobilizovať a dosiahnuť najlepší možný výsledok. Keď sa jeho prílev rýchlo zapne a vypne, pocítime príval energie, zlepšenie pamäti, podporu imunitného systému. Problém nastáva, ak žijeme v neustálom stresovom prostredí, kedy je telo v neustálej pohotovosti, kvôli čomu neustáva produkcia hormónov, zvýšený tlak a tep. Vtedy sa stres stáva toxickým a v mozgu i tele spôsobuje zásadné zmeny. Aj deti prežívajú stres, veď denne musia riešiť, a to hlavne v škole, množstvo rôznych situácií. Deti sú veľmi zraniteľné a skutočne im stačí občasné zažívanie stresu, aby zvládali nejaké výzvy. Vtedy sa naučia pružnosti, odhodlaniu, optimizmu, upokojiť sa. Pokiaľ sa s ním majú vyrovnať v prostredí, ktoré je plné lásky, pochopenia a starostlivosti, cítia sa v bezpečí a dokážu prejsť stresovými situáciami bez toho, aby im zostali negatívne zážitky. Problém nastáva v zreteľných a jednoznačných situáciách, ako je emocionálne zneužívanie, ignorovanie, ale aj neustále rodičovské hádky, depresia či vážna choroba. Vtedy sa prežívaný stres môže ľahko zmeniť na toxický. Z uvedeného vyplýva, že pokojné a láskyplné rodinné prostredie vo výraznej miere pomáha deťom prekonávať stresové situácie. Vedci tiež zistili, že úplné obmedzenie cukru predstavuje tiež skvelý, ale často nereálny  spôsob, ako udržať deti psychicky zdravšie. Odporúčajú namiesto cukru pridávať viac porcií ovocia a zeleniny. Okrem toho existuje aj niekoľko aktívnych stratégií zvládania stresu, ktoré rodičia svoje deti môžu naučiť.

 

1. Buďte aj v oblasti zvládania stresu dobrým príkladom

Deti sa učia pozorovaním a kopírovaním toho, ako ich rodičia reagujú na ich vlastné emócie. Na základe tohto poznania môžete svojmu dieťaťu pomôcť identifikovať a vyrovnať sa s ich emóciami tak, že im porozprávate, ako sa vy sami vyrovnávate s rôznymi ťažkosťami. Samozrejme, keď v prítomnosti detí riešite určitú situáciu, snažte sa ju riešiť tak, aby deti mohli odpozorovať vhodné spôsoby riešenia danej situácie. Môžete použiť napríklad takúto vetu: „Cítim sa naozaj frustrovaný, že sme meškali a banka je už zatvorená. Zhlboka sa nadýchnem. Skúsime to znova zajtra." Keď dokážete slovami charakterizovať svoje emócie, deti presne vidia, ako sa cítite. Keď ony samy budú mať problémy, budú sa snažiť ich riešiť podobným spôsobom. Budú sa cítiť viac pripravené na ťažšie situácie, lebo budú mať pred očami váš prístup.

 

2. Zlepšite aktívne počúvanie

Spôsob, akým reagujete na zdieľanie pocitov a informácií vášho dieťaťa, môže spôsobiť, akým spôsobom sa vám dieťa zverí v budúcnosti. Buď bude otvorené a úprimné, alebo sa bude vyjadrovať len stroho. Ak túžite po úprimnej komunikácii a budovaní dôvery, osvojte si aktívne počúvanie. To znamená, že by ste mali odložiť telefón a obmedziť rozptyľovanie, nadviazať očný kontakt a namiesto unáhlených záverov používať otázky tak, aby vám dieťa o danej téme povedalo ešte viac. Schopnosť aktívneho počúvania znamená prijímanie informácie od dieťaťa tak, aby ono cítilo, že rodič ho chápe, zdieľa s ním jeho problém a má záujem pomôcť mu ho riešiť. Rodič sa má pokúsiť vžiť do prežívania svojho dieťaťa, čo znamená, že by mal:

-  vidieť svet jeho očami,

-  myslieť empaticky, teda parafrázovať slová dieťaťa,

-  preciťovať , teda uvedomiť si, ako sa dieťa cíti, podľa toho, čo mu hovorí .

 

V závere rozhovoru je dobré, keď rodič opíše pocity svojho dieťaťa. To dieťaťu signalizuje, že mu rodič rozumie a že ho počúval. Ak vás dieťa požiada o pomoc, samozrejme, pomôžte mu.

 

3. Buďte pre dieťa dobrým sprievodcom pri riešení problémov

Ak chce vaše dieťa problém vyriešiť, posilnite jeho sebadôveru tým, že ho zapojíte do brainstormingu. Najprv zadefinujte problém, aby mu všetci v rodine rozumeli. Môžete pri brainstormingu postupovať tak, že najprv navrhne riešenia dieťa, ktoré má problém a potom ďalší členovia rodiny. Následne zapisujte všetky možné riešenia, dokonca aj tie, čo sa na prvý pohľad javia ako hlúpe. Ďalej dieťaťu pomôžte zvážiť klady a zápory jednotlivých možností. Keď si vyberie riešenie, pomôžte mu zistiť, aké budú prvé kroky pri realizácii riešenia. Nakoniec skontrolujte, ako riešenie fungovalo a či je potrebné vyskúšať iné riešenie. .

 

4. Venujte dieťaťu viac času 

Sociálne spojenie v rodine je dôležitým predpokladom duševného zdravia všetkých jej členov. Tým, že si každý týždeň vyhradíte pravidelný časový úsek pre každé dieťa a zapojíte ho do  do spoločnej aktivity, posilňujete tak systém sociálnej podpory a pomáhate mu vytvoriť si aj cestu, ako prísť za vami s problémami. Ideálne je spolu chodiť na prechádzky, na turistiku alebo hrajte stolové hry. Tieto aktivity vytvárajú veľmi dobré podmienky na to, aby dieťa s vami úprimne komunikovalo a povedalo vám aj to, čo ho napríklad trápi alebo čoho sa bojí.

 

5. Vymeňte obrazovky za iné aktivity

Deti využívajú viac času pred obrazovkou ako kedykoľvek predtým. Dnes už vieme, čo dlhý čas pred obrazovkami môže spôsobovať. Predovšetkým to spôsobuje zlý vývin detskej reči, potláča kreativitu, zhoršuje spánok, zvyšuje obezitu a v konečnom dôsledku môže zhoršiť vzťahy v rámci celej rodiny. Taktiež je dokázané, že mnohé deti, ktoré pociťujú stres a úzkosť sa vo zvýšenej miere utiekajú k obrazovkám. Odchádzajú sa do virtuálneho priestoru, aby nemuseli riešiť v realite existujúce problémy a nezvládnuté emócie. Čím menej budete využívať v domácnosti internet či televíziu, tým viac budete mať času na komunikáciu a hry s vašimi deťmi.

Používanie týchto piatich stratégií vám pomôže spojiť sa s vaším dieťaťom a budete mať viac možností pomôcť mu  zvládať stres, ktorý je súčasťou dnešného sveta.Vďaka spomínaným stratégiám vaše dieťa sa bude cítiť zdravšie a šťastnejšie. Bude fyzicky aj emocionálne rásť.

 


Zdroje: 
Steve Biddulph: Prečo sú šťastné deti šťastné
5 easy ways help kids cope
Nancy van Peltová: Umenie komunikovať bez zábran

Čítajte viac o téme: Komunikácia s deťmi, Stres
Zdieľať na facebooku