7 pravidiel spokojnej a šťastnej rodiny

Šťastná je tá rodina, v ktorej vládne skutočné, hlboké, úprimné a stále ovzdušie lásky.
Šťastná je tá rodina, v ktorej vládne skutočné, hlboké, úprimné a stále ovzdušie lásky. / Foto: Bigstock

Každý rodič túži vytvoriť pre svoje dieťa to najlepšie rodinné prostredie. Túžime žiť v láske, v radosti a vo vzájomnom pochopení. Ktoré pravidlá dodržiavajú šťastné rodiny?

 

Rodina je podľa mnohých odborníkov stále jednou z najdôležitejších hodnôt v našom živote. Ideálom je zdravá a fungujúca rodina. Niekedy sa nám však nedarí práve takúto rodinu vytvoriť. Jedinečný recept, ktorý by účinkoval hneď,  neexituje. Spokojná a šťastná rodina sa buduje postupne. Správnym fungovaním rodín sa zaoberá množstvo odborníkov. Jedným z nich je aj Stephen R.Covey, ktorý napísal knihu 7 návykov šťastnej rodiny . Hneď  v úvode uvádza zaujímavú tabuľku, ktorá hovorí o viacerých problémoch, ktoré trápia súčasnú rodinu. S.R.Covey tiež vychádza zo  štatistiky US Bureau of the Census z roku 1996, podľa ktorej sa výrazne znižuje čas strávený s deťmi. Napríklad počet hodín aspoň jedného z rodičov, ktorý je celý  deň doma s deťmi sa znížil zo 66,7 percent na 16,9 percent. Samozrejme, že je potrebné pre rodinu zarobiť peniaze a aspoň jeden z rodičov si len málokedy môže dovoliť zostať s deťmi doma celý deň. No alarmujúci je aj ďalší fakt. Deti priemerne trávia každý deň 7 hodín sledovaním televízie alebo iných elektronických prístrojov a napríklad väčšina z nich je len 5 minút v spoločnosti otca počas dňa. Rodina je systém. V prvom rade to znamená, že nikto nesmie byť z nej vylúčený, každý v nej musí mať určité postavenie a funkciu. Každý musí cítiť, že je potrebný a milovaný. Ako zmeniť podmienky v rodine tak, aby jej členovia boli šťastnejší a spokojnejší? Pozrime sa na niekoľko nasledujúcich pravidiel.

 

1. Uvedomte si, čo je v živote najdôležitejšie

Často sa stáva, že v bežnom živote dávame najbližšie osoby na druhú koľaj. Nemáme čas na deti. Hovoríme, že  najskôr musíme dorobiť  dôležitú prácu alebo vybaviť neodkladné záležitosti. Odsúvame telefonát s rodičmi na ďalší a ďalší deň a niekedy môže byť už úplne neskoro. Toľko iných vecí nám v každodennom živote pripadá dôležitejších ako vlastná rodina. A deti to cítia a nepridáva im to na pocite šťastia. Samozrejme, hlavne muži musia zarábať peniaze, aby rodina mala na všetky potrebné poplatky, ktorých je stále viac. Problém nastáva vtedy, keď prestávajú vnímať mieru, hoci by im nadobudnuté prostriedky už dávno postačili na bežný, pohodlný a pokojný život bez stresov z nedostatku financií. A aj keby  mohli zvyšok času venovať rodine a deťom, namiesto toho sa stále naháňajú za peniazmi, pridávajú si nadčasy, lebo stále majú pocit, že rodina trpí nedostatkom. Výsledkom tohto prístupu môže byť niekedy rozpad manželstva, či odcudzenosť detí, ktorých detstvo a dospievanie rodičia nedokážu ani poriadne vnímať. V takýchto situáciách je dobré si uvedomiť, že  pracovníci nemocníc či domovov dôchodcov  sa zhodujú v tom, že ľudia pred smrťou neľutujú to, že neboli dlhšie v práci, ale že neboli dlhšie so svojou rodinou.

