10 zručností a návykov, ktoré deti potrebujú v dnešnom svete

V súčasnosti rodičia už nevedia deťom presne povedať, ktoré veci by sa mali naučiť, lebo im pomôžu v dospelosti. Ale môžete ich pripraviť na to, aby sa vždy vedeli adaptovať na úplne nové podmienky.
V súčasnosti rodičia už nevedia deťom presne povedať, ktoré veci by sa mali naučiť, lebo im pomôžu v dospelosti. Ale môžete ich pripraviť na to, aby sa vždy vedeli adaptovať na úplne nové podmienky. / Foto: Emma Bauso/ Pexels

V škole sa deti učia čítať, písať, počítať, spoznávajú dejiny a formuje sa ich osobnosť. Niekedy sa však v školách venuje pozornosť aj takým veciam, ktoré pre život nie sú až také dôležité a zabúda sa na tie, ktoré sa v súčasnom svete stávajú pre človeka nevyhnutnosťou. Pozrime sa na zručnosti a návyky, ktoré im pomáhajú žiť šťastnejší život v dnešnom svete.

 

V súčasnosti nemáme tušenie, čo pre nás svet v budúcnosti pripraví. A preto vychovávať a vzdelávať deti tak, ako by sme nejakú predstavu o budúcnosti skutočne mali, nie je práve najmúdrejší nápad. Ako teda deti pripraviť na svet, ktorý je nepredvídateľný a neznámy? Tým, že ich naučíte vedieť sa prispôsobiť a vysporiadať sa s neustálymi zmenami. To, samozrejme, vyžaduje úplne iný prístup k výchove a vzdelávaniu. Je potrebné sa zamerať na zručnosti a návyky, ktoré sa preferujú v rýchlo meniacom sa svete. Ktoré to sú?

 

1. Samostatnosť a nezávislosť

Úspešní ľudia vedia, že to, čo dosiahli, nebolo ovplyvnené niekým iným, niekým, kto je bohatší, chytrejší alebo lepšie vyzerajúci. Vedia, že ich úspech nastúpil vďaka ich schopnostiam, snahe a odhodlaniu. To, čo je pri snahe byť úspešný naozaj dôležité, je sledovanie a napĺňanie vlastných cieľov kvôli sebe, nie kvôli tomu, že niečo podobné robia konkurenti. Človek dokáže do istej miery ovplyvniť svoje napredovanie a budúcnosť. Ako? Tým, že na tom začne pracovať. Chce vaše dieťa robiť zaujímavú prácu? Naučte ho, že neustále musí zbierať potrebné skúsenosti, tvrdo pracovať a zlepšovať sa. Musí vedieť, že nemôže len čakať, že raz náhodou dostanete fantastickú ponuku, ktorá mu zmení život. Dieťa by sa malo postupne učiť samostatnosti. Samozrejme, krok za krokom. Pomaly ho povzbudzujte, aby sa do určitých činností púšťalo samostatne. Ukážte mu, ako niečo urobiť, pomôžte mu s tým, ale postupne mu pomáhajte stále menej a menej. Nechajte ho robiť chyby. Vložte do neho dôveru i tým, že mu dovolíte zažiť aj množstvo malých neúspechov, ktoré na druhý či tretí pokus zvládne samo. Ak sa raz naučí, ako byť nezávislým, tak zistí,  že nepotrebuje na učenie či prácu rodičov, učiteľov, šéfa, riaditeľa a podobne. Môžu sa riadiť samostatne a môže byť slobodnou bytosťou.

 

2. Zdieľanie informácií

Kedysi platilo, že každá spoločnosť sa snažila byť čo najtajomnejšia, aby sa jej zamestnanci dozvedeli čo najmenej, aby tieto informácie nemohli „vynášať“. Časy sa však zmenili. Dnes sa tí najúspešnejší lídri delia o svoje vedomosti a skúsenosti, prezrádzajú, ktoré návyky ich priviedli k úspechu, radia ostatným, čo robiť, ak chcú dosiahnuť svoje. Učte deti odmalička deliť sa nielen s hračkami, ale aj s tým, čo dokážu. Učte ich pomáhať spolužiakom aj v oblasti učenia. Tým, že učia iných, pomáhajú hlavne samy sebe. Napríklad Richard Feynman, jeden z najslávnejších amerických fyzikov a nositeľ Nobelovej ceny, používal veľmi účinnú metódu učenia sa. Podstata jeho techniky tkvie v tom, že danú tému učíte niekoho iného. Tak najrýchlejšie zistíte, kde sú trhliny vo vašich vedomostiach. 