 

2. Rozprávajte sa

Spomeňte si na prvé dni, týždne a mesiace zamilovanosti, kedy ste boli najradšej sami. Len vy dvaja a vedeli ste sa donekonečna rozprávať. Po čase táto potreba ustupuje. Pribudnú povinnosti, starosti, menia sa životné podmienky. Aj napriek meniacim sa okolnostiam, nikdy nezabúdajte na rozhovory – či už partnerské medzi štyrmi očami, alebo rodinné s deťmi. Prípadne otec so synom, mama s dcérou a podobne. Tieto chvíle nesmierne stmeľujú rodinu, zlepšujú vzťahy a podvedome získavate k rodine a najbližším ešte bližší a úprimný vzťah. Alebo si naplánujte malý výlet, turistiku, športovú aktivitu, kde sa môžete aj rozprávať. Práve takéto aktivity sú základom dôvery, ktorú získajú deti voči rodičom. V dnešnej dobe sa to považuje už za obrovský dar, lebo v mnohých rodinách sú vzťahy veľmi chladné, ba dokonca až nepríjemné.  Na deti príjemná atmosféra v rodine a vzájomná dôvera predstavujú najväčšie potešenie pre ich dušu. Je to pre ne oveľa dôležitejšie ako akékoľvek drané hračky.

 

3. Pokoj v rodine je viac ako neustále presadzovanie vlastnej pravdy

Všimli ste si, ako často sa dostávate do hraničných situácií, keď sa treba rozhodnúť, dohodnúť sa a podobne.  V niektorých situáciách sa možno nevyhnete malej hádke, ale napokon musíte ísť ďalej. A priznajte si, koľkokrát ste chceli vyhrať za každú cenu? Chceli ste získať prevahu. Chceli ste mať pocit, že len váš návrh alebo názor je správny a mali by sa ostatní prispôsobiť. V rodine nikdy nikto nevyhráva. Spolužitie nie je súťaž. Rodina by mala byť súdržná. Musíte si vždy povedať, či to, čo chcete presadiť, je  naozaj veľmi dôležité. Ak nie, tak si pomyslite, či vaše  víťazstvo skutočne je také dôležité.  Nechoďte proti ostatným členom rodiny, nesnažte sa presadzovať len to svoje, pretože práve takéto malé „vyhraté bitky“ zanechávajú na vzťahoch trhliny. Spočiatku ich nevidíte, nevnímate, no neskôr môžu nadobudnúť oveľa väčšie rozmery a dokonca vedia zničiť aj dlhé roky budované vzťahy.

 

4. Snažte sa porozumieť ľuďom a pochopiť ich život

Nielen v bežnom kontakte s ľuďmi, ale aj v rámci rodiny, kde toho o druhých vieme najviac, akoby sme sa nesnažili im porozumieť, pochopiť problémy a starosti druhých. Pri rozhovore s nimi často si v hlave premietame svoje skúsenosti, pocity či motívy a svojich príbuzných posudzujeme zo svojho pohľadu. Domnievame sa, predpokladáme alebo si veľa vecí domýšľame a práve to býva zvyčajne spúšťačom hádok či odcudzenia sa. Niekedy nie je ľahké vcítiť sa do druhého, a preto je vhodné dávať jemne, nenásilne a nevtieravo rôzne otázky. Skúste sa zastaviť, vžiť do úlohy toho druhého a takýmto spôsobom sa pozrieť na celú záležitosť. Áno, je to ťažké a občas nám to emócie ani nedovolia. Vybuchneme, mávneme rukou, robíme si žarty, bagatelizujeme. Ale aj napriek tomu je dobré to neustále skúšať. Pomáha to výrazným spôsobom budovať dôverné a pevné vzťahy.


 

5. Neurážajte sa

Ľudia sa niekedy dlhé roky hnevajú pre hlúposti. A je to hlavne kvôli ich tvrdohlavosti. Aj urážlivosť sa môže stať živnou pôdou pre nedorozumenia v rodine a nepríjemnú domácu atmosféru. Nič nenarúša rodinu tak ako dlhodobý negativizmus, pochmúrne nálady, jemné narážky a urážky. Pri ľuďoch, ktorí sa hnevajú pre každú maličkosť, všetci sa správajú veľmi opatrne, boja sa byť prirodzení. Obávajú sa čokoľvek povedať a radšej sú ticho, aby sa zbytočne nevyhrotila situácia. Skutočné odpustenie je sila, ktorá je silnejšia ako čokoľvek iné, za čo ju chceme ukryť. Ak sa chceme zbaviť negatívnych emócií, nepomôžeme nám žiadna racionalizácia, pomocou ktorej chceme nájsť pravdu a zároveň vyslobodenie, nepomôže ani nekonečná analýza skutkov, hľadanie vysvetlení či dôkazov. Pri týchto činnostiach sa neustále pohybujeme v negatívnych emóciách. Jedine odpustenie nám dáva šancu vystúpiť z bludného kruhu. Ak má rodina dobré základy, odpustenie je v nej samozrejmosťou. Dôležité je, aby rodičia dokázali vždy odpustiť svojim deťom, lebo iba tak nikdy nezapochybujú o skutočnej láske svojich rodičov.

 

6. Dodržujte pravidlá a vážte si  rodinné rituály a tradície

Pravidlá platia všade a prirodzene aj v rodine. Väčšina z nich je nepísaných, mnohé sú kompromisom medzi členmi rodiny a niektoré musia stanoviť rodičia, keď sú ešte deti malé.  Len čo tieto pravidlá chýbajú alebo sa obchádzajú, v rodine môže vzniknúť anarchia. Pravidlá výrazne pomáhajú vytvárať dobré vzťahy. Rovnako dobre rodinu posilňujú tradície a rituály, pravidelné osobné i rodinné oslavy. Tie dokážu mimoriadne podporovať ducha rodiny, hoci to možno v danej chvíli ani takto nevnímame. Rešpektovanie tradícií a rituálov vnáša do života pokoj a harmóniu. A takéto prostredie je potrebné aj na optimálny vývoj dieťaťa. Rituál je určitá oslava života a  je tiež opakovaná a zmysluplná spoločná činnosť s motívom upevňovania vzájomných vzťahov a väzieb. Rituál má vždy vnútorný zmysel a hodnotu. Rituály nemusia byť ani veľkolepé, ani honosné. Dôležitý je ich motív a ich hodnota. Sú dôležité pre zdravú a príjemnú rodinnú klímu, lebo rituály ako oázy pokoja a oddychu, pomáhajú rodičom i deťom nachádzať harmóniu a vyrovnanosť. Takéto miesta odpočinku sú v každodennom živote zároveň miestami stretnutí a dávajú všetkým zúčastneným novú energiu na povinnosti a úlohy, ktoré ich čakajú. Rituály treba vytvoriť i udržovať. Dávajú zmysel i pokoj. Obohacujú náš život a robia ho radostnejším. Tradície udržujú hodnoty. Spájajú nás s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti.

 

7. Oceňujte sa navzájom

Životnou potrebou všetkých ľudí je cítiť ocenenie a úctu. V šťastných rodinách je stupeň vzájomnej úcty veľmi vysoký. Rodičia v šťastných rodinách každý večer prídu do detskej izby ku svojim deťom, vyobjímajú ich, pobozkajú a povedia, že sú radi, že majú také šikovné a dobré deti a že ich majú veľmi radi. Takéto posolstvo by malo byť vyjadrované každý deň.

„Vždy existuje voľba, že môžete dávať rodinu na prvé miesto. Je to len vo vašich rukách,“ vysvetľuje Stephen R.Covey vo svojej  knihe. Šťastná je tá rodina, v ktorej vládne skutočné, hlboké, úprimné a stále ovzdušie lásky. Toto spoľahlivé jadro je východiskom a základom budovania šťastného a zdravého JA detí i dospelých. Ak chcú rodičia vytvárať v rodine takéto prostredie, musia jej venovať svoj čas, energiu, vôľu, musia dať zo seba rodine toľko, koľko sa len dá.

 


Zdroje:
Bruno  Ferrero: Šťastní rodičia
Stephen R.Covey: 7 návykov šťastnej rodiny 

Čítajte viac o téme: Rodina, Šťastie
Zdieľať na facebooku