 

3. Láskavosť, súcit a rešpekt

Veľa ľudí sa správa k ľuďom milo, pretože vedia, že im to môže priniesť osobný profit. Sú k iným príjemní iba preto, lebo niečo potrebujú. Vysvetlite deťom, že úspešní ľudia to však robia inak. Nevyberajú si, ku komu majú byť lepší či milší, ku každému človeku pristupujú s rešpektom a prívetivo. Vedia totiž, že každý jeden človek im môže niečo odovzdať, môžu sa od neho niečo naučiť a tým sa obohatiť. Byť láskavým, podľa vedcov, prináša lepší pocit a motivuje ľudí, aby podobne pozitívne konali aj v budúcnosti. Fyzický pocit dobra a spokojnosti, ktorý získame tým, že niekomu pomôžeme, súvisí s uvoľnením endorfínov v tele, ktoré zlepšujú fyzické i emocionálne zdravie, čo je benefit, ktorý by si väčšina rodičov pre svoje deti želala. A preto, podporujte u detí láskavosť. Budú zdravšie i šťastnejšie. Napokon aj súcit je dôležitý v živote. Je to preto, lebo nám pomáha spolupracovať s ostatnými, aby sme sa dokázali postarať aj o iných a nielen sami o seba. Tiež je potrebný na to, aby sme dokázali robiť šťastnými nielen seba, ale aj iných. Základom je dobrý príklad. Deti by mali vidieť okolo seba súcitných rodičov, učiteľov a iných dospelých. Mali by vidieť, ako vyzerá empatické správanie. O súcite je potrebné viesť aj rozhovory, pýtať sa detí, ako sa cítia ostatní, keď ich vidia v určitých nepríjemných alebo naopak príjemných situáciách. Je potrebné sa rozprávať aj o tom, ako sa dá zmierniť utrpenie ľudí, ako robiť maličké láskavosti, ako robiť šťastnejšími ľudí.

 

4. Kladenie otázok

Nedávna minulosť nám jasne naznačila, že človek, ak chce uspieť, musí byť  schopný učiť sa aj sám. Keď deti toto budú vedieť a nebudú sa spoliehať len na iných, môžu samostatne pracovať vlastným tempom nielen počas školských rokov, ale aj v dospelosti. Čokoľvek sa v budúcnosti budú potrebovať naučiť, zvládnu to samostatne. Prvým krokom k učeniu sa, ako sa vzdelávať, je naučiť sa klásť otázky. Deti to, našťastie, robia úplne prirodzene. Môžete ich v tejto zručnosti podporovať. A skvelý spôsob, ako na to, je skúsiť vytvoriť modelové situácie. Keď s vaším dieťaťom narazíte na niečo nové, dávajte mu otázky, skúmajte s ním možné odpovede. A keď dieťa bude robiť to isté, teda sa vás bude neustále niečo pýtať,  namiesto potrestania ho odmeňte.


5. Riešenie problémov

Pokiaľ dieťa bude vedieť riešiť problémy, bude môcť vykonávať akúkoľvek prácu. Každá nová práca vyzerá hrozivo, ale v skutočnosti sa jedná len o ďalší problém, ktorý je potrebné vyriešiť. Nové vedomosti, nové prostredie, nové požiadavky. Všetko sú proste problémy, ktoré je potrebné zvládnuť. Učte svoje deti riešiť problémy modelovaním jednoduchých problémov. Potom im umožnite, aby mohli nejaké veľmi jednoduché riešiť samy. Motivujte ich,  nech vyskúšajú rôzne možnosti riešenia. Takéto úsilie neskôr odmeňte. Nakoniec si vaše dieťa rozvinie dôveru vo svoje vlastné schopnosti. 

 

6. Riešenie projektov

Ideálne je, keď deti vidia svojich rodičov alebo aj učiteľov, ako pracujú na nejakých projektoch. Umožnite im sledovať, ako sa to robí a dovoľte im, ak sa to dá, aby vám aj pomohli. Potom pre deti vymyslite nejaké projekty a nechajte ich pracovať samostatne. Riešením jednotlivých projektov deti získavajú stále väčšie sebavedomie a sú schopné zvládať aj náročnejšie projekty. Stáva sa aj to, že niektoré deti práve pri tejto práci bývajú nadšené a veľmi ich to baví.

 

7. Objavovanie talentov a záujmov

To, čo dieťa poháňa, nie sú ani ciele, ani disciplína, ani vonkajšia motivácia, ani odmeny, ale záujem. Keď je dieťa nadšené a na niečo nemôže prestať myslieť, pri danej činnosti nevníma čas a je do nej úplne ponorené, tak to je práve to, čo tak veľmi miluje. To znamená, že je potrebné vytvoriť podmienky na  skúšanie množstva rôznych vecí a hľadanie tých, ktoré dieťa nadchnú najviac. Od žiadneho záujmu ho neodrádzajte. Povzbuďte ho. 

 

8. Schopnosť byť šťastný sám so sebou

Stáva sa, že svoje deti rozmaznávame a neustále sme im za pätami. Keď dieťa vyrastie, zrazu nevie, ako byť šťastné. Okamžite sa musí pripútať k priateľovi alebo kamarátom. Ak im nevyhovujú, neustále ich striedajú. Ak sa im  toto nedarí realizovať, často začnú byť závislí na iných veciach, ako je napríklad nakupovanie, jedlo, videohry, internet. Ale keď dieťa od útleho veku učíte, že môže byť šťastné aj samo so sebou, že sa môže samo hrať, čítať si, vizualizovať, získa tak jednu z najcennejších schopností, ktorá existuje. Dieťa odmalička potrebuje aj svoje súkromie. Doprajte mu ho.

 

9.Tolerancia

Vždy nie je všetko rovnaké a ani ľudia nie sú úplne rovnakí. S touto skutočnosťou je potrebné oboznamovať deti už odmalička. Niekto môže byť úplne iný, ako je dieťa zvyknuté vnímať okolo seba. Ak sa dostane do kontaktu s odlišnými ľuďmi, je potrebné mu vysvetliť, že na našej planéte nie je všetko rovnaké a že jej krása spočíva hlavne v jej rozmanitosti. Vystavujte svoje deti ľuďom rôznych rás, rôznych povolaní, rôznych sociálnych skupín a rozličných psychických stavov. Ukážte im, že byť iný je nielen v poriadku, ale malo by to byť dokonca zaujímavé, pretože je to práve rozmanitosť, ktorá robí život tak krásnym. 
 

10. Adaptácia na neustále zmeny 

Deti rastú, svet sa neustále mení a hlavnou konkurenčnou výhodou dnešných detí v dospelosti bude schopnosť prijať zmenu, vysporiadať sa s ňou a rýchlo sa  zorientovať v nastavených podmienkach doby. A práve preto k tejto zručnosti je potrebné deti od raného detstva viesť. Budú mať neskôr obrovskú výhodu v porovnaní s tými, ktorí zmenám odolávajú, boja sa ich a stanovujú si ciele a plány, ktorých sa snažia pevne držať za každú cenu. Deti sa ale musia naučiť sa prispôsobiť neustále meniacemu sa prostrediu. Strnulosť je v takomto prostredí omnoho menej užitočná ako napríklad pružnosť, plynulosť a prispôsobivosť. Aj v tomto prípade platí, že modelovanie situácií na precvičovanie tejto zručnosti je pre vaše dieťa dôležitá. Ukážte mu, že zmeny sú prirodzené, že sa na ne človek môže adaptovať a získať tak príležitosti, ktoré predtým ešte neboli. Pripravte dieťa aj na to, že veci sa občas nepodaria, dopadnú inak, ako sme očakávali a zničia nám akékoľvek plány. Ale aj to je súčasť života. Povedzte dieťaťu, že  neexistujú zlé dni, iba tie, ktoré sú o niečo horšie ako tie ostatné. Úspešní ľudia vedia, že veci sa občas môžu vyvíjať aj nesprávnym smerom. Na druhej strane si však uvedomujú, že aj napriek tomu treba veriť v to, že sa to nakoniec dobre skončí a človek dosiahne svoje ciele. S úspechom rátajú a robia všetko preto, aby aj to nepríjemné obdobie čo najskôr ukončili, zlé obrátili na dobré.

 

V súčasnosti rodičia už nevedia deťom presne povedať, ktoré veci by sa mali naučiť, lebo im pomôžu v dospelosti. Nedá sa ani presne naplánovať kariéra, na ktorú sa môžu pripravovať, keď nikto nevie, čo budúcnosť prinesie. Ale môžete ich pripraviť na to, aby sa vedeli vždy adaptovať na úplne nové podmienky. Ak ich toto naučíte, o pár rokov vám za to poďakujú.

 


Zdroje:
Kid skill
J.D.Pamplona Roger: Vychutnaj život
R. Covey: 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Čítajte viac o téme: Učiteľ a rodič
Zdieľať na facebooku